David Icke - Děti Matrixu

 

Kapitola 21-30

 

 

OBSAH:

21. POKREVNÍ BRATŘI

22. KREVNÍ LINIE ILUMINÁTŮ

23. UCTÍVÁNI HRDINŮ

24. GENETICKÁ POSEDLOST

25. BOŽSKÁ PRÁVA KRÁLŮ (a prezidentů, bankéřů)

26. DYNASTIE – KREVNÍ LINIE MEROVINGIAN

27. ROTHSCHILDI

28. HABSBURKOVÉ

29. DRŽITELÉ TAJEMSTVÍ

30. NESVATÁ ALIANCE

 

 

 

21. POKREVNÍ BRATŘI

Ti, kteří byli dosazeni do pozic politických a ekonomických sil po tisíce let jako králové a aristokracie, dnes vládnou dále jako vůdci politických stran, bankéři, vlastníci médií. Opakuje se zde příběh s velkými civilizacemi včetně Sumeru – ze začátku jsou na vrcholu, později ztrácí své znalosti.


Sumerové měli své vlastní znalosti – Sumérské tabulky. Byly nalezeny 1.800 př.n.l. u Assyrianského hl.města Nineveh, 250 mil od dnešního Bagdádu ( Irák ). Obsahují udivující zprávy. Byly zakopány 2.000 př.n.l., ale vyprávějí o dobách Atlantidy a Lemurie-Mu. Z nich vycházelo mnoho knih a byl z nich přepsán Starý Zákon. Popisují, jak král Sargon plul v kolébce po řece, Bible hovoří to samé o Mojžíšovi. Hovoří o městě E.DIN, Bible o Edenu ( Zahrada božská ). Starý Zákon hovoří o Bohu, který přichází ze světů, Sumérské tabulky o rase bytostí přicházející odněkud z nebe, přinášející velké znalosti a technologii – AN.UNNA.KI ( Ti, co přišli na Zemi z Nebe ), Anunna = syn Ana ( později Anu ), Synové Boha, byly reptiloidní a křížili se s Nordiky a lidmi Země. Jméno Sumer znamená KI.EN.GIRtj. Země Boha zářících raket = Země hlídačů ( často se takto popisují starověcí bohové ). Egyptské jméno pro své bohy bylo Neteru ( Hlídači ). Přišli ve vesmírných lodích. Takto hovoří mnoho starověkých pramenů. Indové hovoří o Vimanas, některé byly dlouhé, jiné dvoupalubové se střílnami, podobné jako nálezy UFO. Měly antigravitační technologie. Číňani našli v Tibetu dokumenty v Sanskrtu, které popisují mezihvězdné vesmírné lodi Astras, které mohly létat na jakoukoli planetu. Text hovořil o letech na Měsíc. Číňané zřejmě použili tyto znalosti v jejich vesmírném programu. Lodi byly použity ve válce Bohů. Stejná technologie byla použita jako antigravitační pomůcka pro stavbu kamenných mohyl a pyramid ( Baalbeck v Libanonu, Stonehenge ) – postavili je Obři z Afriky


Z těchto znalostí byl vytvořen i Zlatý věk Atlantidy/ Lemurie. Znalosti byly přineseny z jiných dimenzí. Další zprávy vyprávějí, že tyto bytosti, později nazývaní bozi = Anunnaki, vytvořili pokročilou kulturu a technologii, kterou zničila světová potopa a katastrofy. Jméno sumérského hrdiny potopy Utnapishtima bylo později nahrazeno jménem Noah ( z toho vyšla Genesis ).

To je vysvětlení pro pyramidy, Nazcu, astronomické znalosti primitivních národů, vytvořených přesných map tisíce let starých, které ukazují Antarktidu před příchodem ledu,vysvětlení, proč mají lidé na celém světě ty samé legendy.


