David Icke - Děti Matrixu

Kapitola 51-60

 

 

OBSAH:

 

 

51. TVAR MĚNÍCÍ ( Shape – shifting )

52. DĚTI SOUMRAKU

53. TI, KTEŘÍ PIJÍ KREV

54. TICHÁ INVAZE

55. HAD A ZVUK

56. INTERDIMENZIONÁLNÍ PORTY

57. DRAČÍ KRÁLOVNY

58. DNA Z DRAČÍCH KRÁLOVEN

59. AMAZONKY

60. DEN WODANA

  

 

51. TVAR MĚNÍCÍ ( Shape – shifting )

Podle Máyů první osadníci Yucatánu byli „Hadí lidé“. Jejich vůdce byl bůh Itzamna ( v překladu ještěrka nebo plaz ). Název města znamenal „místo ještěrky“. Předchůdci Máyů z Stř.Ameriky a Nágů z Ásie byly společní Lemuřani.

Všichni zde na Zemi máme lidské formy ( holografie ). Shape – shifting je schopnost měnit tvar mezi lidskou a plazí formou. Danaani mohli měnit tvar do jakékoliv formy. Dnes mnoho lidí vidělo na vlastní oči tuto transformaci. Příběh Jekyho a Hydeho je symbolismus shape-shiftingu.

 


52. DĚTI SOUMRAKU

Starobylé tabulky, pocházející z Máyského chrámu v Mexiku popisují reptiliány a jejich schopnost měnit tvar.

Jsou to Smaragdové tabulky Totha, 36.000 let staré, napsané Tothem ( atlantský kněží ), který založil Egypt. Z Egypta se dostaly do J.Ameriky prostřednictvím kněžích. Potom byly ukryty pod Pyramidou Boha Slunce.

Jestliže chtějí Ilumináti manipulovat s pozicemi síly v dnešním světě, musí to udělat přes těla jejich představitelů. Genealogie se proto sbíhá k Anunnaki hybridům, kteří vládly Sumeru, Egyptu……..

Kniha Enochova zobrazuje epochu před konečnou katastrofou Atlantidy. Líčí Nefilim, krevní linii, která je spojena s lidskými oběťmi a pitím krve, což dělají Ilumináti dodnes

 

 


53. TI, KTEŘÍ PIJÍ KREV

Reptiliáni potřebují pít lidskou krev, která udržuje jejich lidskou formu a zastavuje manifestaci jejich reptiloidní DNA. Proto pořádají rituály, na kterých používají oběti ( Bohemian Grove – USA – S.Karolína ).

Kennedyové je jedna z hlavních krevních linií v USA.

Důležitá je Iluminát- Satanistická pyramida – v čele Princ Filip = hlavní hráč.
- současný evropský monarcha
- stojí v čele Merovingiánů, Charlemagneů, Aeneanů ( krev.skupiny )
- jeho mateřské chromozóny jsou z větve Nefilim
- je vedoucí / určující biologický nástupce reptiliánů
- pod ním v hierarchii jsou Rothschildové

Současní monarchové pocházejí z Nizozemí, Španělska a Rakouska ( Habsburkové ). To jsou jeho nejbližší okultní síly.

Myšlenková kontrola, kterou používají, dělá otroky, které využívají reptiliáni a jejich krevní linie. Vytvářejí globální armádu programovaných lidí, kteří je poslouchají, řídí jejich rituály a dělají všechno bez otázek a myšlení.

Při změně tvaru reptiliánů se mění pořadí ( sekvence ) DNA. Dokáží tuto sekvenci zamykat a otvírat. Při otevírání sekvence probíhá fyzická manifestace. Dále je mohou navzájem kombinovat – jedná se o přesnou transformaci celulární struktury.


Savčí forma ------------------------- Reptiloidní forma

Ještě dnes se rodí lidé s ocasem. To je způsobeno otevřením sekvence DNA, které měly být uzavřeny. Embryo během svého vývoje prochází mnoha stádii ( reptiloidní, rybí ) až do finální fyzické formy. V jednom stupni má žábra. Do 8.týdne je podobné ptákům, ovci, praseti, potom jde svoji vlastní evoluční cestou.

