Nejvyšší tajemství - 12. díl

02.04.07   David Icke
Prvotním potomstvem těchto genetických střetnutí byli obři z legend a existuje mnoho záznamů o tom, že se takoví kříženci narodili. Četné příběhy vyprávějí o obří rase po celém starobylém světě, na každém kontinentě, a biblický Goliáš by dost dobře mohl být symbolem těchto lidí. Američtí Indiáni mají mnoho příběhů o Hvězdných Lidech přicházejících z nebes, aby se pářili s lidskými ženami a Alex Christopherová říká, že společný jmenovatel únosů lidí plazovci ve Spojených státech patrně souvisí s rodokmenem osoby, obzvláště tam, kde sahá až k Indiánům. Hopi, jak si vzpomenete, mluví o počátku na Zemi. Etiopský text Kebra Nagast (Nagas byli 'hadí bozi' měnící tvar) je tisíce let starý a popisuje obrovskou velikost dětí vzniklých ze sexuálních či genetických spojení lidí a 'bohů'.
Vypráví jak:
"...dcery Kaina, se kterými andělé (mimozemšťané) počali...nebyly schopné porodit jim děti a zemřely."
Popisuje, jak byly některé z těchto obřích dětí přivedeny na svět císařským řezem:
" ...po otevření břicha jejich matek, přišli na svět jejich pupky."
V prastarém hebrejském textu, Noeově knize, a knize od této odvozené, Enochově knize, je popsáno zvláštní zrození ne-lidského dítěte, které se ukáže být Noem z proslulé Velké Potopy.
Zmínky o tomto se objevují také ve Svitcích Mrtvého moře, což jsou záznamy essenské komunity v Palestině před 2000 let a zahrnovaly mnoho materiálů z Enochovy knihy. Zvláštní dítě, které texty popisují je syn Lamecha. Údajně nebyl jako lidská bytost, spíše jako 'děti andělů na nebesích'. Lamechovo dítě, Noe, je popisováno jako dítě s bílou pletí, světlými vlasy a očima, které' rozzářily celý dům jako Slunce'. Blonďatá, modrooká stvoření s očima podobnýma laseru je popis záhadných lidí nebo 'bohů', který se objevuje po tisíce let až do dneška ve všech kulturách po celém světě.
Lamech se táže své ženy na otce dítěte:
"Cítil jsem tehdy ve svém srdci, že to početí bylo zásluhou Watchers a Těch Božích...a Nephilim...a mé srdce bylo nepokojné kvůli tomuto dítěti."
V Knize králů či Shahnemeh, legendární historii Íránu dokončené roku 1010 arabským básníkem jménem Firdowsi je popsáno narození dítěte jménem Zal, syna krále jménem Sam. Král je opět zděšen nepozemským vzhledem svého dítěte, které má velmi velké tělo 'čisté jako stříbro', vlasy bílé jako by patřily starému muži a 'jako sníh' a obličej srovnávaný se Sluncem. Sam svého syna nazývá ďáblovo dítě, dítě patřící daevas - Watchers/Pozorovatelé. Jako praotcové ve Starém zákoně, zdá se, že i Íránci měli odpor k dětem narozeným s extrémně bílými rysy. A kdo je údajně extrémně bílý, bílý jako albín? Královská hierarchie Draco.
Text Shahnemeh o Zalovi říká:
"Žádné lidské stvoření na této zemi,
By nemohlo dát život takovému kolosu,
Musí být z ďábelské rasy,
I když má lidskou tvář a tvary,
Když né Ďábel, zdá se aspoň být,
Zvířetem namalovaným na večírek."
Zal se později ožení s cizí princeznou jménem Rudabeh, dcerou Mehraba, krále Karbulu a potomka Hadího krále Zahhaka, který prý vládl Íránu tisíc let. Toto byla jedna z rodových linií plazovců a v souladu s tím je Rudabeh popisována jako vysoká jako týkové dřevo, bledá jako slonovina atd. - známé znaky potomků Pozorovatelů (Watchers) a lidí. Podobné popisy se hojně vyskytují u královských linií v Íránu a na Blízkém východě, zrovna tak jako přirovnávání ke stromům co se týče jejich obrovské výšky.
Podle textů se zdá, že jste museli disponovat fyzickými charakteristikami bytosti Nefilim-Watcher, abyste se kvalifikovali na krále. Toto je bezpochyby původ práva suveréna panovat z 'boží vůle', práva vládnout na základě vašeho rodokmene - systém, který pokračoval, když se tyto linie rozšířily do Evropy. Dokonce i britský titul Sir, udělovaný Královnou jí zvoleným poddaným, pochází z pradávné hadí bohyně (plazovec) nazvané Sir, což souvisí s bohyní Anunnaki, Ninlil či Ninkharsag, na sumerských deskách. Její manžel Enlil byl nazýván Okouzlujícím Hadem se zářícíma očima.
