David Icke - A pravda tě má osvobodit
 

Část třetí - Papírová moc

 

Nový Světový Řád naplánoval další fázi kontroly a to prostřednictvím fenoménu peněz. To je proces, v kterém banky půjčují peníze, které neexistují a ty musíš platit úrok. A čemu se rovnají dluhy? Kontrole.

První bankéři byli Templářští Rytíři. Získali značné bohatství na svých křižáckých výpravách za podpory křesťanů od lidí, kteří si chtěli koupit místo v Nebi. Měli nejbohatší organizace v zemi a jejich chrámy v Paříži a Londýně se staly finančními centry. Král Filip IV. Za přispění papeže Klementa V. zničil Templáře – jejich výsadu neplatit daně. Velký Mistr Templářů Jacques de Molay byl upálen na kůlu a hnutí přešlo do ilegality. Operovalo přes jiné organizace.

Oběživo v těchto časech byly drahocenné mince (zlato nebo stříbro). Jejich vlastníci je ukrývaly v sejfech u zlatníka. Ten mohl vydávat papírové potvrzení na základě výše depositu a majitelé mincí mohli tak platit své dluhy. Postupně se toto potvrzení stávalo platidlem. Zlato a stříbro bylo málokdy v pohybu. Dnes je stejným způsobem vytvořen pohyb peněz v číslech na počítačích.

Zlatníci si uvědomovali, že vždy se vybere jen část zlata a stříbra v depositu, ne vše najednou. Proč by nemohli vydat bankovky i ostatním lidem, kteří by za ně mohli platit úrok? A tak vydali bankovek více než bylo krytí. Je to vlastně popis dnešního bankovního systému.

Lidé a vlády jsou ponořeny do dluhů a zoufale se snaží zaplatit úrok z peněz, které nikdy neexistovaly a existovat nebudou. Banky mají jen 1/10 toho, co půjčují, mají však za to 10-ti násobky úroků. V některých zemích je pravidlo, že v případě kdyby mnoho lidí chtělo najednou peníze, banky by se zavřely. Banka vytváří peníze ze vzduchu na obrazovce. Banky neslouží lidem, ale jen nás využívají.

Jestliže upadneme do dluhů, banky nám vezmou za neexistující peníze existující majetky – auto, dům……S každým placením podporujeme tento systém Globální Elity, která půjčuje neexistující peníze a vrhá stále více lidí do dluhů.

V 18 st. byl tento bankovní systém skokově rozšířen prostřednictvím Domu Rothschildů.

Mayer Amschel Bauer (později Rothschild) se narodil 1743 ve Frankfurtu. Vzal si Gutle Schnaper v roce 1770. Spolu měli 5 chlapců a 5 děvčat. Byl vysvěcen rabínem, ale krátce pracoval v Oppenheimer bank v Hannoveru a stal se půjčovatelem peněz. Byl agentem Williama IX. Ten zdědil velký rodinný majetek v Evropě v odhadu asi 40 mil.USD. Byl naakumulován při Válce o Nezávislost jako nájemné jednotek, které zde válčily.

Rothschildovo impérium tedy vzniklo zpronevěřením Amschela majetku od Williama, který je vlastně ukradl vojákům. 3 mil.USD dala Britská vláda Williamovi, aby je vyplatil vojákům, ale ten si je nechal pro sebe. Dal je Rothschildovi, aby je skryl před Napoleonovou armádou. Ten je však poslal po svém synovi Nathanovi, aby založil Londýnské odvětví své rodinné říše. Nathan koupil velké množství zlata z Východní Indické společnosti a použil jej pro financování Duke Wellington vojenské. To byl začátek jejich obrovského bohatství. Nesmíme zapomenout, že peníze, jako všechno, jsou energie. Můžou být použity jak pro pozitivní, tak i pro negativní účely a nesou záměr, který je skryt za nimi. Jejich říše byla postavena na negativní energii.

