Nejvyšší tajemství - 10. díl

20.03.07   David Icke
Jedním z předních badatelů na poli tohoto fenoménu je Američanka Alex Christopherová, autorka knih Pandora's Box, Volumes I and II (Pandořina skříňka, díl I a II), které částečně odhalují přítomnost plazovitých na této planetě. Alex viděla plazovité a také bytosti, jež nazývá velkoocí Šedivci. Říká, že jedné noci v Panama City na Floridě ji vzbudili ve 2:30 ráno vyplašení sousedé, žena a její partner, komerční pilot. Když přiběhla k jejich domu, našla omdlévající ženu, jež se zhroutila podél zdi s očima v sloup. Alex řekla, že v místnosti ucítila nějakou neuvěřitelnou energii a zdálo se jí, že se jí snaží vstoupit do hlavy. Rozhodně tam bylo nějaké záření, řekla, a následujícího dne byly všechny květiny v pokoji mrtvé. Popadla dvojici a vytáhla ji před dům, kde chvilku mluvili. Řekli, že se právě milovali, když došlo k incidentu a toto je velice významná okolnost, neboť plazovití se živí lidskou emocionální a sexuální energií, což je jedním z důvodů, proč je sex podstatnou součástí satanských rituálů vykonávaných pro 'démony' - tuto skupinu plazovitých.
Pár dále sdělil, že viděli záblesk světla a pak byli vytaženi z postele. Muž měl na boku stále ještě otisk dlaně, způsobený prsty alespoň deset palců dlouhými, s drápy, jež se zaryly do jeho kůže. Příštího dne bylo zranění tak bolestivé, že se místa nemohl ani dotknout a Alex Christopherová toto zachytila na videu. Když se dvojice uklidnila a Alex se vrátila zpět do svého domu, šla spát a pak se sama setkala tváří v tvář s plazovcem:
"Probudila jsem se a ta "věc" stála nad mou postelí. Měl kulaté žluté oči s hadími zorničkami, špičaté uši a úšklebek, který obtáčel jeho hlavu. Měl stříbřitý oděv a to mě vyděsilo k smrti. Přehodila jsem si pokrývku přes hlavu a začala křičet... Chci říct, představte si tu věc s úsměvem od ucha k uchu a ty divně zářící oči...to bylo trochu moc. Viděla jsem tento druh bytosti více než jednou... Měl zahnutý nos a až na ty oči vypadal velmi lidsky a měl našedivělou kůži...".
Dále, v roce 1991 jsem pracovala v jedné budově ve velkém městě a okolo šesté večer jsem si dala krátkou pauzu a další věc, kterou si pamatuji je, že bylo půl druhé odpoledne a myslela jsem si, že jsem si dala krátkou přestávku. Začala jsem se rozpomínat, že jsem byla unešena na palubu (vesmírné) lodi skrze čtyři patra a střechu kancelářské budovy. Tam na lodi jsem také narazila na Němce a Američany pracující společně, také na šedivé mimozemšťany, a pak jsme byli přemístěni do jiného druhu zařízení a tam jsem opět spatřila plazovité...ty, jež nazývám "Baby Godzillas" - mají krátké zuby a žluté šikmé oči... Mezi věci, které mi uvízly v paměti, patří bytosti se vzezřením plazů nebo "velociraptors" (mrštní dravci). Jsou to ta nejkrutější stvoření, jaká si dokážete představit a dokonce ohavně zapáchají."
Vzpomíná si, že Němci a Američani, které viděla na 'lodi', měli na sobě odznaky - modrý trojúhelník s červenookým drakem a kruhem okolo. Tentýž symbol pak viděla ve Fort Walden ve Spojených státech. Symbol okřídleného hada mohl být spatřen také na rukávu izraelského vojáka, který utěšoval dceru zavražděného předsedy vlády J. Rabina, na pohřbu jejího otce v roce 1995. (viz. Newsweek, 20.11. 1995)
Jednou ze specialit Alex Christopherové je nové letiště v Denveru, které je údajně zástěrkou pro podzemní základnu plazovito-lidských bytostí. Každopádně to je zvláštní místo. Když jsem poprvé hovořil na konspirační témata ve Spojených státech bylo to právě v Denveru. Přistál jsem na denverském letišti a neměl ani tušení o jeho pozadí. Přesto, jakmile letadlo přistálo, cítil jsem velmi zvláštní energii, velice divnou a nepříjemnou. Letiště bylo postaveno za obrovské náklady v otevřené krajině daleko od Denveru a je plné zednářských symbolů. Jsou tam také chrliče, okřídlené plazí postavy, které najdete na zámečcích plazí aristokracie v Británii a na kostelech a velkých katedrálách v Evropě, jež byly vybudovány sítí Bratrství. Chrliče jsou dále také na budově na Dealey Plaza, kde byl zavražděn prezident Kennedy a nyní se znovu objevují na moderním letišti postaveném na domnělé podzemní plazí základně. Chrliče jsou symboly plazovitých a to je důvod, proč je naleznete na letišti v Denveru. Dedikační kámen na letišti má na sobě vyobrazen klasický zednářský symbol kružítka a stojí v části terminálu zvané The Great Hall/Velká Hala, což je další zednářský termín.
