David Icke - Děti Matrixu

Kapitola 61-70

OBSAH:

 

 

 

61. HADÍ MATEŘSKO – SYNOVSKÝ KULT

1.část Eddy dokumentuje svět plný násilí, lidských obětí a krvavých rituálů Mateřsko-synovského kultu Hadích Draků. V 2.části popisuje příchod velkého reformátora, vysokého vzrůstu s červeným vousem, který přinesl záchranu civilizace – Thor/Indra/Eindri. Jedná se vlastně o biblického Adama. Tato část je nesprávně popsána v Adamovi a Evě a jejich pobytu v Rajské Zahradě. Zahrnuje symbolismus. Thor/Indra bojuje s hadím kultem. Ten byl v Mesopotámii rozšířen ještě před příchodem Nordiků. Mrtví byli pochováni s figurkou hadích humanoidů.

Thor = ničitel Draků, založil v Capadocii ( Anglii ) hlavní město = St.George červeného kříže ( odsuď je i náš původ ). St.Andrew = patron Skotska = Thor. Sv.Jiří také bojoval s draky. Odpovídá egyptskému Bohu Slunce RA, indickému Indrovi, biblickému Adamu. Thor zabil EL ( Matku Hadího kultu ), která byla symbolem Draků. Boj Thora je symbolicky použit dále. Ta samá situace byla i v Babylonu ( Sumérské říši ). Na razítku 3300 př.n.l. je vykreslena EL s půlměsícem a WODAN s hadím tělem. Oba dva jsou předmětem satanistického uctívání. El je symbolem ošetřující hadí matky a symbolem Matriarchátu.

 

SYMBOLISMUS HADÍHO KULTU

Thorova Trója byla přepadena hadím kultem vedeným Wodanem. Totemovým zvířetem pro hadí kult byl lev a vlk. Thor nakonec porazil Phrygrians ( Phrygria = Země Lvů ). Dodnes Ilumináti používají symbol Lva v královských totemech. Symbolem pro Thora/Indaru a jeho Nordiky byla koza, která se později vyvinula v jednorožce.

Celkově používá hadí kult symbol Lva. Hadí kult po staletí kontroluje a vězní lidskou rasu a jejich nepřátele Nordiky ( symbolem již zmiňovaný Jednorožec = Unicorn ).
Prométheus je verze Thora/Indary/Adama. V řetězech byl mučen bohy – reptiliány, snažící se přinést lidem ilumination – světlo. Často byl zobrazen jako ten, kdo drží plamen vědomosti.
V Londýně je kříž Sv.Jiřího, který je hlídán dvěma létajícíma reptiliány.

Reptilián Rockefeller umístil zlatou sochu Prométhea do Rockefellerova centra v New Yorku.


 

62. VLÁDA BRITÁNIE

Zprávy v Eddě popisují boje mezi Nordiky ( Aryany ) vedeny Thorem/Indrou/Adamem a hadím kultem vedeným Wodanem/EL a Baldrem. Edda vysvětluje mýty a legendy, symboly a biblické texty. Nordikové přišli z Danube ( Evropa ) na Blízký a Střední Východ. Tyto oblasti jsou doménou hadího kultu. Přišli přímo do Edenu.

Po mnoha bitvách bylo nastoleno mírové jednání. Je zobrazeno na biblické pečeti 3000 př.n.l. staré.

Thor x Wodan, Baldr

Toto mírové jednání vedlo ke sňatku Thora/Indara/Adama s kněžkou hadího kultu Eve/Gunn-Ifa.

Her – Thor + Gunn – Eve - re
- byla vzdorovitá
- vrchní kněžka Hadího kultu v Edenu
- byla přesto Gothická Aryan
- chráněnkyně El
- narodila se z mořské pěny
- později představovala u Řeků Afroditu, která také vznikla v moři

Toto spojení bylo spojení bohů a moře – např.fénická Barati, která se stala Británií. Proto anglická píseň „Vláda Británie, Británie vládne vlnám“ neoslavuje Británii, ale božstvo, které dodnes uctívají Ilumináti.
V Eddě je popisován i Vlčí kmen = Aryané. Zde Eva sama sebe popisuje jako Amazonku a Valkýru. Manželství Evy a Adama je symbolické mezikřížení Nordiků a reptiloidních krevních linií ( Aryanů ) a dračích králů.. Symbolicky je popsáno na rytině z kamene Hutáte staré 3000 př.n.l. Je zde zobrazen Baldr se dvěmi sekerami jak jede a řídí kočku, dále Thor a Eva mezi totemem s vyobrazenou kozou. Vyměňují si jablko z jeřabiny nebo jasanu ( Strom Poznání ). Edda popisuje, že Eva /Idun dávala Bohům jablka z jejich svatého stromu.