Dům Rothschildův byl postaven v Berlíně, Paříži, Vídni. Mayerovi synové měli z nich příjmy. Dnes je holding Rothschilda v držení Korporace 5 šípů v Curacau a Torontu. Symbol pochází z Rothschildova symbolu orla s 5 šípy v pařátech – má to význam 5 synů. Jejich kolosální skok v bohatství byl skrze financování sítě Bratrstva – vytvoření válek a revolucí, často půjčující obou stranám. To můžeme vidět i u bankovní elity jako standardní operaci. Je snadné vytvořit konflikt, musíme mít jen kontrolu na diktátorem nebo vládou. Pomoci jim vybudovat armádu a správně je instruovat k napadnutí jiných zemí.

Obecné pravidlo, že nikdo ve válce není vítězem, je lživé. Bankéři vždy vyhrávají. Půjčují peníze, které neexistují oběma stranám a inkasují obrovské úroky za ně. Financují továrny, které vyrábí oběma stranám potřebnou výzbroj a zbraně. Takže neexistující peníze půjčují na mnohokrát a úroky se jim vrací z mnoha stran. Poté, co se ve válce země zničí, bankéři jim půjčí na obnovu jejich infrastruktury. Tak si získají nad nimi kontrolu. Rothschildovo impérium v tom bylo velice zručné. Rothschildovo impérium stálo za americkým obchodem i bankovním impériem zároveň. Brilantně skryly svoji sílu za frontmany a organizacemi.

Ale bankéři toto všechno nemohli zvládnout sami. Potřebovali pomoc Bratrstva a jejich sítě k manipulaci okolností, do kterých se konflikty dostanou. Rothschildovi byli obklopeni Svobodnými Zednáři a Napoleonem, kterému radili v politice expanze. Přesvědčili ho, aby při napadení Egypta vyplenil posvátná starodávná místa znalostí a artefaktů, které potřebovali pro své rituály. Napoleon přivezl masivní Egyptský obelisk do Paříže. Poté se dostal do Londýna jako jehlice Kleopatry. U Waterlo roku 1815 Wellington porazil Napoleona. Nathan Rothschild však na anglické burze rozhlásil, že Wellington byl poražen. To nastartovalo paniku na trhu a každý se snažil prodat akcie Anglického kanálu za jakoukoli nízkou cenu. Nathan vše koupil. Po několika dnech však přišla zpráva, že vyhrál. Akciový trh šel okamžitě nahoru. Nathan okamžitě prodal akcie, které tajně koupil. Tento postup byl používán v minulosti a slouží k manipulaci na finančním trhu dodnes.

Nathan 2500 x znásobil během 5 let jejich kapitál. Založil bankovní koncern N.M. Rothschild a Sons v Londýně s pobočkami v Paříži, Berlíně, Vídni a Neapoli. Vše za účelem operovat na burzách a poskytovat půjčky vládě a ostatním. Patřily mu také organizace, které pracovaly pod jiným jménem, aby zůstal skryt jeho vliv. Je to dnes tak, že za mnoha jmény se skrývá ta samá organizace.

„Půjčka Waterloo z něj udělala jednoho z nejbohatších kapitalistů v Evropě. Sídlo měl v Londýně. Půjčoval vládám Francie, Rakouska, Pruska a Ruska. Jediné zemi, které se vyhýbal bylo Španělsko, kde jej znali, jak k bohatství přišel“.

„Spolupracoval s bratrem, kterému mohl důvěřovat. Stal se lordem a mistrem na finančním trhu světa a samozřejmě virtuálním mistrem všeho jiného. Dotoval státní příjmy v Jižní Itálii ministrům, pěšákům a monarchům, kteří rozhodovali podle jeho rad a byli jím řízeny“.

Když Nathan zemřel tak jeho nejstarší syn Lionel převzal jeho místo v N.M. Rothschild. Pokračoval v masivních půjčkách Britské a Americké vládě a ostatním jako Egyptu. To zahrnovalo i půjčku Anglii ve výši okolo 80 mil. USD na Kriminální válku, v které zemřelo desítky tisíc lidí. Lionel byl zároveň po 20 let agentem Ruské vlády. Byl úspěšný s jeho nejstarším synem Nathanem Mayerem, který se stal prvním Lordem Rothschildem a byl pozvednut do šlechtického stavu. Převzal křeslo v Britské Sněmovně Lordů v roce 1885. Stal se guvernérem The Bank of England s nedozírnou mocí a vlivem nad světovým finančním systémem. Banka byla rukou Globální Elity. Dále pokračoval v manipulaci událostí a rozšiřoval sílu.

