David Icke - Děti Matrixu

Kapitola 41-50 

41. DRAČÍ KRÁLOVÉ

Královští následovníci reptil.krevní linie byly nazývány DRAKY. Jejich velký vůdce byl Velký Drak = DRACO. V keltské mytologii je používán keltský titul Pendragon( verze příběhu Grálu ). Artur symbolizoval potomka draků. Jeho helma měla dračí motiv. Červený drak je symbolem Walesu. Symbolizuje i Británii ( podle tvrzení Merlina ).

MERLIN byl kouzelník, ½ člověk + ½ podzemní bytost. Jeho dřívější jméno bylo Ambrosius ( řecké jméno pro menstruační krev, kterou rádi pijí reptiliáni )

Mýty o Králi ARTUŠI obsahují mezikřížení mezi lidmi a nehumanoidními entitami, které mění tvary pomocí holografické image. V ní skryjí svoji pravou podobu. Obsahují boje mezi draky

Paní Jezera je spojena s uctíváním Nágů, kteří žijí v podzemních centrech pod jezery

Keltské a řecké mýty byly inspirovány sumerskými, atlantskými a lemurskými, jen byla použita jiná jména ( ty samé příběhy hadích božstev )
.
42. ŽIDOVŠTÍ HADI

Nefilim byli bibličtí Synové Bohů v židovských mýtech, jinak devastátoři / hadi. Eden.had byl bytost, která chodí a mluví jako člověk. Měl 2 nohy. V Apokalypse Abraham říká, že had, který mluvil s Evou měl ruce, nohy a křídla. Létající andělé v náboženstvích jsou symboly reptiliánů. Někteří z nich měli křídla a létali. Jejich sochy jsou dokonce i v Britském Parlamentu.

Serafín byl prudký, ohnivý had. Seraph je jméno odvozeno ze sumerského seru ( jméno pro hada v Eposu o Gilgamešovi ). Jméno vzniklo z příběhu o Noahovi a ze slova Sarda ( sanskrt.význam pro indické bohy Nágy ).
Židovský Talmud zakázal vyobrazení Draků stejně jako Slunce a Měsíce, dvou hlavních symbolů. Ve Svitcích z Mrtvého moře je použito jméno Watcher = pochází z sluneč.bohů Bel a Baal ----- Belial, nazýván Princem Temnoty a Králem Pekla Je popisován jako bytost hrozivého vzezření – zmije / had.

W.T.Samsel – výzkumník a médium, napsal , že za pádem Atlantidy stály Synové Belialu. Jedna z univerzitních kolejí na Oxford.univerzitě ( centrum vzdělávání Iluminátů ) se nazývá Balliol.

Zakladatel, oženil se s skotskou princeznou, jeho syn se stal skotským králem 1292 – 1296. Je to významná Iluminátská krevní linie.

GNOSTIKOVÉ hovoří o hadích božstvech v pozitivním. Lilith ( Eva ) byla jejich prvním stvořením, potom byl vytvořen Adam jako její partner. Lilith byla Adamova první žena. Lilith = Lillibet = Elizabeth = jeden z kódů jmen pro žen.krevní linii až do dneška. V Sumeru to byla Lil, v Babylónu Lilitu. Lilith se vzbouřila proti Adamovi a jeho Bohu a uprchla do jeskyně poté, co snědla svoje vlastní dítě. Zde žila společně s démony z podzemního světa a obcovala s nimi. Tak byla vytvořena populace. Potom tvrdila, že její potomci jsou unesené děti, které vzala sebou do podzemí.

Gnostici byli surově potlačeni křesťanstvím, protože ti nemohli uvěřit, že člověk potřebuje k Bohu prostředníka – kněze. V Africe byli známy jako NAASENI ( Nágové ) = Hadi – stvoření s obrovskými znalostmi, kteří mluví chanellingem s jinými dimenzemi.

