David Icke - Děti Matrixu

 

Kapitola 31-40

 

 

 

 

31. NORDICKÉ SPOJENÍ

Lidé jsou unášeni Nordiky nebo Reptiliány. Credo Mutwa to potvrzuje. Jsou to podle legend ti, kteří zde byli před příchodem bílých Evropanů. Domorodci si mysleli, že Evropané jsou také oni a pojmenovali je Mzungu. Obdobně ve Střední Americe s Cortézem r.1519. Mysleli si, že jde o vráceného boha Quetzalcoatla.

Motto : Svět není takový, jaký si myslíme.

Pilot, který vletěl do skály uviděl Nordiky s perlovou kůží, laserovýma očima v bílých dlouhých róbách, s Maltézským křížem na krku ( symbol Maltézských Rytířů ). Je to symbol Britského Království a Lemurie-Mu. Joseph Smith, zakladatel Mormonů, sám vysoký Svobodný Zednář pocházející z krevní linie Merovingiánů, měl 21.9 1821 vidění. Boží posel v bílém plášti mu předal učení ( podobně jako Mohamed a Islám ). Že by to byli Nodikové?

Je mnoho svědectví o lidech ( bytostech ) žijících uvnitř hor ( Mount Shasta v Kalifornii ). Enochovy knihy popisují Hlídače / Pozorovatele, kteří byli vysocí, jejich tváře svítily jako Slunce, oči měli jako zářící lampy a ruce měli bělejší než sníh. Plejády neboli 7 sester, jsou domovem bytostí blonďatých s modrýma očima, kteří byli uctíváni v Sumeru. Plejády jsou seskupení 200 hvězd ( a ne 7 ). Alcyone je nejjasnější hvězda Plejád, je střed, kolem kterého obíhá Slunce a celý solární systém, 2 z 7 sester – Celeone a Alcyone mají vazbu na hrdiny, kteří se staly prvními předky lidských bytostí ( nordic - reptiliánské mezikřížení ).

Čerokézové, Máyové a Řekové poukazují na plejádskou návštěvu Atlantidy. Plejáďané byli ve spojení s Poseidonem, Králem Atlantidy. Souhvězdí Lyra je spojována s UFO výzkumy a únosy. Aldebaran, obří červená hvězda s rozměry 40 x větší než Slunce, je stejně důležitá pro Nordicky. Byla využívána nacisty. Mnoho unesených hovoří o vysokých, blond bytostech, kteří tvrdí, že jsou z Plejád – jsou to reptiliáni.

Mimozemské bytosti jsou však z mnoha koutů galaxie. Dělí se na :
- pozitivní ( utekly z Atlantidy do Himalájí, kde od té doby operují )
- neutrální
- ti, kteří touží po kontrole
Mění své frekvence a tak nám mohou zmizet před očima.
Čas, který měříme, je také iluze, která uvěznila naši mysl. Minulost, přítomnost a budoucnost neexistují. Vše se děje najednou.

 32. PLAZÍ SPOJENÍ

Cílem je lidská kontrola a únosy dětí a lidí. Jde o spojení reptiliánů, Nordiků a Greys. Mají stejnou metodu hypnózy, holografické pole pro řešení únosů. Jeden moment se jeví jako modroocí blondýni, příště jako reptiliáni.

Anunnaki byla podle Sumerských tabulek reptiloidní rasa, která se křížila se zemskou rasou. Byli chráněni před odhalením kněžími ( Muži středu ) – ti si vyhrazovali právo jako jediní vidět a jednat s Bohy, mnozí však neviděli nikdy Anunnaki tváří v tvář, kontrolovali slepě správu jménem neviditelných bohů. Jehova všem tvrdil, že nemůže být spatřen. Jejich města měli Zikkurati, které stály blízko paláců. Na vrcholku podle Sumerských tabulek bylo místo = kobka, kde žili bohové – zde byl lidem odebírán genetický materiál, když museli mít sex s Anunnaki. Tak produkovali krevní linii králů. Tvar Zikurrati připomíná, jak Anunnaki kontrolují nás.