Když se sekvence DNA otevřou ( a neměly by ), dítě se rodí s ocasem ( kauzální apendix ). Okamžitě se odstraňuje. V místech, kde není lékařská péče, s tím musí žít celý život.

Reptiliáni potřebují savčí hormony, aby udržely otevřené sekvence a aby si udržely lidskou podobu ( jinak by spotřebovaly hodně lidské krve ). Chtějí i adrenalin, proto vyvolávají teror…… Pijí krev plnou adrenalinu. Nejvíce si žádají blonďaté lidi s modrýma očima, protože jsou nejvíce efektivní pro zachování lidské formy. Proto jsou také nejvíce unášeny.

Lidé s červenými vlasy jsou také velmi důležití. Zvláště důležitá je krev dětí a mladých žen, které ještě neměli sex. Čistá krev je u krve v pubertě. Také proto jsou časté únosy mladých dívek ( i v historii – bohové se křížily s panami ).

Shape shifting materiál jsou POLYMERY. Když se upraví teplota nebo kyselost, může se dramaticky změnit vzhled a velikost. Klíčem je změna vibrací. Síly mezi molekulami jsou jemně balancovatelné, v trvalé válce mezi sebou, kdy vyhraje buď jedno stádium nebo druhé. To vše záleží na vnějším stimulu. Transformace buněk je reversibilní stejně jako získané tvary těla.

Členové králov.britské rodiny se často mění v reptiloidní formy. S Princeznou Dianou se chtěli křížit Windsorové, aby potlačili již tak rozšířené DNA reptiliánů, protože by nebylo možné udržovat lidskou formu pro další generace. Ona nebyla člověk. Byla zabita rituální vraždou Merovingiány, kteří zoufale shání krev ( případy vysátého dobytka ). Princ William vypadá odlišně vlivem importu genů Nordick.DNA od své matky.

Reptiliáni milují přechody z vyšších frekvenčních pásem do našeho fyzického. Konzumují lidské emoce ( k tomu používají zejména manipulaci s více citlivými lidmi přes strach ). Jejich heslo je: DOBÝT – POHLTIT – ZKONZUMOVAT

 

 

54. TICHÁ INVAZE

Přicházejí mezi nás v lidské podobě. Vraždí vůdce království a berou si jejich těla. Mohou být objeveny pouze pomocí magie. Ovládají destrukci.

Ilumináti ( Anunnaki ) manipulují s lidstvem přes krevní linie, berou si těla politických špiček jako svůj majetek. Manipulace probíhá skrze tajné společnosti :

- Svobodní Zednáři
- Maltézští Rytíři
- Templářští Rytíři

Konají iniciace a rituály, kterým nerozumí ( jejich pravé podstatě ). Při rituálech se vytváří vibrační prostředí, v kterém 4.dimenzní reptiliáni obsazují těla prezidentů, ministrů, bankéřů…… Nakonec je ovládají přes myšlenky a emoce. Ale nejsilnější reptiliáni jsou ti, kteří vše řídí za scénou. Ničí lidstvo a jejich pravidla.

 

 

55. HAD A ZVUK

Mohou být odhaleni pouze pomocí magie. Pouze pomocí zvuku mohou být jejich tváře spatřeny. Mistři byli mocní v magii, schopni pozvednout roušku z tváře plazů, schopni je poslat tam, kam patří. Přicházejí lidstvo učit tajemství.

Reptiliáni mají schopnost změny vibrací. Odkryje se tak jejich původní reptiloidní tvář. Pokud by se zničily příslušné vibrace, prezident a ostatní mocní se vrátí do své původní formy a lidé tak budou vidět, kdo jim ve skutečnosti vládne.

Slovo TAJNÝ je používáno pro manipulaci v 4.dimenzi, kde je mnoho zlých a zmatených entit. Zde se nachází původ legend, pohádek o démonech a pekle. Ale toto jméno znamená pouze SKRYTÝ ( znalosti, které mohou být použity pro dobro nebo zlo ).

Opětovné vibrace jsou klíčové. Jestliže použijeme tajné znalosti s láskou v srdci a pozitivním záměrem, podporujeme a udržujeme vysoké vibrace a tak se spojujeme s vyšším vědomím. V případě, že tyto znalosti používáme s negativním záměrem, spojíme se s vibracemi v pásmu nižší 4.dimenze.