Je to jen nástroj k ovládání celého lidstva, kdy na konci všeho stojí mocní Vězeňští dozorci z Čtvrté dimenze.

Bankovní síť Globální Elity byl vytvořen přes centrální banku v každé zemi, které mezi sebou spolupracují v manipulaci systému po Evropě a USA. Celé dění bylo později koordinováno Bankou Mezinárodní dohody v Basle ve Švýcarsku. Mohli jsme si všimnout, že Švýcarsko bylo vždy stranou, když Evropa šla do války. Je to proto, že je finančním centrem Globální Elity. Myšlenka centrální banky v každé zemi je také výsledkem Elitářské inspirace. Začalo to v roce 1609 založením Bank of Amsterodam, poté následovala Bank of Hamburg v roce 1619 a Bank of Sweden v roce 1661. Byly pověřeni potomky bankéřů z Benátek a Ženevy. To byli Warburgové z Hamburgu, kteří byli potomci rodiny Abraham del Banco – největších benátských bankéřů. Manipulátoři za Bank of Amsterodam byli ti, kdo stáli za holandským Williamem Oranžským, který převzal anglický trůn v roce 1689 za pomoci Oranže Order. Ten udělil povolení ke vzniku Bank of England v roce 1694. Někteří badatelé poukazují na to, že všichni evropští monarchové mají spojitost s Williamem. Odpor Parlamentu k bance byl překonán, když vrhl Anglii do války s Francií a potřeboval půjčit neexistující peníze Britské vládě. Fantastický úrok zaplacen z peněženek obyčejných lidí formou daně z příjmu. Tím se narodila instituce nazvaná Národní dluh.

Vedoucí částí Globální Elity na vrcholu lidské pyramidy je skupina známá jako Černá šlechta, z které pochází rodiny jako Warburgové z Hamburgu. Jsou to tvůrci bankovního systému, jaký dnes známe. Jsou také síla, která stála za Normani při dobytí Anglie ve Válce Hastingů, vedeném Williamem Dobyvatelem v roce 1066. Později, když založily Ženevu, stály za Robertem Brucem, který dobyl Skotsko. Stály také za zvolením Williama Oranžského anglickým králem. Skrz něho založily Bank of England a známou East India Copany, která vládla obchodu s drogami v Ásii. Abraham Lincoln, aby snížil vládní dluhy, nechal vydat “Greenbacks“ – volné peníze. To bylo však nebezpečné pro banky a tak jej nechaly zabít Johnem Wilkesem Boothem (agent House of Rothschild). Po jeho smrti bylo vydání takovýchto bankovek zakázáno.

Proti úsilí dvou opozičních zakladatelů centrálního bankovnictví v USA – Thomasu Jeffersonu a Jamesu Madisonu, zakladatelům první US Central Bank stál jejich kolega Alexander Hamilton, který rozběhl Bank of New York. Byl tajně spojen s Bank of England a Rothschild Empire, které reprezentovaly vlastně to samé. Georgie Washington, vysoký hodnostář Svobodných Zednářů, po svém zvolení v roce 1789 dosadil na pozici tajemníka financí Hamiltna. Ten hájil jeho zájmy v US Central Bank a z ní vytvořil Bank of the United States. Bank of England kontroluje nyní americkou ekonomiku. Prezident Andrew Jackson měl odvahu převzít Bank of the United States. Centrální banka tak přestala existovat.

Elita převzala intriky zpět kontrolu na US ekonomikou. Chtěli 2 věci :

1. novou centrální banku s kontrolou nad vypůjčením peněz od jednotlivých národů
2. představit federální daň z příjmu a tak mít kontrolu nad státními příjmy

Elite podporovala volby prezidenta Woodrow Wilsona v roce 1909. Byl to front men a politická loutka a Rosekrucián. Skutečnou moc měl muž zvaný „Kolonel“, Edward Mandel House, který zde byl jen j pro jeden důvod a to sloužit Elitě. Takže Elita instruovala Colonel House a ten Woodrow Wilsona. Vše se dělo pod záminkou demokracie.