 43. ZAHRADA EDEN

Had, který svedl Evu v Edenu je nejvíce známý symbolismus ze všech. Příběh byl přepsán podle mnohem staršího sumerského příběhu z Edinu. Byl to běžný příběh o hadu v zahradě.
Peršané měli HEDEN.

Krishna ( hinduitský Ježíš ) seděl pod banánovníkem, kde ho vinoucí had zasvětil do spirituálních znalostí lidstva.

Řekové měli Ostrovy požehnání nebo-li Zahradu Hesperidek. Zde rostou zlatá jablka nesmrtelnosti. Je bráněna drakem.

Číňané měli zahradu, kde roste ovoce nesmrtelnosti, která je také chráněna okřídleným drakem.

Mexičané – jejich verze příběhu Evy zahrnuje velkého mužského hada

Hinduisté mají legendu o Svaté hoře Meru chráněné hrůzostrašným drakem.
Víra v hada, půl ještěra, půl člověka, dávajícím znalosti lidstvu je universální příběh.


 

44. ASIJŠTÍ HADI

Indická mytologie je plná hadů ( Nágové ) a létajících draků, kteří přinášejí znalosti a bojují mezi sebou.

- braly na sebe podle potřeby lidskou nebo plazí formu
- pocházejí z Lemurie
- osemenily královské rodiny a křížily se s bílými lidmi
- nesmrtelnosti dosahovaly tím, že jedly menstruační krev
V Ramajane je Ravan ( hadí bůh ), který se vrátil na Cejlon. Jedl lidi a pil krev svých nepřátel. Cejlon je hlavní centrum plazí rasy, domov Nágů. Nágové měly speciální zbraně, které paralyzovaly nepřítele a vysušily jejich životní sílu. Uctívání hadů je v Indii i nyní.

 


45. DALEKÝ VÝCHOD

Celá kultura Číny je založena na dracích a hadech. Tato vyspělá civilizace byla inspirována Lemuřany a později Sumerem. Jazyk a písmo bylo podobné se sumerským. Začátek rozmachu Sumeru byl 2800 př.n.l. Podle pověsti první bytostí byl NUKUA – ½ drak a ½ člověk, který vytvořen bohy. Draci a lidé žily v míru, křížily se a braly se mezi sebou. Dávní císaři byli zobrazováni s dračí tváří.

Japonští císaři tvrdí, že jsou potomci stejných bohů, kteří sestoupily z nebe. Churward spojuje japonskou.rasu s Lemurii - Mu. Japonské legendy popisují sňatky a sex.hrátky s lidmi, kteří produkovaly ještěro-lidské potomky. Ještěři se měnily na překrásné muže a ženy, kteří sváděly lidi.

Čínský kalendář zodiaku vznikl 2500 př.n.l., symbolizoval zvířata, která všechny existují kromě jednoho DRAKA ( je reálné, aby si vybrali všechny žijící kromě jednoho? ). Draci založily 1.dynastii „božských císařů“. Jejich lodě, postele a trůny měly vyobrazení dračích symbolů.

NÁGOVÉ osídlily Čínu, Tibet, Uiger ( významný ) a Pamír. Spojují lidi z Lemurie - Mu. Jezero Nágů je nazýváno hadí. Jejich potomci jsou Aryané ( spojnice mezi plazí krevní linií a Nordiky ).

V Číně byly také pyramidy. Jedna z nich byla 1000 stop vysoká ( 2x větší než v Gíze ) a byla obklopena ostatními. Dnes jsou z ní jen zbytky. Odkaz na ní byl v čínských textech starých více, jak 5000 let. Gurdijeff vypravil expedici, která hledala ztracené město v Říši Uigeru pod pískem v poušti Gobi, kde uctívali Měsíční a Sluneční bratrství. Předchůdci Uigerů přišli z Marsu. Říše Uigeru byla část Lemurie. Byly zde nalezeny malby 18000 let staré a fosílie dinosaurů ( 40 – 50 ks ) na ploše basketbalového hřiště.

