Nejvyšší tajemství - 11. díl

26.03.07   David Icke

Pokud vezmu do úvahy veškeré výzkumné materiály, které jsem prostudoval, lidi, které jsem potkal a vyprávění těch, kteří tvrdí, že se setkali s těmito plazovitými humanoidy, zdá se, že situace se má takto. Existuje mnoho poddruhů a křížených ras plazovitých. Jejich elita je UFO badatelům známá jako Draco. Jsou to 'velká zvířata' v každém směru a jsou obvykle sedm až dvanáct stop vysocí. Mají křídla, která jsou záhyby kůže vyztužené dlouhými žebry. 43 Křídla mohou být složena k tělu a daly vzniknout termínu "okřídlený had". Jsou také zdrojem termínu 'padlí andělé' a okřídlený chrlič je symbolem Draco. Plášť nošený hrabětem Drákulou je symbolem těchto křídel a charakter Drákuly v Bram Stokerových příbězích prý odpovídá povaze padlého anděla. Okřídlení Draco jsou také známí jako Dragon Race / Dračí rasa a někteří prastaří bohové byli popisováni a zobrazováni jako ptačí muži. To by mohl být jeden z původů Fénixe a orla v symbolismu Bratrství, stejně tak jako jiná ezoteričtější významy. Biblický Satan je zobrazován také jako 'reptilián' či plazovec.

Jak vypadají
Někteří v hierarchii Draco plazovců jsou zjevně bílí nebo albíni a nemají obvyklou zelenou nebo hnědou barvu, a to odpovídá popisu zvláštního ještěrčího humanoida-albína v budově Aurora, blízko Denveru. Draco jsou' královským rodem' plazovitých a jejich nejvyšší kastou jsou albíni, kteří mají kuželovité rohy v oblasti mezi obočím a vrškem lebky. To mne okamžitě zasáhlo, neboť prastaří 'bohové' a příslušníci královského rodu byli zobrazováni s čelenkou s rohy na hlavě, což je symbolem 'královské' kasty plazovců, o tom jsem přesvědčen. Nemají křídla, ale všichni jsou studenokrevní.
Jejich šupiny jsou mnohem větší na zádech, mají tři prsty a proti nim palec. Mají také tři prsty na nohou, se čtvrtým blíže ke kotníku a jejich drápy jsou krátké a tupé. Mají velké, kočičí oči, které rudě září a ústa, která vypadají spíše jako škvíra. Někteří mají oči, jež bývají popisovány jako černé nebo jsou bílé s vertikálními zorničkami zbarvenými do odstínu plamene. A to je přesně to, co popsala žena v případě Aurora.
Plazovití jsou pět až dvanáct stop vysocí a jsou 'obry' tak často popisovanými v prastarých legendách a záznamech. Někteří mají ocasy, jiní ne. Má se za to, že, jednou z dalších planet, která byla kdysi dávno v rámci jejich vlivu, byl Mars, takže - byli plazovití kříženci mezi bílými Marťany dokonce před tím, než přišli sem? Zecharia Sitchin také spekuluje nad tím, zda Anunnaki byli na Marsu před tím, než přišli na Zem. Toto by jistě zapadlo do celkového obrázku a je dost dobře možné, že bílí Marťani a Annunaki jsou, podle scénáře Briana Desborougha, dlouhodobě geneticky propojeni.
Vysoká kněžka hierarchie Bratrství, která se vymanila z jejich spárů, alespoň v době, kdy jsem s ní mluvil, říká, že plazovití Anunnaki vpadli na Mars již kdysi dávno a bílá rasa Marťanů nakonec tuto planetu opustila a odešla na Zem. Následovali Anunnaki na Marsu, řekla žena, přestože já nepochybuji o tom, že někteří tam doposud žijí v podzemních základnách. Kdykoli jedna z kosmických sond NASA na Marsu hrozí nebezpečím, že by veřejnost mohla vidět něco, co by neměla, spojení se záhadně zhorší či přeruší nebo sonda úplně zmizí.