Velice důležité je žít beze strachu ( podle Sumerských tabulek ). Potom máme více životní energie. V starodávných časech si Mistři podrobili Zemi. Sestoupili dolů. Někteří, kt. zde zbyli, se ukryli v prostorech pro nás neznámých. Žijí v Atlantidě jako stíny, ale někdy se objevují mezi lidmi. Když je v nabídce krev, žijí mezi námi. Z hlubin čerpají svoji sílu. Tato reptiloidní frakce byla vypuzena ze Země v daleké historii a byl jim uzavřen interdimenzionální port, který jim umožňoval přecházet lehce do jiné dimenze.

 56. INTERDIMENZIONÁLNÍ PORTY

Jsou body v zemské energetické síti, kde se spojuje 3 + 4 dimenze. Jsou držena v tajemství ( popsány v Star Gate ).

V legendách o Atlantidě jsou vykresleny skupiny vysoce technicky vyspělých mimozemských bohů, kteří dovolili 4.dimenzním bytostem vstoupit přes port do naší dimenze. Hlavní port je Kavkaz. Tajné rituály využívají vibrační energii slov, barev a symbolů. Proto Ilumináti používají stále stejné rituály, tím otevírají vibrační dveře. Některé satanistické rituály ( A.Crowley ) a projekt Montauk byly k tomu využívány. Nukleární exploze od 1950 měly vliv na otevření portálů.

Ve Smagardových tabulkách je psáno : - „ dávejme si pozor! Hadi ( plazi ) ještě stále žijí na místech, která jsou otevřena ( portály ) věky věků. „Neviditelní prochází těmito místy“.

Rituály Iluminátů otevírají tyto portály. Bytosti prochází a berou na sebe lidskou podobu. Peklo ( Satan ) je blízko popisu Draca. V knize „Odhalení sv.Michala“ jsou popsáni Féničané, kteří poráží draky. V 2.kapitole je popis, jak reptiliáni prostupují skrze interdimenzionální portály.

„Velký Drak sestoupil na Zemi. Je to starý Had, který se nazývá Ďábel a Satan, podvodník celého světa. On sestoupil a jeho andělé s ním. Ovládl svět po tisíce roků a uvrhl ho do propasti a zavřel jej a zapečetil, aby oklamal lidstvo“.

Jedná se o fyzické reptiliány. Je to odkaz ze Sumerských tabulek. Žijí ve stínu a v propasti světa pod jmény jako Nefilim, Titánové. Podle legend byly vyhnáni na Zemi. Reptiliáni byly první, kdo kolonizovaly Zemi a proto si myslí, že je jejich ( podle Credo Mutwy ). Poté přišlo mnoho „lidských skupin“ / modroocí, kteří zvítězily nad reptiliány. Ti odešly do ilegality ( podzemí ) před 200.000 lety. Bojovaly mezi sebou o ovládnutí Galaxie.

Hell, Satan

Maurice Doreal je vědec, kterého pozvali 2 modroocí muži navštívit podzemní města ( Telos a Greek – znamená nejvyšší účel ) pod Mt.Shasta. Navštívil i centrum starodávných záznamů pod Himalájemi. Ukázali mu pravdivou historii planety. Předchůdci - skandinávci žili v tropickém regionu Gobi. Vytvořili technologicky vyspělou společnost, která využívala nukleární energii a létající stroje Vimanas ( podle Véd ). Tyto Nordics byly neustále v konfliktu s reptiliány ze subtropické Antarktidy.

Nordics = Plejáďané
Reptiliáni = Orion společný cíl : DESTRUKCE ZEMĚ

Na ANTARKTIDU uprchli Nacisté po válce. Je mnoho příběhů o podzemních základnách v této oblasti. Reptiliáni infiltrují lidské společnosti do svých válek. My jsme však schopni je odhalit. Nemohou totiž vyslovovat pořád dokolečka :

Kin - in – i – gin

V zoufalém pokusu zastavit reptiliány byla v Antarktidě vytvořena super zbraň. Ta však způsobila otřesy Země a kymácení zemské osy. Změnily se póly a přišlo kataklyzma. Ostatní reptiliáni přežily v podzemních městech.