Jablko = život dávající


Idun/Eve ----------------Atueni ( Sumer )----------------Athena ( matka řeckého božstva)

Tento symbol byl použit v Bibli o Adamu a Evě, kteří byli potrestáni za snězení jablka ze Stromu Poznání. Zde však stromem byla jeřabina. Vše sepsal Levites – židovský kněží, který uctíval hadí kult, El a starozákonné bohy Elohim, kteří byly reptiliáni. Edda také poukazuje na Valkýry z Ur, kteří také uctívaly hadí kult.
El – pochází také z Ur. Známa jako Hrimni v Eddě. Ahriman neboli Velký Had podle Peršanů byl neuvěřitelně podobný biblickému Abrahamovi. Je spojován s Aeshma = zdroj pro Asmodea, křesťanského démona obviněného z obcování s jeptiškami a mladými ženami, který vytvořil žádostivost. Je také představitelem ďábelského charakteru. Je umístěn na vchodě do kostela Rennes-le-Chateau v Provence ( J.Francie ). Je zde i mnoho Iluminátských symbolů včetně odkazů na Priory of Sion ( Převorství Siónské ), tajnou společnost Merovingiánů. Malý kostel je zasvěcen Máří Magdaléně = symbolické jméno pro reptiloidní krevní skupinu realizující se skrze ženskou linii = Dračí Královny ( EL ). Jejich kód v DNA je MAG.


 

63. KAIN A ÁBEL?

V Eddě se oženil Thor/Indra/Adam s Evou. Jejich syn byl Gun/Ginn/Kon= biblický Kain/Gawain v Králi Artušovi. Byl napaden a zraněn Baldrem/Abelem, synem hadích vůdců El a Wodana. Bal ( židovský Baal ), byl had. Jiným jménem nazýván Egil ( židovsky Zlaté tele ( uctíváno ve Starém zákoně ). Symbolizován jako býk/vykastrovaný volek z Edenu. Nazýván také mladý Hydra, v řecké mytologii je to devítihlavý drak s jedovatým dechem. Byl zabit Herkulem. Jeho sídlo bylo v Kapadocii = Himin ( heaven ). Pohádal se sThorem a urazil Evu. Byl vyhnán Kainem ( Michaelem ). To je předloha pro vyhnání Lucifera z nebe Sv.Michaelem.


 

64. BITVA V EDENU

Edda popisuje bitvu Hadího kultu s Thorem/Indrou o ovládnutí Edenu. Bombardování, červené rakety, chrlící dýmy ohňů a otrávené kouřové mraky. Jednalo se o moderní válku stejnou jako v Sumeru mezi Anunnaki.

El/Hel a Baldr/Abel/Set měli křídla. Védy popisují boj Bohů na obloze – nukleární válku. Thor zvítězil nad Hadím kultem. Klíčovým momentem bylo, když princ Kain/Michal, syn Thora, zabil Baldra ( jako verze Sv.Michal porazil Draka ). V Indii byl Baldr nazýván Dévou/Devil. V Irsku Sv.Patrick byl poslán Sv.Michaelem zbavit zemi hadů. Féničané a Sumeřané po přistání v Británii pojmenovali mnoho míst po Sv.Michaelovi ( hora Sv.Michala v Cornwallu ).

El = Stará Marie, která utekla z bitvy na lodi po Eufratu, ale byla zabita Thorem/Adamem.

 

65. FÉNIX VZLÉTÁ

Po porážce se reptiliáni a jejich hadí kult stáhly do podzemí. Je pravděpodobné, že šli tam, odkud vlastně přišly.

Tigris a Eufrat – pramení na dvou stranách Mt.Taurus. Je to území, kde žily Amazonky a hadí kult. Protékají skrze Eden ( zahrada, kterou uměle vytvořily Bohové ). Prapůvodní Eden bude ale v Lemúrii.

Thor/Indra a jeho nástupci expandovali do Británie, Ameriky a Austrálie. Edda však říká, že se Hadí král vrátil po smrti Thóra a El a stále žije. Podle Sumerských tabulek se Nordická DNA infiltrovala do královských krevních linií a je spojena s vlastnictvím těchto těl, které byly využívány k reptiloidním účelům. Hadí král znovu shromáždil hadí síly, vytvořily hlavní stan v Babylonu, odsud přes Sumer se dostaly až do Egypta a poté do celého světa. Převzaly kontrolu nad mysteriózními školami a státním náboženstvím.