Bankéři Elity se potkali na místě zvaném Jekyl Island v Georgii, aby dali dohromady účet, který bude představen nové US Central Bank – Federální systém rezerv. Cestovali tam luxusním privátním vlakem, který vlastnil Senátor Nelson Aldrich, politický mírový mluvčí Elity ve Washingtonu. Jeho dcera Abby se vdala za Johna D.Rockefellera. 4 roky poté komentátoři a historikové odmítali významnost tohoto setkání. Nyní je však akceptováno, ale považováno stále za bezvýznamné. Byl to moment převzetí US ekonomiky Elitou, lidmi, kteří založili organizaci nazvanou Federální Systém Rezerv, který není ani federální, ani rezervní!

V roce 1902 poslali Rothschildi agenty Paul Warburga a jeho bratra Felixe do Ameriky „znovuzřídit“ US bankovnictví vhodné pro zájmy Rothschildů a Elity. Další bratr Max Wartburg zůstal doma ve Franfurktu, aby rozvíjel rodinné bankovnictví. Po příchodu do USA Paul Warbirg se oženil s Nina Loeb (firma Loeb, Kun and Copany, která byla kontrolovaná Rothschildy) a Felix si vzal Fredu Schiff, dceru Jakoba Schiffa, hlavu této firmy. Tak se staly překvapivě oba bratři partneři v této firmě a Paul dostal roční plat ve výši 0,5 mil.USD (na začátku minulého století!). Připravoval půdu pro zavedení daní z Federálního Systému Rezerv na lidi v USA. Vše pro Rothschildy a pro své životní partnery. Tento okruh lidí se mezi sebou křížil, jak jen to bylo možné. Tak si zajišťovaly geny pro udržení peněz v rodinách. Když Jacob Schiff přijel do Ameriky, oženil se s dcerou Salomona Loeba, aby založil firmu Kun, Loeb and Co. Jacob Schiff byl jeden z klíčových manipulátorů v 1 ½ minulého století.

Federální systém rezerv je kartel privátních bank, z kterých je nejmocnější Bank of New York. Do dnešních dnů kontroluje US ekonomiku a tím působí na vše v našich životech. Skrze odnože US a jejich spojení jako je J.P.Morgan, Kun, Loeb and Co., Rothschild Empire kontrolují systém New York bank. Federální systém rezerv kontroluje vládu. Jde vlastně o kontrolu Elity. Kartel půjčuje US vládě peníze, které neexistují a tak mají jistotu, že lidé si půjčí od bank a stanou se dlužníky. Elita musela vymyslet cestu, jak přesvědčit americkou veřejnost o svoji platné a nutné existenci. Dále také o nutnosti dluhů vlády na základě Federál Reserve Bill, který vznikl v roce 1913, krátce před Vánocemi, když mnoho kongresmanů bylo již doma u svých rodin a nemohli pružně reagovat.

Nyní Elita kontroluje Americkou vládu přes půjčené peníze a úroky umožňujíc jim, vytvářet boom nebo naopak úpadek, kdy se jim zachce. Cesta, kterou představili Federální daň z příjmu byla velice odvážná, ale nesmíme zapomenout na jejich drzost. Zakomponovali vše do právních předpisů. To vyžadovalo souhlas 36 států. Pouze 2 státy souhlasily. V demokracii by vše bylo odmítnuto. Státní Kancléř Flander Knox informoval Kongres, že přijetí Federální daně z příjmu je nezbytné a je ho potřeba právně přijmout. A tak se i stalo. V roce 1985 jeden americký podnikatel se začal kvůli tomu soudit a vyhrál. Napsal na Internal Revenue Service, že Federální daň z příjmu je zlodějina a vše uveřejnil. Mnoho lidí si myslelo, že je to novinový padělek. Ale nebyl.