Nefilim – podle hebrejské mytologie jsou Synové Bohů, nazýváni ARWWIM = devastátoři, hadi. Vytvářejí krevní linii, skrz kterou manipulují se světem. Ve Zlatém Věku si brali lidské ženy ( tím ale porušily zvyk brát si a množit se se svými krevními liniemi – sestrami ).

Reptiliánské manipulující frakce potlačují emocionální úroveň – podle linie krokodýla a ještěrky, necítí jako savci, mají ostrou mysl pro intelekt k užití technologie ( jako počítač ). Jsou velice výkonní, ale protože nemají emoce, jsou limitováni možnostmi, proto chtějí DNA těch, kdo mají emoce. Bez lítosti vraždí. Z jejich genetického základu se vyvíjí reptiloidní mysl vědců a vůdců válek. Sami se obávají lidí, protože necítí. Jsou zoufalí, chtějí lidské DNA ( plánují v 3.sv.válce ). Usilují o znovuzískání kontroly na Zemi, protože věří, že je jejich Proto se kříží s královskou krevní linií Nordiků, která vládla atlantskému lidu do kataklyzmatu

Humanoidi pocházejí z Lyry, Plejád a Aldebaranu. Jsou lidskou formou v jiné hustotě ( densitě ). Jsou mírumilovní, mají modré oči a bělomodré vlasy. V nich je namixováno DNA od reptiloidů, tím dostali reptiloidní charakter. Dnes hovoříme o pádu člověka. Mají zakázaný sex s jinými entitami a kontrolují křížení.

Klonování je otevřená manipulace s DNA, která nemá v historii obdoby. Realizuje se v pozadí ( v podsvětí ). Je mnoho indícií o existenci klonovacích laboratoří. Cílem je vytvoření skupiny identických lidí.

Nordics jsou jedni z klíčových mimozemských ras Lemurie a Atlantidy. Bojovaly s reptiliány a donutily je odejít do podzemí nebo do jiných dimenzí.

Lidská rasa je ovlivňována a kontrolována přibližně 70.000 let několika mimozemskými skupinami, které provádějí výzkumy pro vlastní zájmy. Infiltrují se do federálního projektu ochrany lidstva. Mnoho reptiliánů chce být v manipulaci lidí dominantní, skrze jejich křížící programy se infiltrují do Nordických krevních linií. Mění lidské DNA

Kniha Dhyanů je nejstarší zpráva psaná v sanskrtu. Popisuje, jak reptiloidní rasa Sarda/Velcí Draci přicházejí z nebe a přinášejí civilizaci. Líčí potopu, která končí Zlatý Věk. Smazala obry ( Nordics ), přežili ji hadí bozi ( lidská tvář a ocas draka ), kteří se vrátili k vládě. Jejich vůdce je Velký Drak, původem v Pendragonu ( titul krále králů starověké Británie ). Mluví o Aryanech ( reptiloidní savčí hybridi ), z kterých vznikli Aryanští Králové. Hinduisté nazývají Anunnaki hybridy Nágy, kteří přišli z Lemurie. Mají vztah k vodě a mají svá podzemní centra. Výsledkem křížení lidí s hadími bohy ( Dravidiáni ) vznikla Negroidní rasa. V Číně se nazývali dračí králové Lung Wang. Měli část lidskou a část hadí.

Královská krevní linie
Polobozi
( potomci Draků dračí dynastie )
vládli Sumeru a vládnou až dodnes

Iránčané znají krále jako MAR ( znamená v perštině snake ). Starodávné tabulky nalezené v monastiru v S.Indii vyprávějí, jak Naacals / Naga Mayas ( serpents ) cestovaly z Lemurie – Mu do Indie založit kolonii ( popisují destrukci Mu ). Nágové také přišli do Číny, Tibetu a části Ásie. Naga Maya a jejich náboženství bylo pramenem pro Máye v Mexiku.

