David Icke - Děti Matrixu

Kapitola 71-80

 

 

OBSAH:

 
 

71. SVOBODNÍ ZEDNÁŘI JSOU PLAZÍM KULTEM

72. RITUÁLNÍ VRAŽDA DIANY

73. TRÓJA

74. HADÍ KULT JE SATANISMUS

75. HOLLE – WOOD, the land of El-lusion

76. BŮH NÁS ZACHRÁNÍ PŘED NÁBOŽENSTVÍM

77. BABYLON – ŘÍM

78. ŘÍM – LONDÝN

79. SLUNEČNÍ BOŽSTVO

80. SLUNCE BOHŮ

 

 

 

71. SVOBODNÍ ZEDNÁŘI JSOU PLAZÍM KULTEM

Je to největší tajná společnost na světě. Jsou frontmeni plazího kultu a většina z nich to ani neví. Jejich hrdinou je Hiram Abif, Velký Mistr a architekt Chrámu v Solomoně, který byl zabit, protože odmítl vyzradit Zednářské tajemství podobně jako Osiris v Egyptě. Přišel z Tyre, jméno pro Baldra ( Templářská pevnost ). Nazýván Týrským architektem a sirotkem – Widowś son ( Widow = El, son = Baldr ).

Jim Shaw napsal knížku „Hluboký podvod“, kde popisuje své prohlédnutí, o co ve skutečnosti jde. Byl vysoce postaven – 33 stupeň Svobodných Zednářů Scottish Rite a patřil k nejvyššímu vedení na severozápadní 16 blízko Bílého Domu.

Bílý dům je postaven jako egyptský chrám. Venku jsou dvě Sfingy s ženskými tvářemi. Kolem krku jedné se vine kobra, druhá je symbolem plodnosti a množení ( jako Artemis/Diana ). Dále je zde masivní vyobrazení vycházejícího Slunce – symbol Horuse. Kolem tohoto Slunce je 6 zlatých hadů. Je zde zeď plná hadů a plazů podobně jako stupně Scottish Rite.
Queen Semiramis = El = holubice = Sarama ( Védy ). Její další jméno je Columba, jako jméno holubice ve Francii ( Britská Kolumbie, Columbia High school ).

Svobodní Zednáři obnovili stará mystéria z Babylonu, Egypta, Persie, Říma a Řecka. Bylo to spíše pokračování než obnova. Ilumináti ukryli mystéria za stupně a úrovně v Zednářství. Používají symbolismus jako tajný jazyk Anunnaki, kteří jsou posedlí kódy a symboly. Jeden ze stupňů je Blue Degrees ( Modré stupně ). Jde však jen o vnější hřiště. Jsou falešně interpretovány, aby si dotyční mysleli, že jim rozumí. Jejich pravdivé vysvětlení je jen pro Adepty – Princové/Knížata Zednářů ( 32 – 33 stupeň ). Ale i ti jsou částečně mýleni.


ÚMYSLY A ZÁMĚRY
1. nižší stupně – nižší iniciace – jsou vidět na veřejnosti
2. vyšší stupně – esoterické
3. úzká elita – postupují za oficiální stupně ( jsou to neoficiální stupně Iluminátů )

Symbolem v uctívání Svobodných Zednářů je Slunce a Měsíc, Phallus jako sex.symbol. Slunce označuje mužskou energii, Země ženskou, z jejich spojení vyvstává nový život. Na jedné úrovni je to pravda, ale z pohledu esoterického je to stále ještě výmysl.

Oficiálně je úhelník symbolem, že Zednáři musí být přímočaří a upřímní v jednání s ostatními, kružítko ohraničuje jejich vášně a nutnost kontrolovat svoje touhy.
G – písmeno, které bylo později přiřazeno k geometrii. První Zednáři hovoří o G jako o písmenu ze slova GOD ( Bůh ).
Ve skutečnosti G = SunGod = Phallus – symbol plození, který chrání krevní linie

Na hrobě prezidenta Kennedyho je oheň (jako mužský princip, který oplozuje) a kruh ( ženský princip ).