KUMÁROVÉ byla mimozemská civilizace, která založila školu Mystiky v Lemurii - Mu. Později se usídlily v Mongolsku, Gobi a Tibetu. Tibet je jeden z nejvíce důležitých depositářů starobylých znalostí. Legendy vypráví o podzemních městech ( Agharta a Šambala ) a tunelových systémech, kde stále žijí supermani. Je spojen s Ilumináty.

Reptiliáni těží energii ze sítě, která se rozprostírá po Zemi, aby mohly měnit vzhled před očima – dračí těla, křídla a oči. Např. LiuYe ( podle legend ), který se stal nesmrtelným.46. HADI AMERIKY

Jsou stejné legendy v Severní,. Jižní a Střední Americe. Kniha Máyů je nazývána Chilan Balaam. Podle ní první osídlitelé Yucatanu byli Čanové ( neboli Hadí lidé ), přišli z moře vedeni bohem Itzamnou ( Itzam – v překladu ještěrka nebo plaz ). Je to jméno i pro tajné město bohů.

Symbolem Itzamny je TAU křížek, který je znám jako T úhelník u Svobodných Zednářů. U křesťanů odkazuje na mezikřížení v Ilum.symbolech a není to polaritní symbol, jak je tvrzeno. Itzamna byl tvůrce, který v Stř.Americe vdechl život do muže ( člověka ) – ½ člověk + ½ plaz. Quetzalcoatl byl nejznámější plazí bůh ze Střední Ameriky, také nosil TAU křížek. Létal nebeskou lodí. Je možné, že Quetzalcoatl je další jméno pro Anunnaki čaroděje Enkiho. Stvořil člověka ve spolupráci s hadí ženou Cihuacoatl, která pracovala s Enkim.

Veracruz je místo, kde sídlí Hadí lidé. Přišli na lodích. Leskly se jim šupiny na hadí kůži. Pyramida Slunce v TEOTIHUACANU používá stejné matematické kubatury a jednotky měření jako pyramida v Gíze. Jsou stejné po celém světě. Pocházejí z Lemurie/Atlantského původu ( stejné je jejich know how ).

Olmékové – jejich kultura založena na uctívání hadů. Vykopávky obsahovaly hadí rysy, hlavu a těla jako plazi/draci.

Přírodní americká kultura je plná plazích představ a pohádek o bozích z nebe, kteří přišly oplodnit jejich ženy. V Ohio jsou nevysvětlitelné mohyly plazího tvaru.

Hopi ( Arizona )
- mají švestkového plazího boha Baholinkinga
- hovoří o podzemním světě, kde vše začalo
- když žili v podzemí, krmily je mravenčí lidé. Je považují za své předchůdce a nazývají je hadími bratry ( je to velmi podobné v Sumerských tabulkách )
- nejposvátnější tanec Hopi je Hadí tanec, podobný máyskému tanci v Chichen Itzy na Yucatánu
- věří, že jejich předchůdci jsou stejní jako pro Peruánce = Lemuřané = Chimu lidé
- založili město Chan-Chan ( Had – Had )
- zde se nacházel Chrám Draků
- kněží vytváří hadí rituály na invokaci hadích bohů

Utah/Arizona, kde sídlí Hopi a Navahové, jsou místa největších únosů. Je zde hlavní podzemní základna. Pod Los Angeles existuje starodávný tunel.komplex, kde před 5000 lety sídlíli ještěrčí lidé. Všechny zprávy o něm však byly ztáhnuty z publikování.