Védy popisují nejranější královskou krevní linii z Indie ( kněží a králové ), kteří sestoupili a přišli z moře a založili 5 kmenů v Indii.

Nágové byla pokročilá rasa s vyspělou technologií. Pohrdala lidmi, unášeli je, mučili je a jedli, křížili se s lidmi. Tak vzniklo mnoho forem. Používali Vimanas, létající disky. Jejich zručnost je popisována v Bhagavadhítě a Ramajane. Jsou spřízněny s Hindu démony, měli magické kameny a třetí oko. Založili Kašmír, odtud pochází původ vybraných krevních linií.

Emblémy vládnoucí královské rodiny jsou draci, hadi, sfingy, švestk.hadi, trojzubce. V Egyptě je řád Djedhi + Dj, znamená had. Z nich pocházejí faraóni hadí linie Djer, Djoser, Djederfra. Indie má seznam 80 králů, kteří mají původ z Nágů ( hadích králů ). Hinduismus říká, že Nágové si mohou vzít dle potřeby lidskou nebo reptiloidní podobu ( shape shifting ). Buddha také pocházel z královské linie Nágů. Čínští vládci byli známi jako Lung nebo Draci. Mnoho z nich mělo reptiloidní znaky velmi podobné Nágům. Jeden z nich – Huang Ti se narodil s dračím vzezřením. Byl zplozen tak, že sluneční paprsek vstoupil do dělohy jeho matky. Když zemřel Huang Ti, transformoval se do éterického draka a odletěl. Původ mají z Big Dipper Constellation, která obsahuje Alfa Draconis, nejjasnější hvězda souhvězdí Draco. Je základem dračího reptiloidního království

U Inků byl symbolem pro kněžího a krále had. Nejranější královské linie v Střední Americe potvrzují svůj původ z plazích bohů, např. Quetzalcoatl, nebo Itzama V Mykénách ( Řecko ) byli králové podobní hadům. Cecrops – 1.mykénský král Athén, byl člověk s plazím ocasem. V Iránu byl hybrid ZAL ( Pozorovatel ) – vzal si princeznu Rudabeh, která byla vysoká a slonově bílá.

Souhrn : umělá oplodnění panen, únosy a oplodnění a odebírání plodů během těhotenství byly často používané metody získávání genetického materiálu a množení specifických krevních linií.

Podle etiopských textů Nágové oplodňovaly ženy. Rodili se však extrémně velké děti. Stejné jako dcery Nordiků a andělé ( Anunnaki ). Nebyli schopni porodit tak velké děti a umírali při porodu. Musel se používat císařský řez.

Noah bylo židovské jméno pro Sumerského hrdinu Utnapishtina. Psaly o něm hebrejské texty a knihy Enochovy. O jeho narození bylo psáno ve Svitkách z Mrtvého moře, které byly nalezeny v Izraeli 1947. Byl to syn Lamecha. Nebyl moc podobný člověku, byl více jako dítě andělů ( bílá kůže, blond vlasy a oči. Spíše jako Draco entita. Zářil jako Slunce. Enlil jako vůdce Anunnaki na Zemi měl stejné rysy. Podle Genesis se Noah opil, šel do stanu, jeho syn Ham ho uviděl nahého s jeho dračími rysy a řekl to svým dvěma bratrům, Noah na ně klel ( hrubé charakteristické chování reptiliánů ), nechtěl, aby ho viděli nahého, protože by ho pro jeho vzhled zabili. Noah znamená „ten, kdo je s bohy“.

Melchizedek je synovec Noaha. Na hrudi měl znak kněžství ( kód pro reptil.krev.linii ). Nejvyšší úroveň v hierarchii Mormonů je Melchizedek Priesthood.

Eva byla sváděna hadem. Byla předchůdcem ( matkou ) Nefilim. Hebrejsky znamená Nahash ( had ), „ten kdo zná tajemství“.