Sumérské tabulky předpokládají, že Anunnaki přišli před statisíci lety. Byli zapleteni do Lemurie a Atlantidy, řídili velké převraty a potopu. Po katastrofách se vrátili a dohlíželi na výstavbu Sumeru. Bojovali také mezi sebou. Enlil/ Enki byl jeden z jejich časných vůdců. Lidé pro ně bojovali proti ostatním lidem.

Sumer však nedosáhl takové výše jako Zlatý Věk. Mnoho těchto bitev je popsáno v Starém Zákoně jako boj každého s každým na Středním a Blízkém Východě, kde vznikla všechna hlavní náboženství včetně Hinduismu. Byly použity i nukleární zbraně, které otrávily řeky. Vznikly neobyvatelné oblasti. To byl důvod, proč většina Anunnaki nakonec opustili Zemi. Někteří však zůstali a ovládají nás přes krevní linii dodnes.

Závěr : je 1 milión galaxií v univerzu, 1 bilión planet a 1 bilión triliónů hvězd. Stovky miliónů planet má podobné prostředí jako Země ( pouze v této dimenzi ). Hra o Zemi se jistě hraje i na ostatních planetách.

 22. KREVNÍ LINIE ILUMINÁTŮ

Vládnoucí rodiny se vzájemně křížily. Je to cesta světové kontroly. Čím výše, tím více převládá posedlost tohoto křížení. Krevní linie 43 amerických prezidentů je stejná. G.Washington – G.Bush. Sahá do evropské královské rodiny, odtud přes Aryanské rodiny do Sumeru. Podle Sumerských tabulek se Anunnaki křížili s lidskými ženami ( bílá nebo Nordická rasa ), vznikla tak hybridní rasa. To se stalo v každé části světa. Ve Starém Zákoně ( převzatém ze Sumerských tabulek ) se křížili Synové Boha ( Elohim ) a vytvořili hybridní krevní linii. Podle Genesis se muži začali množit na Zemi a jejich dcery také, synové Boha je viděli jako krásné a tak se s nimi ženili. Vytvořili linii Nefilim – jejich potomci byli hrdinové, Ti, kteří sestoupili nebo Ti, co spadli z nebe, dnes vysocí obři, v historii např. Goliáš. Dnešní Ilumináti jsou Nefilim ( mimozemští lidští hybridi ), kteří v historii pohrdali vším, byli nespravedliví a důvěřovali jen své vlastní síle. Podle Delawarů žili východně od Missisipi ve velkých městech. Potvrzují to nálezy kostí v Nevadě a Minnesotě. Byli vysocí 2,1 m. Byli to kanibalové. Vykopávali mrtvé indiány a jedli je. Měli červené vlasy. Pili krev jako dnes Ilumináti. Byli nepřátelští k ostatním.

 23. UCTÍVÁNI HRDINŮ


Slavní muži byli podle Sitchina Muži na nebeských strojích. Slovo hrdina = hero – z egyptského heru, bylo to označení pro krále ( Syna Boha na Zemi ), kteří představovali Aryanskou rasu. Přesněji člověk, který nebyl ani bohem ani démonem. Podle Homéra ( 8 – 9 st.př.n.l. ) hrdinové byli uctíváni více než obyčejní muži. Pindar ( 518 – 438 př.n.l. ) používá hero/heru pro rasu „mezi bohy a muži“


Horus / Haru byl nazván egyptský syn Boha. Ježíš byl jeho pozdější zrcadlo.


Hu / Ha znamená jestřáb/sokol ( hawk ), jestřáb Slunce jako symbol Slunce

Nibiru byla planeta Anunnaki podle Sumerských tabulek. Sírius byla Nibiru? Horus byl Sírius ( Horus psí hvězdy ).

Jeden jeho obrázek zobrazoval krokodýla s jestřábí hlavou a ocas končící psí hlavou. Další portrét byla hlava šakala / psa / vlka, zobrazeného jako An/Anu = královského vůdce Anunnaki.