V jeskyních Patalas. Zde je 7.úrovňová společnost, která se rozprostírá z Benár ( Indie ) k jezeru Manasarovar ( Tibet ). Místní lidé prohlásili, že potkali reptiliánské Nágy a viděly jejich létající stroje vstupující a vystupující z hor. Nordics se hodně stěhovali do podzemí, zvláště do podzemní sítě Agharta. Vytvořený svazek reptiliánů a lidských černých šamanů způsobil chaos a destrukci na zemských společnostech. Vytvořily zlovolné energetické pole v lidských myslích používající čarodějnictví. Pro osvobození lidské mysli přišlo 400 mnichů do jeskyní bojovat s hadím kultem humanoidů a reptiliánů ( popsáno v Eddě ).

 

 


57. DRAČÍ KRÁLOVNY

Jestliže chceš povědět pravdu, nesmíš si nic pamatovat. ( M.Twain )

Symbolem Iluminátů je uctívání hadích ( plazích ) bohů v rituálech. Přinesli dominanci mužské energie. New Age chce vrátit k božství ženskou energii a vyrovnat tento nepoměr. Božství je však jen záměrem, který vytvořili Illumináti.

Ženská energie je představována bohy jako Dianou, Artemis, Semiramis, Barati, Britania, Hekaté, Ruda, Persefóna, zn. První plaz. Tyto božstva byla použita jako symboly fáze Měsíce v esoterice. Vztahují se k přenosu DNA skrze ženy jako začátek genotypu z Orionu. DNA symbolizuje v mnoha kulturách Dračí krále, Orionské královny a plazí/hadí Matku. Rozvinuté reptiloidní společnosti mají vlastní verzi včely – královny, která produkuje vejce, z kterých všichni pocházejí.

Artemis je klíčové božstvo Iluminátů. Je vylíčena s vejcem na hrudi. Její syn byl had, který byl často symbolizován jako býk. Je spojována s včelou a je představitelka krevní linie Medoviny. Uctívají ji společně Svobodní Zednáři.

Reptiliáni s greys jsou i přes všechny únosy popisovány jako vlídný roj velmi podobný včelám. Jejich snaha je vytvořit lidskou rasu podobnou prototypu roje. Včelí královna má roj ( stádo ). Svobod.Zednáři vyžadují melatonin. Je potřebný pro rozvoj intuice a pro interdimenzionální spojení.

Vzpomínky jsou typickými pravidly chování stáda. Zvíře je čistě podvědomé. Žije intuicí – pro nás paranormálně. My lidé používáme naše mozky. Myslíme si, že dokážeme vše. Pouze naše DNA/podvědomí však zná vše. Drží nás na živu a ne, že nás drží na živu naše mozky. Jako lidé z Orionu jsou stále zvířata spojena se 4.dimenzí. Jsou spojena s kolektivním podvědomím, které je napojeno na královnu. Ona má čistou krevní linii = mitochondriální DNA, která je transferována skrze ženy. Je přenášena skrze ženskou část reptiliánů. Pochází ze zakládající matky = TIAMAT ( podle záznamů v Mezopotámii jde o vodního draka. Je zobrazována spolu s ostatními královnami jako mořská panna a nazývána jako Paní Jezera.

Lemuřané uctívaly božstvo „ královnu MOO“ a Lemurie/Mu byla nazývána „ Motherland“. Bylo postaveno mnoho klášterů a chrámů Artemidy a Diany ( v Efezu – Turecko ).

Kypr a Kréta jsou hlavní centra božstva Samothrace a hlavní centra ve Středozemním moři. Uctívali božstvo Hecate, které mělo posvátné zvíře psa. Tento důraz na psa mohl být spojen s psí hvězdou Síriem = základnou reptiliánů. Obětovali jim v rituálu během temné fáze Měsíce dcery. Hecate = trojbožstvo – Sírius A,B,C ( B + C mají oběžnou dráhu kolem A 50 let ). Pro Hecate mělo také význam „jednosto“ = 100, často používaný kód pro Sírius.