Neoddiskutovatelným faktem je, že bílá rasa, ať už byl její původ jakýkoli, byla hlavním nástrojem programu křížení Anunnaki pro převzetí planety Země. Výzkumníci věří, že plazovití ovládají tak zvané Šediváky, což je klasická mimozemská postava moderní doby s velkýma černýma očima. Šediváci figurují ve většině zpráv o únosech. Jason Bishop III na toto téma ve svém díle říká, že hierarchie kontroly je následující: Draco (okřídlení plazovci); Draco (neokřídlení); Šediváci; Lidé.
Také se zdá, že existuje 'spojenectví' plazovitých s nějakými jinými mimozemskými skupinami.
Existují názory, že lidské oběti 'bohům' za dávných časů, obzvláště dětí, byly ve prospěch plazovitých, kteří požadovali vykonávání těchto rituálů (charakteristickým znakem mozku hada je rituálnost). Jsem si jist, že to je pravda a později v této knize tato informace velice nabyde na významu. V momentě úmrtí následkem obětování se náhle a prudce zvýší hladina jisté formy adrenalinu v těle a akumuluje se v mozku a zdá se, že je nejsilnější u dětí. 45
A říká se, že toto přesně plazovití a jejich kříženci chtějí, a je jisté, že se živí lidskou krví a masem. Tyto prastaré oběti byly skutečně bohům, plazovcům Anunnaki, a pokračují dodnes. Společným tématem veškerého výzkumu týkajícího se plazovitých je, že jsou bezcitní a nemají žádné pocity a, ve čtvrté dimenzi, se živí energií lidských emocí nižších vibrací jako jsou strach, vina a agrese.
Když vyzařujeme takové emoce, jejich energii nelze spatřit v tomto světě, neboť rezonuje na nižší čtvrté dimenzionální frekvenci a tam je pohlcována plazovitými. Čím více těchto emocí, které mohou být stimulovány, tím více energie plazovití mají pro svou práci. Z tohoto důvodu existuje podněcování válek, genocid, masového vyvražďování zvířat, sexuální perverze - což vytváří vysoce nabitou negativní energii a rituály a oběti černé magie, které se odehrávají ve velkém měřítku a popletou hlavu těm, kteří tento předmět nestudovali.

Synové bohů
Zdá se, že program křížení plazovitých vyprodukoval křížence Anunnaki-člověka (Adama?) asi před 200 000 až 300 000 lety. Jsem si jistý, že jiné mimozemské rasy se také kříží s lidským rodem, aby vytvořily velkolepou rozmanitost národů na Zemi, ale já se zde soustředím na skupinu plazovitých s ohledem na jejich touhu ovládat a manipulovat lidské události. Samozřejmě, čím hlouběji se vracíme do historie, tím temnějším se příběh stává, ale existuje dostatek podpůrných a odkazujících důkazů, abychom si představili hlavní témata toho, co se stalo.
Čím více toto studuji, tím je mi jasnější, že to, co plazovití udělali na Marsu, udělali či dělají i zde. Infiltrovali domácí populaci skrze křížení a převzali oblast. Zdá se mi, že plazovito-árijské rodové linie se již nacházely mezi Marťany, když přišli na Zemi. Jednou z hlavních oblastí pro Anunnaki a Marťany nebo Árijce, zejména během a po kataklyzmatu na Venuši okolo roku 4 800 před Kristem, byla pohoří v Turecku, Íránu a Kurdistánu a právě odtud se spolu se svými hybridy znovu objevili, když vody ustoupily. A byli to oni, kdo vytvořili 'instantní' (okamžité) pokročilé civilizace v nížinách Sumeru, Egypta, Babylonu a povodí Indu.