Krevní přísaha je závazek. V případě prozrazení tajemství souhlasí s mučením a smrtí. Zednář neposkytne důkazy vraždy, kterou spáchal jiný Zednář. V některých stupních je zrada a vražda nepřípustná. Ve vyšších je přípustná v případě, když by se měla udržet tajná pravda. Zednáři, kteří jsou soudci, v takovýchto případech dávají falešné verdikty. To samé je i u politiků a policie.


 

72. RITUÁLNÍ VRAŽDA DIANY

EL = Dračí královna = Hel = Hate = Hecate je spojována s peklem. Jackie Kennedyová po vraždě manžela odjela do Řecka na ostrov Delos. Je to místo narození Diany, Hecate, místo ďábelských umění. Je to ostrov smrti.
Hecate je zobrazena jako panna a děvka navzájem. Je spojována s Měsícem. V Egyptě je jejím symbolem žába. Rozcestí jsou svatá místa Diany a její satanistické verze Hecaté, zde se konají rituály a sex, nosí se šaty opačného pohlaví, místa lidských a zvířecích obětí. Hecate je božstvo sexu a smrti, kouzel a čarodějnictví

Smrt Diany – 31.8, nastala časně zrána na křižovatce ( rozcestí ). Den Hecaté je 13.8. Podle satanistického práva je den oběti 31.8. Smrt se stala v Pont de LÁlma. Je to tunel v Paříži, kterou založili Merovingiáni, kde je také podzemní komnata pro uctívání božstva Diany ( krvavé rituály ). Pont Alma = středně východní název pro božstvo Měsíce. Pontifex je římský vysoký kněží, významově odpovídá průchodu. Souhrně řečeno jedná se o místo Měsíčního božstva ( Diana/EL/Hecate ). Diana zemřela ještě před převozem do nemocnice a ne až v nemocnici. Bylo to kvůli obětnímu rituálu. Její bratr Earl Spenser dal 4 černé labutě do jezera, kde je pochována. Labutě jsou božský symbol. U skandinávců se Valkýry inkarnují jako labutě a potom se transformuje jejich magické peří. V pohanském náboženství jsou labutí králové a dívky.


 

73. TRÓJA

Starodávné události kolem Tróji jsou spojovány se smrtí Princezny Diany. Merovingian krevní linie sahají až k Trojské válce. Paris byl milenec Heleny. Helena byla inkarnace Měsíčního božství a dcera Hecaté, známa jako Helle/Selene = sex.sparťanský symbol. Trója jsou tři místa v Řecku. Vztahuje se k trojitému symbolismu Atlantidy a Lemurie = TRINITY ( 3 aspekty ). Helena a Menelaos byli manželé. Meneláos ji slíbil nesmrtelnost. Když utekla s Parisem, Menelaos chtěl zachránit její nesmrtelnost a ochránit jejich manželství válkou. Helena byla symbolem královny Británie v pohanských časech. Trójan Brutus po pádu Tróji odplul na západ a založil Novou Tróju = Londýn.

El – Hel – Helena - Helsinky, holstein, Holland ( Hel – Land )

V pohádkách, když se princ změnil v žábu nebo princezny se takto měnily, jednalo se o shape – shifting, změnu tvaru. ( reptiloidní změnu formy ).


 

74. HADÍ KULT JE SATANISMUS

Používá stejných symbolů. V USA je Sethův chrám ( kostel Satana ). Seth představuje symbolismus vlka starý 3200 př.n.l., kdy proběhla válka Nordiků a hadího kultu.
Velká Pyramida v Gíze má speciální vzdušnou střelu pro let na Alfa Draconis, zvané Sethova hvězda. Jde o základnu Draco reptiliánů, v Egyptě známou jako Turban, u nás jako Polárka. Hyksové přepadnuli a vládli Egyptu 1785 – 1580 př.n.l., uctívaly Setha skrze hadí kult.