Ovládání přes politické a lidské události zesílilo s zvýšením pout tohoto fiktivního peněžního systému, který expandoval po celém světě. Dal bankéřům Elity sílu k manipulaci válek a revolucí. Jiná větev Bratrstva byla oficiálně započata německým profesorem Adamem Weishauptem 1.Května 1776. jejich snažením bylo infiltrovat se do všech míst moci na celém světě. Byly nazvání Bavorskými Ilumináty. Navenek byly složeni z Bratrské linie, která byla zdánlivě nespojena, ale za scénou manipulovali a řídili ty samá kontrolovaná centra. Jednou řekl:

„Velká síla našeho Řádu leží v utajení. Neobjeví se naše jména, ale pouze přezdívky, jiná zaměstnání“.

To se týká všech Iluminátů. Tajná společenství Bratrstva tajně intrikovali ke zničení evropských monarchů, které nahrazovali republikou nebo méně častěji jim vzali skutečnou sílu a nechali je jako loutky v čele. Monarcha byl nechán v případě, když podporoval Ilumináty ve snaze vytvořit Nový Světový Řád. Když ne, byli odstraněni. To však bylo nebezpečné, a proto stále více používali volby svých kandidátů, kteří byli vždy za pár let převoleni. Když kontroluješ peníze a média, kontroluješ i kdo se dostane na politickou špičku nebo do vlády. Iluze nazvaná směšně demokracie je báječná pomůcka pro Ilumináty/Globální Elitu. Byl to jejich výtvor a poslední, co není demokratické.

Francouzská revoluce roku 1789 byla stále se opakující metoda, jak dostat do čela nedemokratického monarchu a parlament. Jediný opravdový rozdíl mezi typy vlád je, že jeden je diktátorstvím a druhý „svobodou“. A lidé, kterým vládl diktátor v jakékoliv formě, touží po demokracii. Stávají se rebelové. A tak se zkonstruuje iluze změny vlády. Je to jakási divadelní show. S manipulací událostí a voleb přes intervenci a korupci, mediální sílu je si Elita jista, že bude dosazen jejich vybraný prezident a vláda. Lidé se diví, proč jsou tito lidé po volbách nekompetentní a zkorumpovatelní. Teď již to víme. Proto jsme přesvědčováni, že žijeme ve skutečné realitě. Jedna forma diktátorství je vyměněna za jinou.

Jestliže se podíváme na to, jak Francouzská revoluce byla rozvinuta, budeme vědět pozadí strategie Globální Elity a jejích Iluminátských odnoží ve vytváření konfliktů a manipulací s lidmi. Začala jako obvykle s manufakturní ekonomickou krizí. Země a lidé se nacházeli v zoufalé chudobě a ekonomickém kolapsu. Neustále se poté opakuje heslo manipulátorů, kteří tvoří okolnosti a to je: “něco musí být uděláno“. Vždy je nutné provést první krok – ekonomická krize, válka nebo cokoli jiného. Poté stojí manipulátoři již v předvoji a nabízí lidem „řešení“ problému, který sami vytvořili. Tyto řešení jsou přesně takové, které chtějí a které jsou částmi jednotlivých kroků k vytvoření Nového Světového Řádu. Je to přesně to, co nazýváme problém – reakce – řešení. V tomto případě chtěli převrátit Francii na monarchii a tak zaseli semeno revolty pomocí starých metod chudoby a dluhů.

Dluhy jsou měřeny ve zlatě nebo stříbře, které ani jedno Francie neprodukovala. Proto její dluhy byly pouty růstu a bylo nemožné je zaplatit. Bratrstvo mělo lidi uvnitř, jako vždy včetně jednoho klíčové postu ministra financí Neckera. Ten tvrdil, že má německý nebo švýcarský původ. Po čtyři roky manipuloval s francouzskými financemi ve prospěch iluminátské Elity a prohloubil národní dluh o 170 mil. liber. A tak v době ekonomického úpadku a chudoby přistoupili Ilumináti k dalšímu kroku a to nasimulováním revoluce. To udělali skrze síť Svobodných Zednářů.