Hadí kult má mnoho podob, je spojen s :
- Křesťanstvím
- Satanismem
- Nágy
- Svobodnými Zednáři
- Hollywoodem
- smrtí Princezny Diany
- se Shakespearovými hrami66. KŘESŤANSKÁ „HADÍ“ TRINITY

Hadí Trinity tvoří :

EL / Wodan / Baldr

Důraz je kladen na matku a syna. V Babyloně je synem NINUS/TAMMUZ ( Baldr ), Matkou Královna Semiramis ( EL ). Jejím symbolem byla holubice. Babylon byl jedno z center pro uctívání hadů během války s Thorem, zejména na jezeře Van v západní části Araratu, kde byla nalezena Noemova archa. Do archy přinesla holubice větev oliv. Toto hadí uctívání se přeneslo do Říma a na něm bylo založeno křesťanské náboženství.

Křesťanské Matka – Syn je kombinací Marie ( jiné jméno pro El ) a Ježíše ( Tammuz, Baldr ).
ŘÍM byl založen podle pověsti Romulem a Remusem. Sáli z kojící vlčice. Je to symbolismus mateřsko - syn.kultu. Pocházeli ze starověkého ženského klanu Etrusků ( genově to jsou Romuliáni ). V Eddě je ROM jiné jméno pro EDIN/EDEN, které je domovem Vlčího kmene černých aboriginců podobných Chalcedejcům = Iberská rasa. Vlk je symbolem Síria.

Rom/Romil je název Setha a uctívačů v starověkém Egyptě.
Rum/Romania je tradiční místo vampírů

Matka Marie = EL ( dračí královna ) = Královna Semiramis, známa jako May ( květen ) = Mother May ( 1.5 ), je to jeden z nejdůležitějších rituálních dní v roce pro Ilumináty. Ti vytvořili učení Komunismu. Je to také den oslav a přehlídek militismu. Noc 30.4 je noc, kdy mají Satanisté rituál pro božstvo Walpružino ( květnový den Evy ). Walpružin = květnová královna, která je populární v Německu. Je zahrnuta do křesťanství pod názvem Svatá Walpruža.

Morgana ( v Králi Artuši jako mořská panna ) = EL = Walpruža = Matka Marie

Baldr je syn boží, Abel/Tammuz ( Chaldeónci ). Byl zabit Kainem / Sv.Michalem
Je mnoho verzí : Starý zákon – Kain zabil Ábela
Nový zákon = Sv.Michal porazil Satana/Lucifera/Velkého Draka
Egypt = Seth s vlčí hlavou zabil Horuse ( syna Osirise )
Indie = LordGan bojovals Velkým Dévou/Býkem( Abel )
Artuš = Gawain porazil Zeleného muže
Je to vlastně syn boží, který zemřel pro humanitu.

Hekaté = EL = Hel = matka Dionýse, jiného typického Syna Božího/Tammuz = ti byli předobrazem Ježíše.
Nářek pro smrt Tammuze/Baldra/Ábela je uchován ve velké kolekci hymen matko-synovského kultu v Babyl.tabulkách 3000 př.n.l. Užívají ho v truchlícím rituálu ( u Tammuze je to u Zdi Nářků ). V Starém Zákoně Ezechiel popisuje truchlení pro Tammuze hebrejskými ženami v Jeruzalémě.


 

67. JEŽÍŠ JE BALDR

Po přestěhování Hadího kultu do Říma se použil příběh Baldra pro příběh Ježíše. Syn EL se stal synem Marie. Zde je vidět nastupující Matriarchát Hadího kultu. Ježíš :“Můj Bože, proč si mě opustil?“ Tato věta je z jazyka Jižní Ameriky a je přeložena velice zjednodušeně do angličtiny.

Ježíš = Baldr = syn hadího božstva
Grál = děloha Dračí královny = symbol hadích linií
Krevní linie Merovingiánů je linií Ježíše a Máří Magdalény.
EL a Baldr byly zobrazovány jako krokodýli, egyptsky messeh – z toho se odvodí Mesiáš / Kristus ( znepokojovatel )

Šiva = Pán Bůh reptilioidních Nágů ( hinduismus ), také byl nazýván znepokojovatelem = Christos v Řecku, který se koupal v menstruační krvi. Mnoho gnostiků křesťanství identifikovalo Ježíše s hady / plazy. Otec Ježíše byl had, který oplodnil Pannu Marii a zplodil lidskou bytost – Spasitele. Merovee – zakladatel Merovingiánů, jejichž otcové byly hadi a mořské příšery. Z nich pochází Alexandr Veliký. Ti, kdo neznají Eddu, záměrně prezentují Baldra jako „dobrého“ boha.