Satan je popsán v Sterém zákoně jako Starý Had nebo Drak. Vládce Nefilim. Odletěl ze Země po prohnané kosmické válce

Gabriel je padlý anděl, který sváděl Evu jako had. Měl znalosti od bohů ( symbol ohně, iluminace ) a dal je lidem.

 33. ADAM A EVA

Jsou to hybridní genetické zdroje vytvořené podle vzoru Boha. Ze začátku byly naklonovány a nebyli schopni reprodukce. To byl problém pro Anunnaki, protože nemohly vytvořit dostatečný počet otroků pro práci. Nakonec se jim podařilo vložit do genů schopnost reprodukce. Tím změnily klon v rozmnožovací bytost! ( symbolicky v Edenu, kde Eva odmítla trpět při porodu, sex byl vztažen k zakázanému ovoci )

Enki byl zodpovědný za tento vývoj. Byl hadem v zahradě, který svedl Evu. Stal se nepopulárním po explozi lidské populace. Byl považován za experta pro vědu a medicínu. Byl symbolizován 2 hady točícími se kolem hole = symbol reptilní DNA. Byl také egyptským a sumerským symbolem nesmrtelnosti proces přeměny z reptiloidů na savce
při přerodu odhodily šupinatou kůži a stáli nahatí a zahanbení ( v hebrejských mýtech )

PÁD ČLOVĚKA

Před tím měl jasnou a svítící kůži, laminující. Ta později zmizelo, ale zbytky se zachovaly u pár hybridů v období potopy. Dnes ve vládních genetických programech vyvíjejí kousky kůže reptiliánů mutací genů. Reptiloidní bozi se vyznačovaly velkou délkou života.

Současný vývoj má 2 směry :
1. centralizace – stále méně lidí má moc
2. jsme manipulováni policií a drženi v mentálním a emočním vězení

Jsou zde fyzické bytosti :
a) žijící uvnitř Země – vnitrozemské ( popisují je pohádky s elfy, démony, rusalkami, draky a jinými nelidskými komunitami ). Jsou známy jako zářící ( jako Anunnaki ve starých textech ). Norský název pro podzemní svět s tunely, jeskyněmi a rozsáhlými městy je Niflheim – podobné Nefilim – zde vládlo mrtvé božstvo Hel. Podzemní síť je přístupna skrze mohyly, kopce a jezera, která jsou držena v tajnosti.

Sem jsou směrovány únosy lidí, pití lidské krve, odebírání genetického materiálu. Hlavní forma, v které se objevují je reptiloidní. Elf = kód pro reptiloidní krev.linii.
Vstupují skrze posvátné hory. Ty byly začátkem a zdrojem pro svaté hory v mytologii – Olymp ( řecký panteon, Zeus, který oplodňoval ženy )
b) přicházející z hvězd – mimozemské
c) nefyzické bytosti – je to opravdové centrum vlády, existují v jiné frekvenci a používají svoje vybrané hybridní linie k manipulaci ostatních

Reptiliáni pracovaly v mnoha částech galaxie. Mají své podzemní základny a své lidsko-reptil.hybridy infiltrovaly do vlád, kultury…….= jsou reptiloidní agenti. Cílem je rozvratná činnost a reptiloidní invaze

 34. VÁLKY ANUNNAKI

Enki a Enlil daly do svých dětí velkou moc.

Nannar – nejstarší syn Enlila, vládl Mezopotámii, Palestině, Jordánu a Sýrii z města UR. Jeho symbolem byl půlměsíc ( převzal ho Islám ). Další jeho název byl SIN, v semitském jazyce označuje jméno z reptil.boha z Sinaje, lotr, který se snažil ovládnout kontrolu nad světem. Vedl Anunnaki, měl kameny síly ( ME + počítač s programem a krystalem ). Svítil a zářil a měl božskou sílu. Křesťanský kříž je symbol z U-TU ( zářící ).
Shamash v semitském jazyce ( označuje vnuka Enlila ), syna SINA. Vládl Libanonu v hlavním městě Best-Shamash ( známější jako Baalbek ). Je to gigantická stavba s kameny vážícími jako 3 Jumba.