GERONIMO byl velký vůdce Apačů. Pojmenoval Apače po chlapci jménem Apache, který zabil Velkého Draka. Americká půda byla známa jako AMARAKA = Půda nesmrtelnosti nebo Půda Moudrých draků, z lemurského Amaru = had nebo plaz

Podle Blavatské je Amerika podle odkazu hindui.legend známá jako POTALA = království Nágů ( Hadů )

MANCO KAPAC byl zakladatel Incké říše. Byl to potomek Lemuřanů a Atlanťanů, kteří se usadili v Andách a později osídlili S.Ameriku ( Apačští Mescalerové z Arizony ). Tvrdí, že mají původ v Peru a to z kontinentu, který se potopil v Atlantiku, že předchůdci byli hadi/plazi z potopené Atlantidy, která se nazývá PAN ( stará červená země ). Po konfliktu opustili Peru a cestovali na sever, kde bojovali s místními kmeny. Muži byli zabiti a ženy kříženy s vítězy, aby se formovala krevní linie, kterou se stala krev Mescalerů. Tancují mescalero-apačský korunní tanec, který je zobrazován na plazích malbách. Na celém těle má náčelník tříbodovou korunu z atlantského boha ohně Votana. Trojzubec je známý symbol Atlanťanů a Lemuřanů.

Tuarégové ze S.Afriky, Siuxové a Egypťané mají podobné tance.

Sioux = had. Jejich předchůdci byly Želvy, ti po potopení Atlantidy cestovaly na Karibské ostrovy a dál do J.Ameriky. byli známější jako Lakota ( Sioux ). To vyobrazuje Hadí mohyla v Ohio, na které je vyobrazena želva, jak vede hady. Z tohoto je zřejmé spojení Peru a Siouxů. Irokézové znamenají také hadi. Oklahoma je významné centrum Iluminátů. Zde byli Sluneční lidé z Červené země.

Kmeny přišly z Atlantidy pod vedením vnuka Votana III., posledního krále kněžích. Napsal knížku „Důkaz, že já jsem had“ – v mytologii indiánů. Jeho příchod do Ameriky je každoročně oslavován jako Den díkuvzdání..

Ohně na horách a mohylách, které nikdy nezhasínaly jsou symbolem Velkého Ducha = Hadí oheň. Bylo to pokračování v uctívání Ohňových hadů z Atlantidy.

Nejvíce používaný symbol Iluminátů = plamen / rozsvícená pochodeň ( symbol vnitřního plamene ). Zakládali a zakládají Hadí klany, byly ozdobeni jako hadi do hadí kůže, potetováni, řežou si prsty a pak je jedí ( nebo jiné části těla ).47. AFRIČTÍ HADI

Credo Mutwa načrtnul genetický žebříček hierarchie :

1. nižší úroveň jsou válečníci, pozice pěchoty
2. velí jim královská linie, která má rohy a ocasy ( obě dvě skupiny mají hnědou nebo zelenou kůži )
3. nejvyšší úroveň – bytosti s bílou kůží ( albíni ) = děti Hadů ( Pythonovi děti)

Chitauri je africké pojmenování pro Anunnaki, Nágy, Dravidians….. jsou to stejní lidé ze Země ve Zlatém věku ( Lemurie – Eden ), kde jsou rozlehlé lesy, hojnost, vodní pára. Potopa trvala 40 dní a 40 nocí. Způsobily ji Chitauri. Poté Slunce svítilo více, vznikly pouště, lidi rozptýlili po Zemi. Chitauri podle legend daly lidem rozlišné jazyky, aby se nemohli domluvit – zmátly jejich jazyky.

Tato epizoda se vytratila ze starých textů
Chitauri se křížily se všemi lidmi s cílem vytvořit reptilian - savčí hybridy. Linie afrických králů pochází z jednoho zdroje, jsou spojeni s Evropou. Nepř. Robert Mugabe ( Zimbabwe ) se narodil do chudoby a chaosu. Byl však i přesto zvolen prezidentem. To se dělo za podpory Iluminátů, kteří manipulovali s volbami.