Souhrn : Heroes vládly Zemi přinejmenším v zájmu Sirianských bohů.

Bibličtí učenci se vyhýbali vysvětlení Nefilim ( pasáž v Genesis ). Vysvětlují, že to je přesné jméno Boha. Andělé byli poslové, kurýři, spojováni s Nefilim. Sumerské tabulky jdou dále než Genesis ve vysvětlení křížení. Anunnaki se rozhodli vytvořit otročí rasu Homo Sapiens. Měla za úkol sloužit. Hledali nejvhodnější rasu a udělali mnoho chyb. Křížili sperma Anunnaki mužů a vajíčka lidí a vkládali je do Anunnaki žen. Vše probíhalo v období Atlantidy a Lemurie. Dnes se to děje u lidí, kteří byli uneseni. Byl jim vnucen sex a odebrány vajíčka. Děti jim byli odebrány v raném těhotenství. Byl to program, který je řízen Enkim ( vůdce vůdců, Bůh Země ) + Ninti ( Paní života, Ninkharsag, expert medicíny ), vlastní koňskou botu = nástroj, který řeže pupeční šňůru, pozdější jméno je MAMA/MAMMI – matka, Královna Semiramis, Isis, Barati, Artemis, Diana, biblická Marie, jako božstvo Měsíce nebo vody, protiváha svalnatého Slunce – předmětem astronomických a esoterických termínů.

ENKI a NINKHARSAG vytvořili :
1. lidský hybrid LU.LU ( Jeden, kdo je namixován ) = biblický ADAM ( Anunnaki DNA + Homo erectus )
2. mistrovskou rasu – Anunnaki DNA + Nordická rasa = polobozi Aryan – reptilian – Nordic za účelem vlády mezi Anunnaki a lidskou rasou
Biblický Adam byl vytvořen jako genetický zdroj. Biblická Eva vytvořena z žebra = RIB = sumerské TI = žebro a život. Byla vytvořena z životní esence rasy Adama.

Společný zdroj ( místo ) : Afrika před 200.000 – 300.000 lety podle Sumerských tabulek. Sumerské jméno pro člověka = LU – dělník, sluha, také domestikované zvíře = ovce.

Anunnaki vytvořili DNA takové, jaké se typově hodilo a implantovaly ho do lidské krve. Tím nás dostali do vibračního vězení, v kterém můžeme vnímat pouze úzký pás frekvence pomocí smyslů. Potlačili naše telepatické schopnosti a rozdělili nás podle jazyků. Oficiální historie nás učí vývoj člověka přes : Neandrtálec .- Cro- Magnon – Homo Sapiens – moderní člověk. Nálezy na Stř.Východě ukazují, že všechny formy existovaly v té samé periodě. Sjednocující linie nebyla nikdy nalezena. Credo Mutwa ( zulský šaman ) podporuje Sumerské tabulky. Je jeden z 2 přeživších šamanů ( 90 letá léta ). Je mu 79 let. Pochází ze Zuluů ( Zulu = Lidé z hvězd ), byli oplodněni mimozemskou královskou rasou Anunnaki. Jsou natočeny dva video snímky s výpovědí jeho vědomostí. Rozhodl se již nemlčet. Evropané provedli invazi do Afriky ( Ilumináti to drží v tajnosti ).

Má náhrdelník tajemství, který potvrzuje tyto informace, je těžký a měděný, přinejmenším 1000 let starý, na něm jsou figurky mimozemšťanů ve spojení s ženami Země, mimozemšťani jsou zde zaznamenáni velice symbolicky, neboť ve skutečnosti byli velice odlišní ( jsou to nelidské reptiloidní formy ). Varovali lidi z okamžité smrti, když je uvidí. Mezi nimi je vševidící oko = HLÍDAČI, dále zde je zobrazeno souhvězdí ORION = místo mimozemských aktivit na Zemi ( reptiliáni), Davidova hvězda ( není to židovský symbol, nalezena na celém světě, začala se používat Rothschildy v 18 st. Celý náhrdelník je dokladem spojení se Síriem, z kterého reptiliáni přišli na Zemi