Ishkur, mladší syn Enlila. On, z Hor. Vládl Anatolii ( v Turecku ). Byl to Nordic-Aryan. V Starém zákoně pojmenován jako ADAD/HADAD. Je to hebrejský Jehova

Inanna/Ishtar, dcera SINA, božská válečnice. Její symbol byl LEV, Plejády a Venuše. Společně se SINEM ( Shamash ) + Ishkur ( Adad ) tvoří TRINITY ( otec + syn )

Novodobý mýtus o Ashtar komandu reprodukuje New Age. Tvrdí, že tito mimozemšťané jsou spasitelé připravující se vzít vybrané lidi z planety – zastupují jakýsi druh Ježíše ve vesmírné lodi.

Marduk, další syn Enkiho, frontmen Anunnaki po potopě, bůh Babylonu, aktivní ve válce o vládu na světem.


35. STARODÁVNÝ NUKLEÁRNÍ HOLOCAUST

Boje mezi Anunnaki byly od pradávna a pokračují. Jeden z těchto zaznamenaných příkladů je o NINURTOVI ( Anunnaki bůh ), který chtěl získat ME kámen. Bůh ZU ( SIN ) vytvářel silové pole jako ochranu pro ME kámen, který měl zaručit nezranitelnost a ochranu před šípy. ENKI vytvořil novou zbraň, která prorazila toto pole a tak porazil ZU. Ostatní Anunnaki se pokoušeli ME ukrást ve válkách mezi sebou, které jsou do dneška. Ve válce mezi ZU a Ninurtou byly použity zbraně vysoké technologie. V Indii bylo starodávné město již tenkrát zničeno atomovou katastrofou před 8-12.000 lety. Zmiňuje se o tom Mahabhatara. Mnoho lidí v této oblasti ještě dnes umírá ( tolik, jak v Japonsku 1945 ). Mytologie pokračuje v líčení katastrofy :

„Velký projektový náboj - do běla rozpálený sloup kouře a plamenů jako 10.000 Sluncí, gigantický posel, který změnil rasu v popel. Těla nemohou být identifikována, mají slezlé nehty a vlasy. Hrnce bezdůvodně pukly a ptáci zbělely. Zásoby jídla byly kontaminovány“.

Ramajana a Mahabhatara popisují strašlivou válku mezi Indickými lidmi a Atlanťany. Bojovali na Nebi v nebeských lodích Vimana ( Indie ) x Vailixi ( Atlanťané ). Bojovali i na Měsíci.
Arizona Wilder bojovala jako otrok pro vyšší Ilumináty. Tvrdí, že :“Reptiliáni a Nordikové bojovaly na Měsíci, Marsu a Zemi během kataklyzmatu Atlantidy ( Lemurie ). Pokročilé zbraně Atlanťanů přivodily katastrofu. Pekelný vítr přinesl náhlé zničení Sumeru a Arkádie. Mraky zakryly Slunce ve dne a hvězdy v noci. Lidé těžko dýchaly. Ústa měli prosáklé krví, hlavy se válely v krvi. Města byla vylidněna. Řeky Sumeru se vyplavily, jejich voda byla mrazivá. Na polích rostl plevel. Bohové se evakuovali“.

Po převratu se Anunnaki vrátily zpět se stejnou mentalitou. Nukleární válka v Indii koresponduje s Pekelným větrem v Sumeru. a s biblickou Sodomou a Gomorou. Rozkládala se na jihu Mrtvého moře ( Lotovo moře ) v Izraeli, kde je nadměrná radioaktivita dodnes. Je to symbol smrti. Lotova žena se otočila a změnila se v solný sloup ( může být přeloženo jako sloup páry ). Bůh se rozhodl zničit tyto města a varovat své přátelé, aby se dostali pryč. To je biblická verze. Ta je podobná verzi Sumerských tabulek: Anunnaki ( bohové ) a jejich vůdce Enlil a jemu nejbližší se rozhodly zničit tyto lokality ve své válce mezi Mardukem a Enkim. Dnes Enkiho a Enlilova frakce rozděluje Ilumináty a tvoří stále pokračující konflikt.

