David Icke – A pravda tě má osvobodit

Část pátá - Globální vesnice

 

„Chování tyranie začalo již dávno v dobách,
která datujeme, a takto nezměněné se projevuje
přes každou vládu, velice jednoduše a opatrně
podle systematického plánu, který nás má zredukovat
na úroveň otroctví“.

Nový Světový Řád přichází již dlouhou dobu od začátku spuštění bankovního systému, vytvořeného Svobodnými Zednáři, USA a francouzskou revolucí.

Když se podíváme na tento proces, uvědomíme si, jak již dlouho je naplánován. Naším osudem je znovuzískání kontroly nad svým životem. To můžeme a budeme dělat, ale spodní linie v tomto procesu poznání, že manipulace existuje, jak pracuje a jak končí. Bez znalostí jsme na milost manipulátorům, protože jejich kalkulace spočívá v dlouhodobé strategii událostí, které nejsou zdánlivě spojeny. Je však ještě mnoho z nás, kteří věří, že plán pro světovou vládu, policii, bankovnictví, armádu a počítačovou síť je jen „konspirativní teorie“.SVĚTOVÁ VLÁDA

Spojené Národy se vyvíjejí rychle v právě takovou instituci. Vytvářejí se masivní sítě spojených organizací, které pokrývají svojí činností všechny oblasti našeho života, od zdraví k ochraně prostředí, k světové politické síle, k vědě, náboženství a tak dále. Problém světových zásob je zinscenován, jsme vtaženi do tohoto procesu, kdy nám je předkládáno řešení ze všech stran. V roce 1993 Joseph Conner, sekretář pro administrativu a management v Spojených Národech varoval, že SN maskují bankroty a že něco musí být uděláno k nápravě. Více konfliktů vyžaduje více „řešení“ a mnoho zoufalých lidí bude hledat odpovědi právě u SN. A tak se opět centralizuje proces, jehož řešení je v rukou centrální moci. Většina lidí pracující v SN věří, že dělají správnou věc. Nevědí, do čeho jsou vtaženi. Jsou pěšáci v královské hře. Skutečná podstata je skryta za termínem „globální vesnice“, „globální sousedství“, „globální záležitosti“ a potřeba mít jednotný svět. Skrytý plán Spojených Národů je úplně stejný jako ten, který realizují v Evropě. Tlak je použit na centralizaci politické moci a rozhodnutí v expanzi EU, která je nyní bludištěm centralizovaných struktur síl a legislativy zasahující každou stránku života. Charakter EU se změnil pod tlakem posledních 40-ti let. Proběhla metamorfóza z obchodní sféry do centralizované tyranie a ten samý postup proběhl v Spojených Národech. Prezident Evropského Parlamentu, Klaus Hansch požádal v Evropských listech v roce 1995 EU, aby šířila svoji suverenitu do ostatních národů a to pro dobro nás všech (ve skutečnosti jde o šíření centralizované moci). EU, která přijala plnou odpovědnost za mír a bezpečí, aktivně spolupracuje se Spojenými Národy (světová armáda), EU, která žije sny a vizemi svých zakládajících otců (světová vláda, centrální banka, měna a armáda). Nadšení pro tento „Evropský projekt“ musel být zpopularizován, řekl Hansch.

Jeden z obhájců politické a měnové v Evropě je německý kancléř Helmut Kohl. Není překvapením, že jako jeho předchůdci Willy Brandt a Helmut Schmidt, i on byl členem Bilderberg Group. Kohl je údajný Velký Mistr Svobodných Zednářů a je napojen na BńaiB´rith, která je zasvěcena nejvyšší důstojnosti, Řádu Josefa. Kohl zná plán hry a pracuje usilovně na jejím úspěchu. Jacques Santer, prezident Evropské Komise, je další Bilderberg stojící za kampaní pro politickou a měnovou unii.

Tato evoluce centralizační kontroly byla prováděna postupně, potichu a tajně a pouze ohlédnutím se zpět těmi roky můžeme vidět, jak mnoho moci a síly nám odebralo náboženství, stát a různé komunity. Výsledky našeho každodenního života byly přemístěny daleko od měst, vesnic a zemí, v kterých žijeme. Do národního parlamentu, různých kartelů, Evropy. Jsme loutky na provázcích, kteří budou mít světové centrum vlády, odkud budeme řízeny. Trilaterální Výbor byl vytvořen ke koordinaci práce v manipulování elit v USA, Evropě a Japonsku, jako část světové vlády. Plán hry se postupně vynořuje na povrch každým měsícem, jak Globální Elita začíná prosazovat naděje světové vlády do veřejného mínění.

Pokus dosáhnout vytvoření Nového Světového Řádu lidské rasy je prováděn na základě tvrzení, že dnešní svět je hrůzný a chaotický. Na těchto základech se slibuje nový svět. Podobně jednal i Hitler, který se považoval za spasitele Německa. Elita má globální počítač, do kterého nepřetržitě přitékají všechna data ze světových událostí a reakcí veřejnosti. Tyto data jsou programovány a výsledkem je navržení seznamu událostí na roky dopředu, které se musejí stát, aby lidská mysl akceptovala světovou vládu. Tato cesta může být Elitou připravována daleko dopředu. Ramphal je právě takovým manipulátorem a nositelem myšlenky světové vlády. Slouží ostatním globálním výborům jako je Brandt Commission a Brundtland Commission životního prostředí a vývoje. Další globální hráč byl Gorbačov. Založil v roce 1995 Gorbačov Foundation USA a hrál okouzlující hru zaranžované „svobody“ v Sovětském svazu. Studená válka byl taky případ these v antithesi = syntéza.


SVĚTOVÁ CENTRÁLNÍ BANKA A MĚNA

Ramphal také volá po založení vrcholku ekonomické struktury s Spojenými Národy a Ekonomickou bezpečnostní radou. To se hodí do plánu Globální Elity, který chce sloučit ekonomickou sílu pod jednu střechu nebo jeden počítač. Spojené Národy a jejich ekonomické ruce – Světová Banka, Mezinárodní Měnový Fond, Organizace Ekonomické spolupráce a Rozvoje (OECD) a jejich spojené odnože kontrolují světový ekonomický vývoj spolu s ostatními skupinami Elity jako je Mezinárodní Banka a Mezinárodní Bankovní výbor. Oni rozhodují, které zásoby od koho spotřebují a o všech ekonomických změnách. Je to světové ekonomické diktátorství. V tom je začleněna i WTO a GATT (volný obchod), které sílí bráněním rozvoje průmyslu a produkováním nechtěných importů.

Země, které nejsou schopny chránit jejich vlastní populaci proti ekonomickému boji, jsou stále více závislí na světovém ekonomickém systému, který nemohou kontrolovat. S odstraněním dovozního cla nemají země z importu žádný výdělek. Tímto podporují Nový Světový Řád.

     

Citát: Nečekejte, nikdy nenastane ten „správný čas“. Začněte tam, kde jste a pracujte s jakýmikoliv nástroji, které máte po ruce, lepší nástroje najdete cestou.

 

 

Zdroj: http://www.matrix-neo.cz/autori/david-icke-a-pravda-te-ma-osvobodit/globalni-vesnice.htm