Chaldeánci uctívají mateřsko-synovské náboženství. Baldr/Tammuz byl laskavý, krásný, spolehlivý(věrný) syn. Byl to božský kněz, který zemřel pro záchranu Chaldejců ( vybraných lidí ). Byl umučen a sestoupil do podzemí, vrátil se a ve svém II.příchodu založil nové Nebe a novou Zemi ( tuto verzi převzali křesťané ). Podle skandinávských legend zabilo Baldra kopí z jmelí, které na něj hodil HOD ( slepý bůh ). Podle křesťanů měl Ježíš vražené kopí od Longinuse.15.3 je zasvěcen Hodovi a Longinusovi

Hitler a Nágové byli posedlí vlastnictvím „kopí osudu“ spojovaným s Baldrem. Hitler se domníval, že pravé kopí bylo vlastněno Habsburky, kteří jej dostali od Charlemagna ( reptil krevní linie ). Věřil, že každý, kdo ho vlastnil, byl nepřemožitelný. Kopí se však ztratilo. Svatý Grál – předpoklad, že jde o nádobu se steklou hadí krví Ježíše/Baldra.
Baldr je spojován s Lokim, ten s Luciferem ( Světlonošem ). Ježíš byl Světlo světa.

Závěr : Ježíš = Baldr = Tammuz = reptiliáni, kteří jsou podporováni vírou věřících. Proto si dejme pozor, v co věříme.


 

68. ČERNÁ MADONA

Georgie Bush + jeho otec, Bill Clinton, Britská králov.rodina jsou silně věřící. Mají své místo v satanistických rituálech. Pro ně je křesťanství uctívání plazích bohů ( EL,Baldr ) a ostatních Iluminátských symbolů.

Templářští Rytíři je tajná společnost. Založili a navrhli nejznámější gotické katedrály, jsou to vlastně svatyně plazích bohů. Jsou kontrolováni Ilumináty, ale stejně jako Svobodní Zednáři si toho nejsou vědomi. Používají červený kříž a uctívají křesťanské bohy

1170 – 1270 bylo vybudováno 80 katedrál a 500 kostelů ve Francii a zasvěceno „naší paní“ – EL, Semiramis, Mary. Velké katedrály jsou postaveny na místech starodávných, pohanských a rituálních. Na vrcholu jsou však Ilumináti ( plazí kult ). Jejich kostely jsou plné astrologických významů, Slunce a sex.symbolů ( jako u Zednářů ). Templáři a Zednáři jsou vytvořeny stejnou mocí.

Katedrála v Chartres je nedaleko Paříže. Byla postavena Templářskými Rytíři. Druidové zde dříve z celé Evropy prováděli rituály. Stejně jako Notre Dame je centrem pro uctívání Černé Madony / EL / Dračí královny. Poutníci si zde kupují odpustky. Po obřadu scházejí do podzemní krypty, kde sedí Madona z černého ebonitu a drží děti na levém koleni ( Satanismus hlásá „levou cestu“ ) jako symbol mateřsko-synovského kultu. Na hlavě má korunu s římským nápisem „ Panna, která porodí“ . Její koruna je symbolem reptiloidních linií a vysokého řádu / hodnosti. Je také nazývána královnou nebes a symbolizována jako holubice.

Koruny, holubice a lvy jsou symboly britské královské rodiny dodnes.

Sv.Bernard ( 1090 – 1153 ) jako Abbé z Claivaux z Francie, je zakladatelem Cisteriánského řádu. Byl velkým uctívačem Černé Madony. Dala mu ze svého ňadra do úst tři kapky mléka. Je to také zakladatel Templářských Rytířů spolu s rodinou Clair ( rodina Sinclair u Edinbirgu ).

Templářští Rytíři jsou frontmeni plazího kultu. Jako oficiální patronku mají „božskou Matku / královnu Nebes / EL / Semiramis.

Teutonští Rytíři mají tu samou patronku. Jsou spojeni s reptiloidními Habsburky.