Zdá se, že zvláštním centrem Anunnaki plazovitých bylo pohoří Kavkaz a to je oblast, která se v tomto příběhu bude objevovat znovu a znovu. Mám pocit, že v této oblasti probíhal hlavní program křížení, pravděpodobně pod zemí, který vyprodukoval velké množství hybridních kříženců mezi plazovitými a lidmi. Jednou oblastí výzkumu, která je velice relevantní v tomto regionu je počet lidí s Rh negativním faktorem krve.  Často děti s Rh negativním faktorem zmodrají okamžitě po narození. To je původ termínu 'modrá krev' pro královské rodové linie a dalších jako je například 'true blue' (doslova: pravá modrá, jinak také: pravověrný, zarytý, přesvědčený). Existují dohady, že 'modré' rodové linie by mohly pocházet z Marsu a nebo odkudkoli, kde měly marťanské rody původ. U bílých je výskyt Rh negativního faktoru mnohem vyšší než u černochů nebo Asijců.
Geny 'královských' Draco albínů byly zřejmě použity k vytvoření 'královských' linií plazo-lidských kříženců, které byly používány k vládě nad světem od pradávna. Právě tito byli prastarým civilizacím známí jako polobozi, jimž byla přidělena úloha prostředníků ovládajících populaci a řídících svět podle Agendy jejich plazovitých pánů. Co je jasné je, že zatímco Anunnaki se křížili s mnoha rasami na Zemi, bílá rasa se stala jejich hlavním nástrojem pro převzetí planety a 'královští' Draco na vrcholu jejich hierarchie jsou albíni.
Pokud se podíváme do starých záznamů zjistíme závažnou skutečnost - že mnoho z jejich zkřížených stvoření mělo blonďaté vlasy a modré oči. K výrazné změně došlo nejspíše krátce po vzpourách na Venuši, protože kultura Ubaid nacházející se na území nynějšího Iráku uctívala bohy, kteří byli zobrazováni jako ještěro-humanoidi, zatímco Sumerové, kteří žili na stejném území, zobrazovali své bohy jako velmi lidské. Jsem si jist, že tato změna a program křížení v kavkazském regionu spolu zásadním způsobem souvisí. Křížená elita Annunaki a lidí byla popsána Sumery a existuje mnoho dalších zpráv o křížení mimozemšťanů a lidí nebo také 'bohů' a 'nebeských lidí' křížených s lidskou rasou.
Proslulý úryvek z knihy Genesis říká:
"Když se lidé začali množit na zemi a narodily se jim dcery, synové Boha viděli, že dcery lidí jsou krásné a vzali si za ženy kterékoli z nich si vybrali... Nefilim byli v těch dnech na zemi a také poté, co synové Boha šli za dcerami lidí a měli s nimi děti. Byli to staří hrdinové, muži dobré pověsti."
Genesis 6:1-4
Podle překladu Zecharia Sitchina, se slovo Nefilim vztahuje k "Těm, Kteří Sestoupili" zatímco jiní lidé říkají, že to znamená "padlí" nebo "ti, kteří padli". Výraz 'dobré pověsti' (angl. 'renown') v této pasáži knihy Genesis je přeloženo ze sumerského slova shem. Toto bylo přeloženo v Bibli jako vztahující se ke 'jménu', ve významu dělat si jméno jako muž dobrého jména či renomé. Sitchin říká, že skutečný význam slova shem je 'nebeský vůz'.
Říká, že pochází z kořene shu-mu, což znamená 'to, co je MU' a MU byla vesmírná loď, říká. Takže z 'mužů dobré pověsti' se stávají 'muži nebo lidé z vesmírných lodí'. Byli to tito muži, kteří se křížili s lidskými ženami. Podle mého názoru tento úsek z knihy e´Genesis vypráví o křížení mezi mimozemšťany nebo skrytými pozemšťany s lidmi, aby vznikli plazo-lidští kříženci. Termín 'synové Boha' ve skutečnosti pochází z hebrejštiny - bene-ha-elohim, což se opravdu přeloží jako 'synové bohů'.
 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/autor/43-david-icke/