Jeho bratr Enki byl také znám jako had a jeho emblémem byli dva spletení hadi, symbol jeho 'kultovního střediska' v Eridu a symbol lékařské profese. Tento symbol je známý jako Aeskulapovo žezlo či žezlo heroldovo. Tyto informace pochází ze sumerských desek tak, jak je přeložil Zecharia Sitchin a popsal ve svých knihách. Z tohoto důvodu je pro mne šokujícím faktem, že Sitchin mi osobně řekl, že neexistují žádné důkazy týkající se existence hadí rasy a doporučil mi ukončit mé zkoumání těchto záležitostí. Myšlenka, že neexistují žádné důkazy je jednoduše absurdní, tak proč by mi to Sitchin říkal? Byl neoblomný a naléhal, abych výzkum tímto směrem ukončil. Nemám absolutně žádných pochyb o tom, že Anunnaki a Watchers/Pozorovatelé jsou totožnou rasou plazovců - 'hadi se zářícíma očima' identifikovaní Christianem a Barbarou O'Brien v jejich práci Genius Of The Few.
Spisovatel a badatel Andrew Collins říká, že vlastní kanánskou měděnou figurínu zobrazující jednoho z jejich bohů, přibližně z roku 2000 před Kristem.  Má hadí krk a hlavu ve tvaru kapuce kobry, která se stáčí a vytváří hadí čelenku.  Za tisíce let, jež uplynuly od doby stvoření těchto královských rodových linií kříženců lidí a plazovců, došlo k rozsáhlejšímu začlenění do běžné populace a staly se méně fyzicky zjevnými, ale základní genetická struktura zůstává a Bratrství uchovává velice detailní genetické záznamy o tom, kdo ji má a kdo nikoli.
Christian and Barbara O'Brienovi ve své knize Genius Of The Few říkají, že jestliže se Anunnaki křížili s lidskou rasou před stovkami tisíců let a potom se s nimi křížili znovu zhruba před 30 000 let, výsledkem druhého křížení by byla genetická struktura, která by byla ze 75% Anunnaki a z 25% by byla lidská. Domnívám se, že existoval další plán křížení mnohem blíže přítomnosti, asi před 7 000 let po potopě. A tyto pozdější rodokmeny by samozřejmě byly ještě více Anunnaki než předešlé verze.
Tito jedinci jsou kříženci plazovců, kteří dnes vládnou světu, a je to právě hojnost reptiloidních genů, co těmto lidem umožňuje proměnit se na plazovce a pak zase nazpět do zdánlivě lidské podoby. Členové těchto rodových linií mají také schopnost vyprodukovat extrémně mocný hypnotický pohled , přesně jako had hypnotizující svou oběť a toto je původ rčení  "podívat se na někoho zlým okem'. Toto všechno je důvodem, proč jsou rodiny s "modrou krví' a jejich odnože posedlé krví a křížením. Vysvětluje to, proč od prapočátků zaznamenané historie lidstva vstupovali dědicové modré krve do manželských svazků se svými nevlastními sestrami a sestřenicemi, stejně jako to činili i Anunnaki podle sumerských desek. Nejdůležitější gen je přenášen po ženské linii, takže výběr ženské sexuální partnerky byl pro ně životně důležitý.
Velikou důležitost přikládám skutečnosti, že královské hadí rodové linie zřejmě mají původ v Íránu, protože přesně z oblasti Íránu, Kurdistánu, Arménie a Turecka a dále pohoří Kavkaz se vynořily tyto rodokmeny kříženců plazovců a lidí, aby převzaly vládu nad světem. Zasvěcenec Bratrství, jeden Rus, prozradil, že v regionu Kavkazu se nachází mezidimenzionální brána, kde mimozemšťané vstupují do této dimenze.
To by hodně vysvětlovalo. Jméno Írán pochází z dřívějšího Airy-ana nebo Air-an, což znamená Land of the Aryas or Aryans/Země Árijců. Dodnes v Kurdistánu existují dvě odlišné rasy - jedna má olivovou pleť, je střední výšky a tmavých očí a potom druhá, mnohem vyšší rasa lidí s bílou kůží, kteří mají často modré oči. Jistě si všimnete, že tyto znaky byly nacisty přiřazeny 'Nadřazené Rase' a to z toho důvodu, že nacisté znali historii a spojení s plazovci.
 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/autor/43-david-icke/