Sírius je :
- velice důležitá lokalizace v Starých světech
- hvězdná karta v tarotu Crowlee
- podle Dogonů místo odkud přišli návštěvníci – mimozemšťané přiletěli na svých Mateřských lodích, potom pokračovali v obíhání Země, vůdci se během převratu ukryli

Ve Francii jsou jeskynní malby staré 10.000 – 30.000 let, na kterých je zobrazen diskový tvar objektu stojícího na trojnožce s žebříky. Takovým způsobem si nahrávaly data

 24. GENETICKÁ POSEDLOST

Enki byl vůdce Anunnaki, pán Země, šéf mimozemských vůdců. Nebyl však nejvyšším mužem v misi Anunnaki na Zemi. Byl nejstarším synem nejvyššího Mr.Biga = AN/ANU, který vytvořil misi. Enlil byl jeho mladší bratr ( poloviční ). Byl vůdce mise, protože jeho matka byla považována za více geneticky čistou než Enkiho. Byl varován před lidským množením, proto posílá geologické katastrofy na redukci populace. To byl začátek konfliktu mezi bratry, který vyústil ve válku Anunnaki. Ta simulovala konflikt mezi politickými stranami. Pokračuje do dnešních dní. Anunnaki jsou jednotní v globální kontrole lidstva, ale bojují o nadvládu mezi sebou. Ilumináti jsou frontmeni Anunnaki. Jejich tajné organizace skrytě manipulují lidstvem. Tvoří světovou vládu, vrcholné posty v bankovnictví, v armáda, zabývají se rozšířením mikročipů. Také bojují mezi sebou.

Poslední dobou se něco stalo, Anunnaki se stáhly z kontroly a manipulují skrze jisté krevní linie ze skryté scény. Je jich málo a jejich vnitřní války je oslabují a vedou je do naprostého chaosu. Stáhnutí souvisí s vnější intervencí mnoha mimozemských civilizací na Zemi. Stále však používají pro svoji špinavou práci hybridní linie.

 25. BOŽSKÁ PRÁVA KRÁLŮ ( a prezidentů, bankéřů )

Anunnaki mají nelítostnou hierarchii, ta byla nastolena i u lidí. Právo vládnout je spojováno s vybranými krevními liniemi. Anunnaki královští vůdci se narodili při speciálním úzkém křížení, aby vládli lidstvu.

Anunnaki - AB-GAL ( Mistři vědomostí ) měli těla podobná rybám ( Enki/Oannes ). Ryby symbolizovali obojživelnou přirozenost bohů ( ze Síria ). ANU propůjčil loď na vytvoření královské krevní linie v zájmu bohů. Tak je to popsáno ve starých manuskriptech. Měl božské právo vlády, které si takto sám určil ( takže ne Bůh ). Propůjčil si ho od Anunnaki, aby vládl podle jejich záměru. Války mezi králi a královnami byly jen pokračováním válek o vládu mezi Anunnaki ( např. Tudorovci x Stuartovci v Anglii ). Jednalo se o krevní linii Anglie a Skotska. Modrá královská krev byla opravdu modrá jako výsledek vzájemného křížení. Dnes některé královské rodiny trpí hemophilií nebo jinými krevními nemocemi.

Toto vlastnictví Země bylo předáno pár tuctům rodin ( ze Sumeru, Egypta, Babylonu a Řecka). Ti se mezi sebou berou a udržují systém, který pomalu degeneruje. Dnes se stěhují z zjevných pozic královských rodin do pozadí a kontrolují vše skrze politiky, bankovnictví, média a obchod.