Dogoni jsou nástupci Řeků, kteří jsou následovníci Argonautů. Osídlili Lybii, potom se přemístili do Mali, kde se křížili s černochy.48. DRACO = DRACULA

Ir Bram Stoker v roce 1897 napsal Drákulu. Je založen na vampírech, kteří pijí lidskou krev ( mají všechna mytologie ). DRACO je souhvězdí, kde žije údajná královská linie reptiliánů. Hlavního hrdinu nazval „hrabě“ Drákula. Dracula je vampír – potřebuje krev stejně jako reptiliáni, mění tvar, nemůže stát přímo pod sluncem ( jako reptiliáni a šediváci ), prochází skrze okna Jedná se o symbolismus interdimenzionálních portálů, kterými reptiliáni prochází do našeho světa. Dracula – Vlad, v 15.st. vládce země Wallachia ( nedaleko Černého moře ) – Romania. ROM je kód pro reptil.krevní linie

 


49. BRITŠTÍ A EVROPŠTÍ HADI

Britské ostrovy mají hadí legendy. Avebury, Auckland, Londýn, Oxford – všechno to jsou stejná témata. Anglie byla Atlantsko-Lemurskou kolonií před potopou. Krevní linie se sem vrátily jako Féničané a Egypťané, když Sumérská říše začala expandovat do center Motherlandu. Nositelé atlantských znalostí byli Druidové ( v galském nářečí moudrý muž / zdroj / had ) – hadí kněží. Adepti druidského umění jsou potomci Tuatha de Danaan ( lidé Hadího božstva Dan ). Jsou to Atlanťané, kteří se v dávných dobách usadili v Ásii ( Turecku ), potom expandovali do Evropy. Vedl je Brutus, ( jako Trójany ). Založili město CAER TROJA – Nová Trója = Londýn. Byli v Irsku poraženi Řeky, stáhli se do podzemí, kam přístupy byly pouze z posvátných kopců.

Danaan byla obří rasa válečníků, kteří se postupně během vývoje zmenšovali. Měli nordické vzezření. Nálezy koster jsou po celém světě. Unášeli lidi a křížili se s nimi. Druidové užívali znalosti Danaanů.

Nejvyšší úroveň Druidské pyramidy byl Druidský oblouk. Používali jej zejména na ostrově, protože půda obklopená vodou je zvláště silné energetické centrum. Druidský oblouk byl založen na ostrově MAN ( rodiště staré Danaanské mysteriózní školy ) a na ostrovech v S.Walesu a na ostrově Wight ( zde je osa otáčení pro severní energetickou síť planety ). Druidský oblouk byl vyznačen 7 vejci ( plazími ), rozloženými na hrudi. Artemis ( Dana, Diana ) je také líčena s vejci na hrudi.

Stonehange, Avebury, Glastobury, Tor, Iona jsou další významná druidská centra.

Je zde kopec, mohyla, která je údajně umístěna na Avalonu ( Ostrov nesmrtelnosti ). Ostrov Ivana byl dříve znám jako ostrov Druidů.

 50. EGYPTŠTÍ HADI

Velký chrám Amonův je postaven na vířivém bodu energie v Thébách a Jarmaku. Ammon znamená křesťansky Ámen.

Pod nimi je rozsáhlá síť tunelů = hadí katakomby
V textech Pyramid je pojednání o létajících hadech ( plazech ), kteří braly krále do země nesmrtelnosti na hvězdokupy.
Alexandrie je starodávné egyptské město, Město Hadího syna ( Alexandra Velikého ). Zde uctívali hadího boha Serapise ( posvátný had, had ohně ), z něj pochází biblický SERAPHIM – had, který je spojován s YHVH ( Jahve, Jehova ).

KLEOPATRA byla egyptská královna, známa jako „Had z Nilu“
JEŽÍŠ je v mnoha gnostických tradicích spojován s hadem.

     

Citát:
Chcete-li být úspěšní v podnikání, buďte odvážní, buďte první, buďte odlišní.

 

Zdroj: http://www.matrix-neo.cz/autori/david-icke-deti-matrixu/kapitola-41-50.htm