Mínojská kultura na Krétě vzniklo jako část Sumerské říše. Zde byl také uctíván had-býčí kult = králové Syna hadího Božstva = Aryané ( čistí reptiloidní hybridové ).

Kolchida je starověká osada na úpatí Kavkazu, kde se nachází posvátný hřbitov pro Hecate. Vypráví o Iásonovi a legendě o Argonautech. Iluminátští satanisté pokračují v obětních rituálech pro Hecate – např. rituální vražda princezny Diany.

Řeckové měli kult v Athénách ve věštírně Delfi. Zde byly interdimenzionální kanály a také orákulum, které se dostávalo do transu. Mělo při věštění vyboulené oči jako had. Používali bobkový list ( posvátná bylina ) pro božstvo Pythones. Používají jej i Svobodní Zednáři. Je to také logo Spojených národů ( obr.18 )

Pythagoras vyrostl v hadím božském kultu. Jeho prohlášením bylo „Já jsem Python“ ( Já jsem Had ).

 58. DNA Z DRAČÍCH KRÁLOVEN

Starověký Royal Dragon Court and Order byl poprvé založen jako institut faraona v Egyptě 2170 př.n.l. Poté byl přeměněn na královskou akademii ( shromáždění vědců a učenců ). Byl znovuotevřen v 15.st v Maďarsku a je spojen s Drákulou.

Drákula, Chevalier de Saint Germain, Atache Královského Dračího dvora. Napsal mnoho knih, např. „Bloodline Of the Holy Grail“, kde tvrdí, že Merovingiáni a jejich potomci ( např.Stuartovci ), byli oplodněny Ježíšem a Marií Magdalenou.

Annunaki dosazovali krevní linie Dračích králů, kteří se chovali podle jejich pokynů. Pily menstruační krev z rituálních obětí. To samé se děje i dnes. Symbolizuje to červené víno. Od starověku mnoho kalendářů bylo založeno na měsíčním menstruačním cyklu. Řekové jej nazývají Ambrozium ( nadpřirozené červené víno z božství Hery ), Indové – Soma ( potrava Bohů ), Peršané – Haoma

Věřili, že menstruační krev je svatá a může jako životní esence přinést nesmrtelnost. Annunaki krevní linie = Dračí linie, používaly krokodýlí tuk při ceremoniích ve starodávném Egyptě. Měly komory stvoření, které produkovaly „královskou“ linii. Královská krev, nebo-li Svatý Grál, pocházela z dělohy Dračích královen ( DNA ).

Rennes – le – Chateau, dílo Katarů, kteří byli poraženi v 13 st. nastupujícími římskými formacemi ( stavitelstvím, slohem… ). Byli podporováni dračí linií. Ženy byly nazývány elbe – z toho ALBI = hlavní město katarů v J.Francii. Kataři byli blízcí Templářům, kteří byli spojeni s Rennes-le-Chateau. Byla to interdimenzionální brána. Půda kolem zvláštně vibruje. Kataři byli obléháni a vyvražděni Papežem Innocentem III. v pevnosti vysoko v horách.

Románský sloh byl zničen dračími následníky, kteří sesadili z vlády v 8.st Merovingiány a určily si svého vlastního vládce Charlemagneho a říši, kterou se stala později Francie. Potlačily archetyp ženy a uctívání Dračí královny. Románský sloh a křesťanství je zvenčí všeobecně mužské náboženství. Je to však tajné pokračování pohanského božského uctívání. Tak, jako reptiliánské linie bojují mezi sebou, tak románský sloh, Charlemagne a Merovingiáni jsou odlišné výrazy všech těchto samých reptiloidních linií vzájemně bojujících.

Používali symbol Trinity :
EL = Matka Hubur ( dětská pohádka ), nebo Tiawah, popsána jako strašný drak, který polykal oheň
WOTAN = manžel EL, zakladatel Máyské kultury v Mexiku
BALDR = syn
Jsou to hlavní božstva Nágů, kteří vytvořily síť Teutonských Rytířů ( Iluminátů ) v Německu. Z nich vznikla nejvýznamnější linie – Habsburkové. Teutonští Rytíři jsou podobní jako Templářští Rytíři a Rytíři Malty.