Na zdi je bizarní nástěnná malba plná zlovolné symboliky, včetně tří rakví s mrtvými ženami v nich: židovskou dívkou, indiánkou a černoškou. Další dívka drží Mayské desky, které vypráví o zničení civilizace. Obrovská postava, popsaná Alex Christopherovou jako 'zelený Darth Vader', stojí nad zničeným městem s mečem v ruce a ženy kráčí podél cesty s mrtvými dětmi v náručí. Všechny děti světa jsou zde vyobrazeny, jak přinášejí zbraně z každé země a předávají je postavě německého chlapce s železnou pěstí a kovadlem v ruce.
Denver je očividně nastaven tak, aby byl centrálou pro západní blok Spojených států v rámci fašistického globálního státu nazvaného  the New World Order/Nový světový pořádek, jenž je naplánován pro období po roce 2000.
Atlanta je prý střediskem východního bloku a já si vzpomínám, jak jsem si před pár lety pomyslel, že letiště v Denveru a Atlantě jsou si tak podobná - teď už vím proč.
Colorado je hlavním centrem pro New World Order a anglická královna zde nakupuje pozemky pod jiným jménem. Jak uvidíte později, britská královská rodina je významně zapletena do tohoto příběhu, zrovna tak jako vražda princezny Diany.
Jedním z hlavních kontaktů Christopherové je člověk jménem Phil Schneider, syn velitele německé válečné ponorky za druhé světové války, jenž byl pověřen vybudováním mnoha hlubokých podzemních základen ve Spojených státech. Viděl jsem na videu některé z jeho přednášek z doby, kdy začal veřejně promlouvat o podzemních sítích základen, měst a tunelů po celých Spojených státech. Později zemřel za velice podezřelých okolností, jež měly vypadat jako 'sebevražda'.
Schneider řekl, že denverské letiště je propojeno s hlubokou podzemní základnou, která jde nejméně osm úrovní dolů pod zem. To zahrnovalo podzemní město o 4,5 mílích čtverečních a rozlehlou základnu, řekl. Jiné kontakty, které byly pod zemí na denverském letišti, tvrdí, že se tam nachází obrovské množství lidských otroků, mnoho z nich jsou děti, kteří pracují pod vládou plazovitých. Dvě ze základen, o nichž Phil Schneider prohlašuje, že je pomáhal vybudovat, jsou nechvalně známé jako Zóna 51 v Nevadě a Dulce v Novém Mexiku, propojená sítí tunelů na Národní laboratoř Los Alamos.
Byl jsem v Los Alamos a ty vibrace jsou zkrátka děsivé. Poté, co jsem hovořil o zasahování plazovitých do lidských záležitostí v pořadu rádia Sightings ve Spojených státech, obdržel jsem zprávu od vojáka, jenž byl nasazen v Dulce. Uvědomoval si, že je na tom místě něco 'ohromně divného', ale nedokázal vysvětlit co. Vzpomínal:
"Dělal jsem na nějaké rutinní záležitosti, když ke mně přišel jeden z mladých rekrutů, mechanik, a chtěl po mně rychle něco svařit. Měl vzor a přistoupil ke mně, aby mi ukázal, co přesně potřebuje. Oba dva se nakláníme přes lavičku před svářečkou, když jsem náhodou pohlédl přímo do jeho obličeje. Zdálo se, že se náhle pokryl napůl průhledným filmem či stínem. Jeho rysy ustoupily a na jejich místě se objevila "věc" s vypouklýma očima, bez vlasů a šupinami místo kůže."