1450 př.n.l. byla Minojská kultura náhle zničena na Krétě katastrofou, kterou vědci nedokáží vysvětlit, najednou byla zničena všechna města. Po těchto tragédiích Sumérská říše zkolabovala.

Anunnaki manipulovaly zpoza scény skrz hybridní linie – Starý světový pořádek. Dnes jsou v zákrytu a vytvářejí skryté impérium = Nový světový řád. Jsou skrytou silou, která představuje centralizaci v dnešním světě. Po Atlantských kataklyzmatech usilovaly o ukrytí jejich reptiloidních forem. Stáhly se z veřejné scény.


36. JEDNOU JE VIDÍŠ A JEDNOU NE.

Reptiliáni skrytě operují v lidské společnosti. Vytvářejí mnoho škol Mystérií. Zde jsou shromažďovány znalosti o pravdivé historii, esoterické a technologické expertísy Atlantidy a Lemurie, znalosti Sumeru. Zmocnily se již dříve založených škol. např. Brotherhood of the Snake ( Bratrstvo Hadů ), které vzniklo 2000 př.n.l. Infiltrovalo Egyptskou školu Mystérií. Návázali na černou magii, která vznikla v Egyptě jako pokračující magie atlants.mágů a čarodějů.

Černá magie diktovala státní náboženství. Umrtvila spirituální aktivity jednotlivců. Faraón byl loutka v rukou rady, výboru čarodějů. To samé se děje i dnes skrze Ilumináti. V Sumeru reptiloidní bohové ( Anunnaki ) poroučely kněžím – Iluminátům, ti dále diktovali státu a vládě. Cílem je vytvořit globalizační systém – světová vláda, centrální banka, armáda a měna.

Školy Mystérií se jejich úrovněmi iniciací vyvinuly do globální tajné společnosti dneška – na vrcholu jsou Ilumináti, které dirigují skrytě reptiloidní Anunnaki. Jinak by to lidé odhalili a zdolali by to! Tajné společnosti jsou moderním výrazem Atlantské a Lemurské Mysteriózní školy, které byly převzaty z období před kataklyzmatem. Pozitivní a negativní frakce bojovaly o kontrolu nad nimi. Převládala zlovolná síla, která začala expandovat skrytě napříč světem.

Přinesly tajný jazyk = symboly, které učily při iniciacích. Např. hořící pochodeň, pyramidu, vševidoucí oko ( zjevně používané hadími Siriany v Atlantidě ), lva ( Slunce, symbol hadího kultu ), rybu, létající plazy, tvrdé K, červený kříž na bílém podkladě ( vlajka Anglie ), trinity – symbolem je trojzubec, později fleur-de-lis, 3 bodobé formy.

Reptiloidní Ilumináti vědí, že vyrovnanou fúzí mužských a ženských genet. částí vznikne třetí silná – to je jeden důvod jejich posedlosti s TRINITY. Vychází ze tří předpokladů :

1. vyrovnanost maskulinní energie a feminí je nutná
2. může se však použít negat.aspekt obou k vytvoření zničující třetí síly
3. nebo použít vyšší frekvence obou k vytvoření pozitivní síly

Svět kolem nás je ve skutečnosti manifestace negat.energie a její interakce. Navenek je to svět mužské dominance, za scénou je však kontrolován ženskou energií s negativním vyjádřením. U Iluminátů dominuje ženská energie. Na veřejné scéně však hraje mužská negativní energie zrežírovanou hru.