 

75. HOLLE – WOOD, the land of El-lusion

Druidové uctívali stromy, zejména dub. Hollywood je oblíbené dřevo pro kouzelnou hůlku. HOLLE ( cesmína )/HEL, je svatý symbol, Holly-wood/Hel-wood znamená magické místo, domov Iluminátů. HOOLY – EL/HEL představuje vagína. HOHLE je německy jeskyně/hrob, tradiční místa pro zrození typu Ježíše. Red holly berries = červené cesmínové bobule = ženská krev, bílé = mužské semeno.
Oficiální skotská rezidence Britské královské rodiny je Palace of Hollywood house v Edinburgu. Rood je pojmenování pro jeřabinu, která se vztahuje k Thorovi.

 

 

76. BŮH NÁS ZACHRÁNÍ PŘED NÁBOŽENSTVÍM

Náboženství je vymyšlená největší masová kontrola mysli. Je to nejdůležitější zbraň reptiliánů. Uvěznila naší mysl do mas a drží nás ve stálém strachu a poslušnosti. S heslem“ Dnes je špatně, ale zítra bude ráj“ se nás snaží přesvědčit.

Ale vždycky bude zítra!


 

77. BABYLON – ŘÍM

Modrá barva pro kontrolu náboženstvím pochází z Babylonu ( Sumer – Mezopotámie ). Ten byl ústředím Anunnaki po kolapsu Sumeru. Později se jim stal Řím. Kopírovalo se náboženství z Babylonu.

Slovo BASILIKA ( např.Svatopetrská v Římě ) je blízké slovu basilisk = mýtický had, ještěrka nebo drak = Hadí král

odehnal ostatní reptiliány syčením
jeho třpyt i dech byly smrtelné
ostatní reptiliáni se jej bály
Basilisk znamená král/malý král a představuje spojení královské rodiny a plazů. Byl často přeměněn na zmiji, později byl spojován s kohoutem ( tak, jako Svatopetrská basilika ).

 

 

78. ŘÍM – LONDÝN

Anunnaki přestěhovali operační centrum do Londýna po vstupu Williama Oranžského v roce 1688. Sumer, Babylon a Řím byly kontrolovány jednou silou. Kněží, kteří zde žili, byli mezi lidmi polobohy. Anunnaki hledali, jakým způsobem ovládnout svět. Museli odstranit pravdivé zprávy o historii, zejména jejich vlastní roli při potlačování mysli lidí. Potlačovali esoterické znalosti o lidské síle a potenciálu. Využili náboženství pro dobytí a ovládnutí naší mysli.

Hadí lidé minulosti jsou stále mezi námi. Byli uctívány jako stavitelé Stonehange a kulturami J.Ameriky, jako polobozi se super inteligencí. To vedlo do zformování pohanských náboženství zaměřených na lidské oběti.. Stali se z nich falešní bozi, kteří nás kontrolovali přes naše podvědomí ( vstupovali do našich těl ). Jejich hlavní záměr bylo získání lidské duše. Pokaždé, když si vybíráme boha, otevíráme naši psychiku pro vlastnictví těchto sil.

Marie a Ježíš reprezentují velice odlišné síly těch, kteří v ně věří. Proto je důležité zbavit se náboženství a začít odkrývat ovládání naší mysle.


Uctívání Slunce jako mužského principu a Měsíce jako ženského principu je na jedné úrovni pravda, ale je to však celé překroucené. Z historie je převaha mužských bohů jako např. v Židovství, Křesťanství nebo Islámu. Je to však pouze zástěrka pro mocný ženský princip reprezentovaný El.

 

 

 

79. SLUNEČNÍ BOŽSTVO

V historii bylo Slunce zobrazováno jako žena. V Japonsku 238 n.l. byla královna Mimiko označována jako dcera Slunce. Marie byla žena oděna do Slunce. Tantrický Buddhismus má Sluneční božstvo. Keltové mají také Sluneční božstvo Sulis ( z jména Suil – oko a Slunce/ Silbury Hill ).

Mysteriózní škola v Babylonu byla reptiliánská, založena 2000 př.n.l.
Mysteriózní škola v Egyptě infiltrovala Royal Court of the Dragon.