 59. AMAZONKY

Edda poukazuje na hadí kulty, které praktikovaly Amazonky, Vlčí kmen a Valkýry. Richard Wágner ( oblíbenec Hitlera ) napsal muzikál „Jízda Valkýr“. Amazonky byly podle řecké mytologie válečnice. Ta čerpala ze sumérské mytologie. Valkýry byly válečné pany z Valhaly a strážci mostu do nebe - Bifrostu. Amazonky byly nepřátelé Řeků. Žily na Ukrajině a v jižním Rusku. Zde byly známi jako Skýthové. V Phrygii a Cappadocii byly známy jako Lebos – lesbičky. Avšak hlavní oblastí byl Kavkaz, Libye a Amazonka. Zde Portugalci objevili v 16 st. bojující ženy. Amazonky byly v podstatě nomádský kmen, kde dominovaly ženy. Družily se jako zvířata v dvouměsíční periodě. Sex byl jen pro produkci dětí. Uctívaly Artemis ( pozdější EL ) a Hecate ( božstvo Temného Měsíce ) = Měsíční žena. Velice důležitá lokalita pro Amazonky byla Sauromantia ( zn. Ještěrčí Matka ). Nacházela se v oblasti Černého a Kaspického Moře s hranicí Perské říše. Byla to země magické iniciace, která je spojena s evropskou šlechtou. Zde se Amazonky křížily se skýtskými válečníky.

Skýtové byli Nordic-Aryanští lidé, kteří se přemístili do Severní Evropy z Blízkého a Dálného východu přes Kavkaz a Sauromantii. Sami se vykastrovali a nosili ženské šaty jako součást rituálu uctívání Artemis. Je to krevní linie, z které vznikly Sicambrianští Frankové a Merovingiáni. Sloučením jazyka Amazonek a Skýtů vznikl jazyk Sauromantian. Jedna lokalita Skýtů byl Virginland. Po příchodu ILuminátů do Ameriky to použili jako jméno pro Virgínii. Skýtům vládly Kněžské královny ( starší ženy ). 1954 byly objeveny hroby královen v J.Rusku v Pasyryku. Chodily do války s muži a povzbuzovaly je ve vítězství ( Edda, Mackbeth od Shakespeare ). Skýtové používali Měsíční srpek jako mytologickou zbraň, kterou byli vykastrováni bozi. Byl znám jako kosa ( vzteklý sekáč ), vztahuje se k božství Rhea, která byla oděna v rouše z krve a spolykala všechny své potomky. Z ní vzniklo keltské božstvo Rhiannon/Eire = keltské jméno pro Irsko ( z jména Erinn ).

Berbeři ( S.Afrika ), jsou spojováni s Amazonkami. Amazonky zahrnují i kmen Neuri ( ti, kteří se sami mění ve vlky ), jako verze dog-star worship = uctívání Síria. Lidé vedeni Thorem – Indarou byli nazýváni jako Mořský vlčí kmen
Trollové – spojovány s Amazonkami/Valkýry. Čekají pod mosty a sní ty, kteří přejdou, aniž by jim něco nabídli.

 

60. DEN WODANA

WODAN byl manžel královny EL. Starší jméno byl BODO nebo BAUTA, podobné sumerskému BUDU/BUTU= Pěší Had. Byl náčelníkem kmene „Měsíce a hado - dračího kultu“ usilujícího porazit Nordic-Aryany vedené Thorem. Tento příběh byl popsán i v indických Védách – INDRA ( Thor/Indra ), který bojoval s Budhnyou ( Velký had ze dna a hloubky ). To samé v Řecku – Python.

Wednesday ( Wodens-day ) je znám jako budhistický Kult hadů a obětí. Byl opatrně představen i v Egyptě, kde byl doposavad kult uctívání Slunce ( Osiris ).

BALDR byl zlomyslný syn, v legendě o králi Artuši vystupoval v roli Zeleného Muže. Další jeho postavy – Loki, Lucifer, Lancelot. Byl líčen s křídly ( stejně jako EL ).

 

Citát:
Dostáváme to, co si vybíráme.

  

Zdroj: http://www.matrix-neo.cz/autori/david-icke-deti-matrixu/kapitola-51-60.htm