Všech 43 prezidentů USA pochází z Anglie ( od roku 1789 ), 34 z nich má krev z Charlemagna ( Monarcha z Francie, hlavní muž Iluminátů ). G.Bush je 13 bratrancem Britské Královny Matky ( matky Prince Charlese ), je přímým potomkem Jindřicha III a sestry Jindřicha VIII. Marie Tudorové ( žena Ludvíka XI ). Al Gore a G.Bush byli kandidáti na prezidenta Oba pocházejí ze stejné královské rodiny. Všichni prezidenti jsou z modré linie, sahají až k Římské Svaté říši a k Charlemagnemu.

 26. DYNASTIE – KREVNÍ LINIE MEROVINGIAN


Zakladatelem byl Charlemagne. Pochází z Francie. Tato krevní linie založila Paříž. Jsou s ní spřízněny všechny královské rodiny v Evropě. Manipulují s ostatními skrze tajná společenství. Patří sem známé osobnosti jako Josef Smith, Hiram Smith, Brigham Zouny – všichni jsou zakladatelé Mormónů. Některé prameny uvádějí, že je to linie Ježíše, který byl zplozen Máří Magdalénou ( není to pravda ). Jsou to Anunnaki hybridi a je to jedna z klíčových krevních linií.

MAG je kód pro reptiloidní DNA, které je předáváno skrze ženskou linii. Je ve vztahu k Orionu. Merovingiáni sahají přes Sumer až do Atlantidy a Lemurie. Byli zapleteni do Trojské války ( 1200 př.n.l. ) mezi Trojany a Řeky ( nyní Turky ). Odtud přešli přes Kavkaz jako Skýtové do Evropy. Zde byli známi jako Sicambrianští Frankové – odsud pramen pro název Francie a jméno pro kmenovou královnu CAmbru. FRANCIO, zakladatel, tvrdil, že je potomek Noaha ( mystické jméno, které je založeno na skutečném z Atlantidy ). Noah a Abraham nebyli Hebrejci, byla to větev Sumersko- Egyptské kultury. Frankové, lidé smlouvy, usadili se v Germánii s centrem v Cologne.

Byli to lidé dřívější Sumérské říše. Označováni mnoho jmény na svých cestách ( Skýtové, Galové – Gótové, Anglosasové ). Původem sahají až k Atlantidě a Lemurii. Do Evropy přišli ze Sumeru jako Sicambrianští Frankové z Arcadie ( znamená Řecko, je to jméno bývalé Atlantidy ). Osídlili i Danube oblast ( Danaan ), zde probíhalo rozsáhlé křížení. Jejich byl vládce MEROVEUS / MEROVEE – strážce ( ochránce ) Franků, 488 n.l., zakladatel Merovingiánů, vznikl z lidské matky a mořské příšery Ouinotaurus ( stejně jako Enki, Oannes ), vychován Chodiem – 1.král Franků, Synem moře. Merovingiáni založili Paříž v 6 st.. Pojmenována byla po princi Parisovi ( syn krále Priama z Tróji, jedné z figur Trojské války ). Paříž je na hlavních vířivých bodech zemské energetické sítě. Zde vystavěli podzemní komory pro uctívaní bohyně Diana. Nacházejí se i na místě vraždy Princezny Diany pod tunelem Pont de Ĺalma

Paříž a Londýn jsou 2 nejdůležitější globální centra Iluminátů. Obě byli založeny krevní linií z Tróji, těmi, kdo založili Merovingiány. Brutus – spřízněný s Helenou, plachtil až k Z.Británii, kde založil Novou Tróju, později Londýn – 1103 př.n.l.

Odnoží Merovingiánů je Scottish arist.rodina. Jsou to předchůdci Princezny Diany. To je důvod, proč je Skotsko tak důležité. Zde operuje největší tajná společnost - Scotish Rite Svobodných Zednářů.