 37. ZNIČENÍ STARODÁVNÝCH ZNALOSTÍ

Jsou 2 hlavní linie tajné společnosti :

1. předání znalostí málo vybraným a jejich následná kontrola
2. manipulace událostí na veřejnosti s cílem vysát všechny pokročilé znalosti esoteriky, které zde přežívají

To dosáhly vytvořením náboženství a „vědy“, kterými vnutily limitující / určující vize a možnosti. NÁBOŽENSTVÍ x VĚDA, dva oponenti, kteří společně potlačovali znalosti ( peklo x bláznovství / výsměch )
Ilumináti se skrze svých frontmenů – Kolumbus, Cortés, Cook, vrátily do dřívějších území Sumeru, Atlantidy a Lemurie jménem křesťanství ( slovo vytvořené Ilumináty ). Systematicky zničily tolik starodávných znalostí, jak mohli. Genocidou lidí, kteří něco znali ( šamani ). Tak vymáčkly jejich mysl a potom je zabily. Credo Mutwa – zulský šaman, který přinesl svědectví o reptiliánech Chitauri.

Důležité pro Anunnaki a Ilumináty bylo zničit nebo eliminovat kultury přírodních indiánů Střed. a Jižní Ameriky, černých Afričanů, australských aborginců, tzv. pohanské náboženství. Vnutily jim oficiální náboženství – Hinduismus, Křesťanství, Islám, potlačily jejich pravdy a znalosti díky dogmatům nebo je uvěznily v příšerné hierarchii genetické nadřazenosti – např.Hindu – kastovní systém.

 

 


38. KOLUMBUS

1492 objevil Ameriku. Jeho tchán byl kapitán, blízký Prince Jindřicha Navigátora. Byl to Velký Mistr tajného společenství Králů Křesťanů v Portugalsku. Je to jiné jméno pro Templářské rytíře. Díky jim měl Kolumbus přístup k starodávným mapám ( nakreslili jej sumerští mořeplavci a lidé z Atlantidy a Lemurie ), které měly načrtnutu Ameriku. Byl zasvěcen v Janově tajnou společností ( stejně jako John Cabot ). Po 5-ti letech plavby přistál v Americe.

Piri Reis měl roku 1513 nevysvětlitelně přesnou mapu, na které byla země pod Antarktidou. Sestavil ji z map předtím, když ještě Antarktida nebyla objevena.

Cabot, Cook, Kolumbus – měli přístup k starodávným mapám. Cook byl bráněn Svobodnými Zednáři Královské společnosti v Londýně. Kolumbus byl sponzorován králem Ferdinandem a Královnou Isabelou ze Španělska a Iluminátskou krevní linií Medičejů z Benátek. Všichni mají kořeny u králů Sumeru.

Jiná klíčová krevní linie dneška je Zámek Lorraine ( LÓrion? ) v Francii. Zaměstnávali Kolumba. Pracoval pro ně také NOSTRADAMUS. Pracoval také pro Medičejské. Měl fenomenální esoterické znalosti, protože byl spojen s krevní liniemi, které drží starodávné znalosti Atlantidy, Lemurie a Sumeru.

 39. WILLIAM ORANŽSKÝ + KRÁLOVNA MARRY

V roce 1688 přešel z Holandska na anglický trůn. Jednalo se o symbolické spojení krevních linií. W.O. se vylodil tam, kde Brutus přistál r.1103 př.n.l. s Trójany, když hledali Novou Tróju = Londýn. Přišel po Velkém požáru Londýna v r.1666 ( 666 je satanist. kód ). Umožnilo to přestavět Londýn podle starodávných znalostí Iluminátů ( katedrála Sv.Pavla na Ludgate Hill je postavena na místě uctívání Božstva Diany. Zde se provdala Princezna Diana za Charlese )

Titul Sir – uděluje Královna a Britský Parlament, pochází ze starodávného reptiloid.hadího božství SIR = příbuzní Anunaků

Londýn se přestavoval po příjezdu Williama Oranžského, který se stal Williamem III. Jsou s ním spřízněny všechny královské rodiny v Evropě. Roku 1694 podepsal a založil Angl.banku, centrální bankovní systém a policii.