BABYLON – po potopě jej postavily obři Anunnaki. Potom si kněží museli vymyslet historii, aby mohly kontrolovat lidi. Proto si vymysleli mýty a mnoho bohů. Ještě nebyli tak daleko, aby si vymysleli jen jednoho.
Uctívali NIMROD, otce, který byl symbolizován jako ryba
TAMMUZ / NINUS, syna, který zemřel jako oběť lidí 25.12
SEMIRAMIS, královnu, symbolizovanou holubicí
Dohromady tvořili TRINITY.
Když zemřel TAMMUZ pro hříchy lidstva, byl podle kněze vložen do mohyly a 3 dny později, když odkulili kámen, vyšel ven. To se stalo tisíce let př.n.l. Symbolizují to jarní rituály vzkříšení a smrti, kde se nabízí pecen chleba se slunečním křížem. Z něj vznikly později Velikonoce. Křesťanství recykluje pohanství, ale přitom ho odsuzují jako peklo.

TESTAMENT = testes = pokusy. Židé testovali ostatní muže, když jim drželi přirození. Abraham skládal přísahu na kolenou současně s obřízkou ( houpající se břitva nad penisem ).
Old Testament = Old Balls
New Testament = New Balls

Odtud : soudce mě drží za koule – přísaha, slib, testování.


 

80. SLUNCE BOHŮ

Tammuz je jméno pro sumerského boha DUMAZI / DAMU. Znamená Syn krve a byl předlohou pro pozdější Syny Slunce včetně Ježíše. U Hebrejců to byl ADONIS ( z Babylonu ), Římané uctívali Tammuze jako hlavního šéfa a boha Židů. Židovský kalendář stále ještě má měsíc pojmenovaný po Tammuzovi.

Tammuz znamená „had, který se emanoval z nebeského boha Anu ( hlava Anunaki ).

Králové Mezopotámie pocházeli z krevní linie Tammuze stejně jako Merovingiáni z královské linie Ježíše. Zemi byl dán život krví Tammuze, on je léčitel, spasitel a pastevec, který vidí za jeho zástupy hvězd. Zemřel s trnovou korunou vytvořenou z myrhy v den usmíření ( díkuvzdání ) ve formě beránka. Byl uctíván v Jeruzalémě, kde jeho příběh byl později upraven se jménem Ježíše. Jeskyně v Betlémě ( Dům chleba, Dům zrna ), kde se Ježíš narodil, je stejná podle zpráv jako jeskyně, kde se narodil Tammuz / Adonis. Jeruzalém je město, které je mu zasvěceno. Byl to bůh plodnosti, zrnko ducha.

Horus byl egyptský bůh Slunce, narodil se na půdě chleba. Ježíš říkal, že je chlebem života.

Výsledkem bylo, že kněží převzali staré sumérské sluneční náboženství, esoteriku, astrologické a astronomické poznatky, příběhy reptiliánských bohů a vše dali do symbolických bájí, zakryly skutečný význam a představili je jako pevné, neměnné náboženství.

Každé hlavní náboženství má stejné základy – židovství, křesťanství, hinduismus, islám, buddhismus.

Z Atlantidy a Lemurie se přesunuly znalosti do Sumeru, odtud do ostatních zemí pod nadvládou Sumeru. Úkolem bylo stáhnout pravdivé znalosti z oběhu a překroutit je do náboženských textů ( představa pekla……. ). Dále dokonale zpracovali náš pocit slabošství, bezvýznamnosti, bázně před náboženstvím. Vyvrcholilo to vírou v bohy, později v jednoho Boha. Tak mohli kontrolovat lidské mistrovství a schopnosti pomocí reptiloidních a démonických bohů. Aby kontrolovali rebélii lidí proti utlačování, kontrole a chudobě, slíbili kněží ráj po smrti pro ty, kdo budou poslouchat Boží přikázání. A kdo ne, tomu hrozilo peklo a věčné zatracení.
Slovo SIN ( hřích ) pochází z boha Anunnaki.

 

 

Citát:
Neexistuje bohatý člověk, který by si naříkal.

 

Zdroj:http://www.matrix-neo.cz/autori/david-icke-deti-matrixu/kapitola-61-70/kapitola-71-80.htm