Symbol Lilie jako následovníka trojzubce z Atlantidy a Lemurie je symbolem Merovingiánů. Je hojně používán Britskou královskou rodinou na oficiálních budovách ( např. brána do Bílého Domu ). Merovingiáni uctívali Dianu jako jedno z velkých božstev dávného věku. Je známa jako Artemis, stejné božství jako v Atlantidě. Efes byl centrum uctívání Artemidy – Diany. Božství Diana je symbolem Měsíčního božství. Princezna Diana byla nositelka silné DNA, která zaručovala spojení s Nordickou rasou. Reptiliáni potřebovaly infůzi její krevní linie ( modré oči, bílé vlasy ), proto ji využili. Nakonec však rozpoznala jejich hru a musela být odstraněna.

 27. ROTHSCHILDI

Merovingiáni podle předpokladu nevymřely, pouze jejich jméno zmizelo. Začátek jeich vývoje je spojen s jménem Král Karel ( Charlemagne ) = král Francký. 34 prezidentů a mnoho známých osobností je s ním spřízněno. Kontrolován byl potomky Římské říše, kteří byli potomky Sumeru a ti Atlantidy a Lemurie. Byli to potomci křížení Nordické rasy a Anunnaki. Klíčové jméno ve vývoji bylo Alexandr Veliký, předek Charlemagneho, hlavní rodiny Iluminátů dnes. Přinesl silnou DNA Nordické rasy. Vzešel z Vikingů, kteří se usídlili u Středozemního a Egejského moře po Atlantském kataklyzmatu. Vládl Tróji. Zemřel v Babylonu 323 př.n.l. ve věku 33 let. Jeho armáda ovládla Egypt, Mezopotámii a Indii. Založil město Alexandrii v Egyptě. Byl znám jako Hadí syn, proto i Alexandrie odpovídá ve svém významu Městu Hadů. Jeho otec Amon byl had, který oplodnil jeho matku.

Reptiliáni se pro zachování jejich čisté linie křížily velice úzce. Děti se nerodili skrze oficiální partnery. Měly mnoho dětí mimo, pod jinými jmény, jako Rockefeller a Rothschild, Clinton a Roosevelt. Nikdo je nespojoval s Ilumináty, měli jiná jména.
Klíčová krevní linie Nefilim byla spojena s jménem Aeneas. Byla to údajná hlava Římské říše. Jeho potomci byli Romulus a Remus. Aeneas je kódové jméno ( jako Noah ) pro krevní linii. Byl narozen v Tróji, posvátném městě Merovingiánů a Templářů. Homér ( 8 – 9 st.př.n.l. ) to v Iliadě a Odyssee přesně vylíčil.

Achilles ( představitel Aeneas ) sestoupil z božského a nesmrtelného, vznikl spojením Anunnaki a božské nesmrtelnosti, jeho matka byla Afrodita a otec Anchises. Jeho linie jde až k Dardanusu = syn Zeuse: zakladateli Trojského rodu. Reprezentoval reptilian – Nordic hybridy ( Aryanští = mistrovská rasa ). Jiná legenda říká, že byl výsledkem spojení Zeuse a Elektry na ostrově Samothrace, odsuď odešel do Tróji v období Velké potopy. Aeneas měl úzký vztah k bohům. Je to vlastně genealogický kód, proto hraje dnes tak důležitou roli. Z Aeneas se vyvinula Rothschild dynasty, Battenbergové a linie Habsburků, která byla vedoucí rodinou ve Svaté říši Římské.

Tak vypadal středověký stát, který vládl Střed.Evropě v období 962 – 1806.

 28. HABSBURKOVÉ

Jsou to Nordikové, kteří se křížili s reptiliány v dávné minulosti. Mají spojeni s plazím palácem Lorraine ve Francii. Významný reprezentant byl Lord Mountbatten, člen Britské královské rodiny. Jeho synovec je Princ Filip. Má spojení s Battenbergy a Iluminátskými Satanisty. Je guvernérem Isle of Wight ( jižní pobřeží Anglie ), extrémně důležitého centra pro Ilumináty a Satanisty, kde manipulují s zemskou energetickou sítí. Zařídil sňatek Prince Filipa a Královny Elizabeth II. ( Windsdor – Mountbattenská linie, je to vlastně germánská krevní linie Saxo – Gótů a Battenbergů, kteří podporují nacisty. Princ Filip byl poslán do Něměcka učit se Runy.