Z Londýna se uskutečnila expanse krevních linií do světa skrze tajná společenství. Ty měly za úkol zničit jakékoliv jiné přírodní znalosti a kulturu. Anunnaki se však křížily s královskými rodinami již dlouho předtím. Např. afričtí lídři za nezávislost pocházejí z té samé krev.linie, která tvrdí, že pochází z Bohů ( Credo Mutwa ).

Jsou zde 2 diktatury :
1. zjevná – komunismus, fašismus. Mají konečné trvání, lidé se proti ním nakonec obrátí
2. skrytá – tajná – jako skrytá rakovina. Ty jsou věčné.

Vláda USA je kontrolována z Londýna. Prezident USA je pouze výkonnou figurkou. Svoboda je jen zdání. 50 podpisů z 56 na Americké deklaraci Nezávislosti je Svobodných Zednářů.

GEORGE WASHINGTON byl Velký Mistr Svobodných Zednářů. Nominoval 11 Nejvyšších soudních dvorů ( z toho 6 bylo odsouhlaseno Svobodnými Zednáři ). Vedl americkou kolonizační armádu proti Britské koruně ( Válka za nezávislost ). Byl král Řádu Stuhy, jedna z nejvíce elitních Ilumin.sítí vedených Britskou korunou ( na první pohled rozpor ). Inaugurace amer.prezidentů je ceremonií Svobodných Zednářů, je stále používána ta samá bible, která je vlastnictvím New York lóže.

NELSON MANDELA byl 1.černošský prezident. Je to bezmocná loutka. Je J.Afrika svobodná? Je zde krevní linie Oppenheimer family ( pod otevřeným diktátorstvím apartheidu kontrolují 80% trhu, vlastní zlato a diamantové doly )

Iluminátská síť má klíčová města v Evropě tj. Londýn, Paříž, Brusel, Berlín
Ilumináti vytvořili další síť – krev linie manažerů – Rockefellerové v USA, Bronfmanové v Kanadě. Ovládají banky, politiku…….Tak, jako Anunnaki bojují proti sobě, tak i tito manažeři řídí události v politice svých zemích sledující zájmy centrální kontroly.40. SLOUŽÍCÍ DRAK

Mytologický svět je plný historek o hadech nebo dracích, kde králové a královny tvrdí, že jejich právo vládnout jim dalo hadí božstvo, které sestoupilo z nebe. Sumerské zprávy hovoří o hadech a dracích, kteří chrlily oheň ( ohniví okřídlení hadi ). Jsou z dob 240.000 př.n.l., kdy vzniklo společenství bohů a lidí. Král SARGON vznikl geneticky z tohoto společenství. Měl „dar“ od boha.

Několik názvů spojovaných s hady / draky :
U-SHUM-GAL je termín, který popisuje Enkiho. Je překládán jako létající ohnivý had. Byl to a je zřejmě reptiloidem na létající lodi. SHUM znamená nebeské vozidlo.

MUSH-SHA-TUR-GAL-GAL je jméno pro boha Ninurta ( Anunnaki Bůh ), znamená létající had s ohnivým zábleskem. Ty samé líčil Credo Mutwa ( zulský šaman ) – mají třetí oko mezi dvěmi, které je červené, ohnivé, vyzařuje červený záblesk podobný laseru, který může paralyzovat

LUNGWANG : Dračí králové ( v Číně ), měli magickou perlu na čele = božské oko

A další jako : francouzské příběhy z Alp, v kterých vystupovaly draci s krvavě červeným okem na čele, z kterého šlehal oheň. Kyklopové měly také třetí oko. Credo Mutwa byl unesen, bytostmi Draco s rohy.

Kozí hlava je známý satanistický symbol.
Beran je slovo mínící oheň, má vztah k Atlantskému bohu ohně Wotanovi.
- ang.RAM
- pentagram
- pyramid
- Semiramis
- Ramses
- Rama
- program
= klíčové slovo Iluminátské strategie

     

Citát:
Nevidíme věci takové, jaké jsou, ale spíš takové, jací jsme my sami.

Zdroj: http://www.matrix-neo.cz/autori/david-icke-deti-matrixu/kapitola-31-40.htm