Výše uvedení rytíři bojovali s rytířskou standartou a křičeli její jméno. Na ní používali symboly reptiloidních bohů. Bojovali pro EL pod jménem Marie a pro Baldra pod jménem Ježíše. Svatý Duch v křesťanství je charakterem ženské energie, kterou užívali Židé.
Slovo BIBLE pochází z Byblos = domov s ostatky. Marie v rané verzi je známa jako ASTARTE ( nejvyšší pravda na světě ). Byla uctívána jako Matka Marie, Hathor, Démétér, Afrodité, Kali. Křesťanství vzniklo v nepolitiku v Dresu ( JZ Turecko ). Amazonky založily město jako hlavní centrum uctívání Artemis / Diany = božstvo Amazonek. Na kopci nad městem je údajný domov Marie, matky Ježíše. Odsuď byla převzata do Říma společně s plazím kultem a rituálem krve z obětovaného býka ( Atria = manžel ), z něj pochází Ježíš jako jeho kopie.
V Římě stál chrám Marie na místě, kde dnes stojí Svatopetrská Basilika až do 4 st., kdy jej převzali křesťané.
Kněz z Cybele Montanu identifikuje Attise s Ježíšem. Byl uvězněn v kostelech v Malé Ásii a upálen zaživa. Uctíval božstvo jeskyní ( podzemní reptiloidní síť ), kde se narodilo mnoho spasitelů.


 

69 .ČERVENÁ RŮŽE EL

EL bylo božstvem sexuality a plodnosti, Měsíce a Venuše. Kamenná křestní mísa, která byla nalezena v každém křesťanském kostele, je symbolem Magické kamenné mísy plazího kultu Iluminátů.

Goticko křesťanské vchody a záhyby v nich symbolizovaly dělohu a klitoris v oblouku. To samé v oknech s červenou růží. V Chartres je okno „Růže Francie“ s Marií uprostřed směrem na západ ( tajný směr pro ženské entity ).

Rosekruciáni mají jako symbol červenou růži a křížový motiv. Jsou hlavní pramen Iluminátů. Jejich linie sahá až k Noahovi ( = symbol reptiloidní linie ).

Řád Růže je jiná elitní skupina, k níž např. patří i kanadský premiér, satanista, Brian Mulroney. Nosí ji v klopě.

Marie je spojována s růží a královnou Semiramis. Římané nazývali růži květinou ( květen ) Venuše. Je také symbolem ženské sexuality. Bílá růže / lilie jsou symbolem panenského božství. Křesťané nazývali Marii oběmi růžemi = Svatá Růže. Růženec byl používán v Indii při uctívání božstva zkázy KalíMa.

Tony Blairś Labour Party má logo černé růže. Liberální demokraté mají holubici. Konzervativci pochodeň. Vše to jsou Iluminátské symboly.


 

70. SHAKESPEARE – DRAČÍ LORD

Jeho texty jsou plné symbolů a Iluminátských kódů. Univerzální božství Titánia vládla Titánům ( božská rasa ). Podle posedlosti Iluminátů symboly je Titanic možná více než jméno potápějící se lodi. Titánia je spojena s mořem, podzemím a obětmi. Obojí je vlastně Titanic, který se potopil v roce 1912. V jižním Rusku je Titánia známá jako Rhea = červená, zakladatelka Romula a Remuse.

Král Titánů = Oberou ( ve hře A Midsummer Nightś Dream ), postava založena na Edwardovi de Vere of Loxley, 17-cti letém hraběti z Oxfordu. Shakespearovi hry byly napsány na základě Iluminátských zkušeností a iniciací v Elizabetině společnosti, kterou vedl Vere. Členy byli také F.Bacon, John Dee, Spencer apod.

FRACIS BACON byl Templářský rytíř, hlava rosecruciánského řádu. Dohlížel na překlad Bible. Napsal knížku „Nová Atlantida“, kde vylíčil společnost, která později vznikla v Americe. Napsal „Invisible College“, ve které jsou skrytě kontrolovány světové události, založení „Royal Society“ v Londýně Svobodnými Zednáři v roce 1660, která diktovala vědecké myšlenky.

EDWARD DE VERE je reprezentantem plazí krevní linie, která je nejnóblesnější krevní linií v Anglii, jejími předchůdci byli Merovingiáni a Skythové ( Amazon-Nordics ). Nosil titul Lord Draconis ( jako Vlad = Dračí krevní linie ). Jde o titul Dračího řádu, který nyní představuje Sir Laurince Gardner. Jeho předchůdcem byl Albrey = Princ of Anjou a Guise in France, jejich dům je část paláce Lorraine. Představuje jednu z nejdůležitějších krevních linií dneška. Další větví byla Plantagenet Dynasty, které vládl Henry II ( 1154 ) až Richard III ( 1399 ).

 

Citát:
Chudoba se drží lidí, kteří se s ní smířili.

 

Zdroj: http://www.matrix-neo.cz/autori/david-icke-deti-matrixu/kapitola-61-70.htm