Stručný náčrtek souvislostí :


DAVID ( Ježíš ) + Alexandr Veliký ( Aryan )

Římská říše

Charlemagne

Egyptští monarchové ( geny z Římské říše )

Princ Filip

 

 


29. DRŽITELÉ TAJEMSTVÍ

Priory of Sion ( Převorství Siónské ) je elitní tajná společnost vytvořená v 12 st., která slouží Merovingiánům a Červeným Plazům. Je spojena s Templáry ( ti pocházeli z Tróji, poté založili Franckou Tróju – Sicambrian ), dostali se s Priory do sporu a rozešly se kvůli boji o kontrolu v krevních liniích. Každý chtěl stát na vrcholu ( to samé je mezi Rothschildy a Rockefellery - jsou to dnes 2 hlavní krevní linie ).
Ilumináti byli oficiálně založeni 1.5 1776. Zahrnují Priory of Sion, Templáře, Rytíře Malty, Teutonský Rytíře, Rosekruciáni, Svobodné Zednáře……..

Kavkaz byl kolébkou pro Aryany a ostatní vybrané krevní linie. Na Kavkaze je portál, kterým jiné interdimenzionální bytosti mohou vstoupit do naší frekvence, kterou nazýváme fyzický svět. Zde se krevní linie z Střed. a Blízkého Východu kříží s Dál.Východem a S.Ruskem. Kolchiďané na úpatí Kavkazu hovoří o řeckém hrdinovi Iásonovi a Argonautech. Příběh obsahuje mnoho symbolických kódů pro Sírius.

Iásón ukradne Zlaté roucho králům z Kolchidy ( nynější Gruzie, nedaleko jižně od Araratu ). Kolchiďané jsou tmavá rasa, potomci Egypťanů. Muži byli ve faraonově armádě ( faraon Sesostris / podle ofic.historie je to jiné jméno pro Ramsese II. - ilumin.krevní linie, z které pocházejí Rothschildové, Rockefelerové, Bush… ).

 30. NESVATÁ ALIANCE

Každý, kdo si myslí, že oni vědí vše, je právě důkazem, že to tak není.
( David Icke )

Lemurie a Atlantida. Byl to čas rozsáhlých mimozemských aktivit, kdy mnoho zemských ras bylo oplodňováno a vzniklo mnoho rozličných fyzických forem. Od té doby je mezi námi mnoho krevních linií nejen od Anunnaki reptiliánů. Mnoho bitev bylo mezi Nordiky, Plejáďany, frakcemi z Draca, Orionu a Síria. To se symbolicky projevovalo na Zemi válkami určitých skupin lidí.

Sv.Jiří ( Féničan ) porazil draka
Sv.Patrik vystěhoval hady z Irska

Křížením hadí rasy a Nordiků ( bílá rasa ) se vytvořily hybridní krevní linie, které vládly dynastii Aryanů. Začalo to na Marsu, který byl poté zničen kataklyzmaty. Pro hady jsou důležité blond vlasy a modré oči. Tři mimozemské civilizace, které jsou základem včleněni na tuto planetu jsou Nordics, Reptiliáni, a Greys. Společně tvoří Alianci. Do nich je včleněna Hmyzí rasa. Reptiliáni kontrolují Greys ( také reptiloidní forma ). Vládnoucí krevní linie Sumeru byl Aryanský typ vyznačující se vysokou postavou, blond vlasy a modré oči. Uctívali hadí / plazí bohy.

 

Citát:
Učíme se tím, jak žijeme. 

 

Zdroj: http://www.matrix-neo.cz/autori/david-icke-deti-matrixu/kapitola-21-30.htm