Od roku 1730 přicházeli Svobodní Zednáři z Anglie do Francie a měli velice atraktivní jména jako Filip Egalite, Duke of Chartres a Duke of Orleans, který se stal Velkým Mistrem. Egalite byl vhodný jako první král demokratického státu. Měli ideu zasít semeno krevní linie stejně jako to bylo s jiným revolucionářem Lafayettem, přítelem Benjamina Franclina. Tito lidé byli použity pouze jako prostředek k nastartování revolučního pekla. Poté byl Egalite poslán pod gilotinu. Takovým lidem nebyl sdělován skutečný záměr, ale byli udržovány v tom, že hrají důležitou roli. Po jejich využití byli odloženi.

Plán Bratrstva byl odkryt po zabití Adama Weishaupta (Bavorského Ilumináta) v Ratisbonu, když nesl tajné dokumenty. Ty obsahovaly plány pro světovou revoluci a Nový Světový Řád a měly pozoruhodnou podobu s Protocols Of The Elders Of Zion. V Bavorské vládě měli Ilumináti své lidi. Dodnes se však nic nepodniklo k zábraně těchto plánů. Od roku 1789 více jak 2.000 Svobodných Zednářů bylo kontrolováno Ilumináty a ti Globální Elitou.

Centrální organizace revoluce a distribuční propagandy byla založena v Palais Royal, domově Egaliteho. Byl zadlužen, palác zastavil věřitelům. Jako součást myšlenkové manipulace prováděli vraždy opozice. Různé skandály otřásaly světem. Například komplot proti Královně Marii Antionetě, která byla varována svojí sestrou před Svobodnými zednáři. Ti zinscenovali nákup drahého diamantového náhrdelníku za 250.mil.liber v době, kdy byla Francie na pokraji chudoby. Vše zařizoval Joseph Baldami (vlastním jménem Cagliostro), Ital z Palerma samozřejmě bez vědomí Královny. Byl z toho politický skandál a další dynamit pro revoluci.

Když se podrobněji podíváme na pozadí jakékoli revoluce nebo války, vidíme, tyto praktiky. Jsou to metody, skrz které, mimozemští Vězeňští dozorci a Luciferské vědomí, které existuje v nefyzických frekvencích kolem naší planety, projektují jejich kontrolu fyzického světa přes Globální Elitu (Ilumináty) a síť Bratrstva. Rozděl a panuj, kontroluj tok informací, skrytě manipuluj a vytvářej konflikty.

Za posledních 300.000 let jsou tyto metody uplatňovány v síti Elity na Zemi. Revoluce a války během 19.století pokračovaly v Evropě. Mnoho z nich bylo koordinováno Lordem Palmersonem, Britským Premiérem. Byl to Velký Patriarcha nebo Velký Mistr Velkého Východní Svobodného Zednářství – jiné jméno pro Ilumináty.

Je zde jiný zájem Vězeňských dozorců/Globální Elity – konec Boha v lidské mysli. Bůh Elity je Luciferské Vědomí. Chtějí, aby lidská mysl odmítla všechny víry vnitřního života a abychom věřili v smrtelnost, konečnost a materialistickou vědu. Toto obrátí lidské vědomí do velkého otroctví této materiální úrovně. V 18.st byl zveřejněn kontroverzní dokument nazvaný „Protokol ze Starodávného Sionu“. Nazývám jej Protokol Iluminátů. Někteří tvrdí, že je to padělek, který byl vydán, aby zdiskreditoval Židy. Ale mějme na paměti, že je to Protokol Iluminátů. Kdo a proč by jej padělal? Ti, kteří vydali knihu o Svatém grálu, svaté krvi tvrdí, že je autentický. Předpokládají, že jde o práci elitní skupiny nazvané Převorství Siónské, vnitřní kontrolní jádro Templářských Rytířů. Po jeho objevení byl změněn na Židovský záměr. Jedno je ale jisté. Tento dokument je omračujícím proroctvím toho, co se stalo v 20 st. a to, co stálo za válkami a manipulací. Již tehdy věděli, jaký je plán a hra. Protokol hovoří o manipulačním záměru zničit myšlenku Boha v lidské mysli:

„Je jasné, že slepá důvěra je špatná. Naše agentury musí posbírat roztříštěné vědecké poznatky a sestavit je tak, aby intelektuálové, kteří čerpají z vědy, věřili tomu, čemu chceme my. Nepředpokládejme, že to jsou prázdná slova, která zde píšeme. Mysleme obezřetně na úspěch, který jsme zaranžovali s darwinismem….“