Později viděl, jak se totéž stalo hlídači u vstupní brány v Dulce. Další svědkové vypovídali o plazovito-chameleonských proměnách ve vojenské nemocnici Madigan nedaleko Fort Lewis, jižně od Seattlu ve státě Washington. Opět jsem přednášel v této oblasti a celou jsem ji vnímal jako extrémně zvláštní, zejména to, že 'New Age' centrum se nachází v blízkosti Fort Lewis. Jason Bishop III prováděl rozsáhlé studie ohledně Dulce operací a prokázal zapojení kartelu, které odkrývám v díle ...And The Truth Shall Set You Free/A pravda vás osvobodí - zahrnuje organizace jako Rand Corporation, General Electric, AT & T, Hughes Aircraft, Northrop Corporation, Sandia Corporation, Stanford Research Institute, Walsh Construction, the Bechtel Corporation, the Colorado School of Mines atd. Bechtel (Beck-tul) je ústředním článkem sítě Bratrství-plazovitých.
V Dulce je nejméně sedm podzemních úrovní, pravděpodobně více, a Bishop dal dohromady vyprávění pracovníků, kteří popisovali, co viděli. Jejich vyprávění odrážejí popisy Anunnaki v sumerských textech a týkající se křížení druhů za účelem vyprodukování mnoha druhů ohyzdných kříženců.
Zde je, co dělníci vypověděli o Dulce:
"Úroveň číslo šest je důvěrně nazývána "Noční Můra" a je na ní umístěna Genetická laboratoř. Dělníci se stali svědky bizarních experimentů: 'Viděl jsem "lidské bytosti", jež měly s mnoh nohou a vypadaly jako napůl lidé/napůl chobotnice. Také plazovité bytosti a chlupatá stvoření, která mají ruce jako lidé a pláčou jako děti, připomíná to lidská slova...dále pak nesmírnou směsici ještěřích bytostí v klecích.' Jsou to ryby, lachtani, ptáci a myši, které mohou být stěží považovány za tyto druhy. Nachází se tam několik klecí (a nádrží) s okřídlenými humanoidy, pitvornými stvořeními podobnými netopýrům...ale tři a půl až sedm stop vysoké. Bytosti podobné chrličům a kříženci drako-ještěří.
"Úroveň číslo sedm je horší - řada za řadou tisíců lidí a lidských kříženců v chladírně. Jsou zde také nádrže s humanoidními embryi v různých stádiích vývoje. (Jeden pracovník řekl:) '...často jsem se setkal s lidskými bytostmi v klecích, obvykle omámenými či zdrogovanými, ale někdy plakali a žadonili o pomoc. Bylo nám řečeno, že jsou beznadějně choromyslní a zapojeni do vysoce rizikových testů s léky, jež mají léčit duševní choroby. Dostali jsme nařízení nikdy s nimi nepromluvit. Zpočátku jsme této historce věřili. Pak konečně v roce 1978 objevila malá skupinka pracovníků pravdu."
Tento objev zřejmě vedl k válkám v Dulce - bitvě mezi lidmi a mimozemšťany v roce 1979, kdy bylo zabito mnoho vědců a vojenského personálu. Phil Schneider tvrdil, že se této přestřelky s mimozemšťany v Dulce zúčastnil a byl zasažen laserovou zbraní do hrudníku. Každopádně měl fantastickou jizvu přes celý hrudník, kterou odhalil na veřejnosti. Základna byla po tomto střetu nějaký čas uzavřena, ale později byla opět otevřena. Další plazí podzemní základna se nachází pod kaňónem v  Sedonii, v Arizoně.
Lidé věří, že se centrum této základny nachází v přiléhavě pojmenovaném kaňonu Secret Canyon/Tajný či Skrytý kaňon. Podobné základny a podzemní města existují po celém světě a jsou propojeny tunely s neuvěřitelně rychlou 'podzemní drahou'. Tunely jsou budovány velmi rychle díky technologiím jako je například Subterrene - jaderný přístroj, který "rozpouští" skálu a vytváří stěny tunelu. Byl vyvinut v Los Alamos. Významnou skutečností je, že podzemní jaderné testy byly prováděny v Nevadě a v Novém Mexiku - oblasti s mnoha hlubokými podzemními zařízeními, jež jsou spojena s plazovitými.
Byly tyto 'testy' umístěny do této oblasti, aby otevřely rozlehlé podzemní jeskyně? Dalším podnětem, který jsem dostal již od mnoha kontaktů je, že se plazovití mohou živit jadernou energií...
 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/autor/43-david-icke/