„…je nepostradatelné, aby byly podkopány všechny víry, vyplavit z myslí principy Boha a ducha a místo toho jim implantovat matematické kalkulace a materiální potřeby.“

Darwinismus a samozřejmě Charles Darwin, jako muž, který efektivně rozprostřel ideu víry v jeden život. V polovině 18 st. navrhnul, že potenciál mysli se rozvíjí genetickým dědictvím. Je to jasný nesmysl, ale tím poskytl ospravedlnění pro rasovou čistotu, která následovala Adolfem Hitlerem a pokračuje dodnes. Jeho dílo „O původu druhů“ se stalo základnou pro „vědecké“ myšlení, které dominuje do dnešních dnů a které statečně bráníme. V jeho prvních dílech nebyla ani zmínka o evoluci a přežití nejvhodnějších. To se objevilo až v dílech Herberta Spencera, který ji povznesl. Darwin zřejmě nebyl přesvědčen o své teorii koncem života a věřil, že Bůh stvořil lidské bytosti. Ale v jeho díle „O původu druhů“ ale pokračoval v těchto „vědeckých“ myšlenkách. Byl instruován Elitou, aby v tom pokračoval dál. Darwin byl jejich poskokem. Byl frontmanem manipulace lidské mysli, která je věky koordinována. Významnou roli v tom hrála malá skupina lidí, známa jako Lunární spolek v Birminghamu. Skupina pokračovala ve svém ovlivňování pod jménem Královská londýnská společnost, která je stále jednou z nejvíce vlivných společností směrem k vědě. Královská společnost byla založena Řádem Kříže Růže za vlády Karla II. Jiný známý „vědecký“ vliv byl Sir Isaac Newton, rosekrucián a Velký Mistr Převorství Siónského, vnitřního jádra Templářů. Nápadně podobná skupina jako Lunární spolek je Invisible College, popisovaná v díle Farncise Bacona „Nová Atlantida“. Byla známa jako Lunární spolek, který se setkával 1 x měsíčně při úplňku. Mezi členy byl Benjamin Franklin, jeden ze zakladatelů USA, blízký francouzským revolucionářům a dále členem byl i Erasmus Darwin, dědeček Charlese Darwina. Jaká náhoda! Jiný zakladatel byl Josiah Wedgwood, jehož dcera byla matkou Charlese Darwina.

Šest z Lunárního spolku se vzdělávali na Universitě v Edinburgu. Jedním z nich byl Charles Darwin. Společnost byla revoluční organizací, která podporovala monarchii a podkopávala víru v Boha. Kniha „In The Minds Of Men: Darwin And The New World Order“ spisovatele Ian T. Taylora, odkrývá příběh, jak moderní „vědecké“ teorie byly vytvořeny a prodány jako pravda, která má oklamat lidskou mysl. S detailní dokumentací obnažuje celou strukturu vědecké instituce, víry, tvrzení a manipulace.

Ale většina lidí tyto důkazy nečte. Jsou do nás vpravena přes školy a univerzitní systém. Jsou nám předsouvána tvrzení, že jsme ve Vesmíru náhodou a že život je pouze o vhodném přežití. Hnutí, které se objevilo podle Darwinova hlediska, byl humanismus, jiný nástroj manipulace. Organizace, jako Výbor pro vědecké výzkumy pro důkazy paranormálních jevů, mají za úkol zdiskreditovat jakékoli vyšetřování nebo fenomén, který se objeví. Vědecky znevažují důkazy.

V naší krátké historii jsme manipulátoři vytvořili bankovní a finanční systém, vědecké vysvětlení našeho života, revoluce a zdánlivé demokracie, které kontrolují a řídí, zatímco si lidé myslí, jak jsou svobodní. V jejich oklamaných myslích (kontrolovaných Vězeňskými dozorci z 4.dimenze) čas byl použit pro nakročení do Nového Světového Řádu.

     

Citát: Žádná myšlenka nebydlí v našem mozku zdarma.

Zdroj: http://www.matrix-neo.cz/autori/david-icke-a-pravda-te-ma-osvobodit/papirova-moc.htm